dijous, 19 de juny de 2014

MOCIÓ PER A ESTABLIR UN SERVEI DE DUTXES I BUGADERIA SOCIAL PER A LES PERSONES MÉS NECESSITADES DEL MUNICIPI.


En Ramon Ferré Solé, en representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,

EXPOSA

A Calafell existeix un important nombre de persones que no poden pagar els rebuts de l’aigua i/o permetre’s una rentadora a casa, per a poder anar a una entrevista de feina de manera digna o viure en unes mínimes condicions d’higiene per a portar uns hàbits de vida saludables, com havien fet sempre.

Hem estat coneixedors de la petició expressa d’un veí del municipi, Juan Ramon Fernández, sobre la necessitat de disposar de dutxes i rentat de roba. Sabem que aquesta proposta ve recolzada per més de 300 signatures i que afecta a més ciutadans del municipi que no disposen de les possibilitats econòmiques per a poder mantenir la seva higiene personal.

El nostre Grup Municipal ja va demanar un Ple per a la continuïtat del menjador social el passat Nadal, celebrant-se el 23 de desembre, on es va demanar també que l’ajuntament facilités un horari en les instal·lacions esportives municipals, a les persones necessitades, per a poder dutxar-se diàriament i oferir una bugaderia social.

Som coneixedors de l’esforç que realitzen els tècnics del departament de Benestar Social de l’ajuntament de Calafell, però propostes d’aquesta mena fan pensar que no s’arriba a cobrir el 100% de la demanda.

És per tot això que el Grup Municipal del PSC a l’ajuntament de Calafell

PROPOSA

1.- Que es facilitin les dutxes i vestidors de les instal·lacions esportives (pavelló Joan Ortoll, pavelló Jaume Vilamajó, pista del Castell, camp de Futbol de Segur i camp de Futbol de Calafell), durant un parell d’hores al dia, per a que les persones que no disposin de la possibilitat de dutxar-se al seu domicili puguin fer-ho amb normalitat.

2.- Que, s’ajudi a les persones que no puguin rentar la roba en el seu domicili, a través de beques i ajuts, a finançar el cost de rentat de roba en les bugaderies del municipi.

3.- Que tots aquests ajuts siguin controlats i concedits pels assistents/es socials del departament de Benestar Social de l’ajuntament de Calafell.

Pel que demanem que la moció sigui debatuda en el proper Ple de la Corporació.

Calafell, 19 de juny de 2014
IL·LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

Cap comentari:

Publica un comentari