dilluns, 9 de juny de 2014

Resum de la sessió plenària d'avui


Avui dilluns, s'ha celebrat una sessió extraordinària i urgent del Ple de l'Ajuntament de Calafell. El motiu de l'urgència era la necessitat d'aprovar un Pla econòmic financer per a poder concertar l'operació de préstec d'1,9 milions d'euros que hi ha previst al pressupost 2014. L'incompliment de la normativa vigent fa que calgui aprovar aquest Pla de dos anys (2014-2015) per a demostrar que es complirà la Regla de la Despesa i l'Estabilitat Pressupostària. Les presses i la manca d'informació que s'ha donat a l'oposició per a estudiar els punts, ha fet que votéssim en contra de l'urgència.

Des del PSC ja vam votar en contra del Pressupost que contemplava endeutar l'ajuntament en, gairebé, dos milions d'euros. Per primer cop, des de fa molts anys, un equip de govern endeutarà l'ajuntament per damunt dels límits legals permesos en aquell moment, actualment el 75%. Aquest Pla s'enviarà al Departament de Política Financera de la Generalitat per a que autoritzi la sol·licitud del crèdit.

En el segon punt de l'ordre del dia, l'equip de govern ha plantejat una modificació pressupostària per a poder fer front als deutes amb l'ajuntament de Bellvei, un contracte de vigilància pels caps de setmana del cinema Iris i activitats de formació permanent. També, en aquesta modificació, CiU i PP han canviat el finançament de les partides del pressupost 2014 per a fer front al pagament d'expropiacions pendents, amb sentència ferma, tal i com havia al·legat el PSC en l'aprovació del pressupost. El grup municipal socialista ja havia demanat que les obligacions de pagar els deutes de les expropiacions no es financessin amb el crèdit del pressupost, ja que hi havia risc de que no es concedís. Finalment, amb aquest punt l'equip de govern fa cas el PSC, tot i haver desestimat l'al·legació presentada en el seu dia. Per aquest motiu, ho hem aprovat!

El darrer punt tractava de l'adhesió a la millora de les condicions financeres del crèdit subscrit, fa un parell d'anys, per a pagar els proveïdors. Com es tracta d'una millora important en els tipus d'interès dels crèdits, ho hem aprovat. Amb aquest punt, s'ha tancat el ple extraordinari i urgent.

Cap comentari:

Publica un comentari