dijous, 31 d’octubre de 2013

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquest matí s'ha celebrat la sessió plenària ordinària de l'ajuntament de Calafell corresponent al mes d'octubre. El contingut del Ple ha estat monopolitzat pels temes econòmics. L'aprovació de les ordenances fiscals per l'any 2014 i un parell de modificacions pressupostàries han estat els temes més destacats de l'ordre del dia. Però, també s'ha aprovat una modificació de la concessió a Mercadona del nou edifici del Mercat de Calafell, per a ampliar la zona de magatzem de l'hipermercat.

Després de les reaccions que hi ha hagut aquesta setmana en les xarxes socials davant l'anunci de l'equip de govern d'iniciar la tramitació per a la construcció del Passeig Marítim i del pas soterrat de Segur, l'alcalde va convocar, ahir dimecres, una Junta de Portaveus per a donar algunes explicacions sobre la intenció de l'equip de govern de tirar endavant aquestes inversions. Fins aquest moment, l'oposició no havíem tingut cap informació al respecte. L'anunci de l'equip de govern va produir-se una setmana després de que el PSC anunciés que havia presentat una esmena als pressupostos de l'Estat, a través del diputat Joan Ruiz, demanant que s'incorporessin les dues inversions en els mateixos pressupostos, per a l'any vinent.

L'aprovació de les ordenances fiscals per a l'any 2014 no impliquen canvis substancials a destacar, tret d'un. La pujada del 10% de l'IBI que havia decretat el govern central, fa dos anys, es continuarà aplicant l'any vinent (ja que l'Estat ha prorrogat les mesures adoptades fa dos anys). Per tant, l'augment del 10% de l'IBI serà d'aplicació, també, aquest any que ve i els ciutadans veuran com aquest impost no es veurà reduït. Per tant, pagarem el mateix IBI que en els anys 2012 i 2013.

No obstant, hi ha dos detalls de l'aprovació de les ordenances que s'han de citar. En primer lloc, l'ajuntament ha suprimit la taxa que s'havia de pagar per a la placa dels contraguals. Aquesta decisió s'ha pres després de la disbauxa que hi ha hagut amb la implantació del Pla de Mobilitat de Segur. En segon lloc, s'han reduït els imports de les fiances per a sol·licitar llicències d'obertura d'establiments.

La primera de les modificacions de crèdit ha estat per un import de 715.543'31€ que anirà destinada directament a amortització del préstec ICO que es va demanar per a pagar proveïdors. Aquesta operació està finançada amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. Per tant, el romanent total del 2012 que era de 5'7 milions d'euros, es quedarà en 5 milions d'euros. La quantitat cobrada des d'aquell moment és la que s'ha utilitzat per a l'amortització del préstec. En conseqüència, continuaran disponibles els 2'2 milions d'euros, tot i que la normativa vigent impedeix utilitzar-los per a fer inversió.

La segona de les modificacions del pressupost del 2013 ha estat per un import de 1.664.648'59€ i s'ha destinat a el pagament d'unes expropiacions de la C-31 (303.282'16€), la subrogació d'un leasing d'un vehicle (3.000€), el Passeig Marítim de La Platja de Calafell (691.324'52€) i una partida d'inversions a Segur de Calafell (667.041'91€). Segons diu l'equip de govern, si ADIF executa el pas soterrat, aquesta partida es destinaria a altres inversions necessàries a Segur.

Aquesta modificació es finança "rascant" en les inversions previstes en anys anteriors no executades i/o acabades amb sobrant (com els 500.000€ per a fer la biblioteca damunt el nou mercat o els 167.041'91€ del Parc arqueològic del castell), despesa corrent del pressupost del 2013 (47.298'44€ dels serveis d'ajuts a domicili, 67.138'27€ de la neteja viària, 21.027'73€ de material per a la brigada,...), el fons de contingència per a impagats (346.891'03€) i algunes de les inversions previstes per al 2013 i que no s'han dut a terme (62.750'48€ del Pla de Mobilitat dels carrers de Segur, 118.560€ de la dinamització del Passeig Marítim i 92.573'54€ de l'arranjament del sostre del pavelló Joan Ortoll, per exemple).

El grup municipal del PSC ha valorat aquesta modificació com a insuficient i poc decidida, ja que els imports que es destinen resulten insuficients per a avançar en la construcció de cap de les dues inversions que es pretenen fer. Pel què fa al pas soterrat, encara no s'ha redactat el projecte i no se sap l'import del què costa el pas. Presumiblement, serà superior a la quantitat destinada per l'ajuntament i caldrà esperar a poder posar-hi més diners. Pel què fa al passeig marítim, l'equip de govern ha avançat que el cost de la primera fase serà d'1'2 milions d'euros i, per tant, la quantitat destinada també resulta insuficient per a iniciar l'obra. Per tant, la modificació és una decisió salomònica i que busca acontentar a tothom, però no aconsegueix l'objectiu complert per a fer cap de les dues coses. En canvi, si s'hagués optat per una de les dues inversions, tal i com ha demanat en diverses ocasions el grup municipal del PSC, ja es podria iniciar una d'elles.

Per altra banda, el grup municipal del PSC ha manifestat que el fet de que la majoria d'inversions del pressupost del 2013 estiguin, encara, per a iniciar la seva execució demostra la nul·la capacitat de CiU i PP per a gestionar els diners públics i la nul·la gestió del govern municipal. També, és una clara manifestació de que els pressupostos es fan de cara a satisfer la opinió pública i no hi ha cap mena de projecte ni de full de ruta per a aconseguir un Calafell millor. Tot es sotmet a la improvització i està condicionat per la poca valentia i decisió d'un alcalde que veu que se li acaba el temps.

En dos punts del ple s'ha iniciat els tràmits per al rescat de les parades del mercat vell que acabaven la concessió l'any 2015 i s'ha modificat el contracte de concessió del nou mercat per a donar més superfície de magatzem a Mercadona, comprant l'equivalent a vuit places d'aparcament.

També s'ha donat compte, com ve sent habitual, dels informes d'intervenció i tresoreria referents a les mesures de lluita contra la morositat en el pagament de factures a proveïdors. D'ells es desprèn la bona situació de liquiditat que té l'ajuntament de Calafell. A més, també s'ha informat dels marcs pressupostaris per als anys 2014-2016.

En un altre punt, s'ha aprovat el calendari de festes del municipi per a l'any 2014, modificant el dia festiu de Sant Pere (que cau en diumenge) pel dilluns següent, 30 de juny. Finalment, s'ha donat compte dels decrets i les actes de la junta de govern.

Sense cap més punt a l'ordre del dia, s'ha iniciat el torn de Precs i preguntes dels regidors. En José Bonilla ha preguntat sobre l'aparcament de camions damunt la vorera en nombroses zones del municipi. També ha demanat un tractament específic a la colònia de gats que hi ha en un solar del carrer Romania i per a la zona comercial de Mas Mel.

Yolanda Almagro ha demanat més informació dels assumptes de treball i ocupació, en les comissions informatives. També s'ha fet ressò i ha donat suport a la petició d'una bugaderia social que han fet les persones que utilitzen el menjador social que es va obrir durant el projecte Calafell Crea.

La Tere Cumplido ha demanat més sensibilitat pel patrimoni, especialment les sitges de darrera el castell, durant la descàrrega de runa. Les obres que s'estan realitzant dins el recinte del castell provoquen que hi hagi contenidors de runa a la zona arqueològica de darrera l'absis que suposen un perill per als menors que allí passen. També ha demanat que es detectin millor els casos de nens que no tenen almenys un àpat al dia. Per acabar la seva intervenci´, ha demanat a l'alcalde que tracti amb més respecte el públic que va al ple.

En Massimiliano Revello ha demanat un millor acabat per al terra del nou mercat, que es passi a escombrar el Passeig Marítim els dilluns pel matí i que s'acabin ja de redactar els estatuts del nou Patronat de Turisme.

Toni Duart ha demanat els motius de perquè no es celebra la Festa de l'Esport. També ha demanat, a la regidora d'esports, intervenció en la duplicitat de clubs de basquet del municipi que fa que hi hagin equips incomplerts de les diferents categories base.

Finalment, en Ramon Ferré ha demanat al regidor de comunicacions que enviï un mail, als diferents portaveus, anunciant els dies que els toca anar al programa de Calafell Ràdio, ja que, després de dos mesos, encara no ho ha fet. També ha demanat més informació i consens en els actes públics, especialment en el darrer, on es va posar el nom del teatre a Joan Colet. En la denominació del teatre hi va haver consens, però en la configuració de l'acte no es va tenir en compte a l'oposició.

A partir d'aquí, s'ha iniciat el torn de Precs i Preguntes del Públic. La Juana s'ha queixat pel tancament de la via del ferrocarril i que no s'hagi fet el pas soterrat, ja que el seu negoci s'ha vist perjudicat per aquest fet. També s'ha queixat dels impostos elevats que paga en aquest municipi, com a establiment. El Manel ha demanat explicacions sobre la pujada de l'IBI decretada per Rajoy, ahir. També ha manifestat que ell només parla dels assumptes del ple i no improvisa, que només pensa en l'ajuntament quan ha de pagar els impostos. Finalment, ha demanat explicacions a l'alcalde que sempre havia dit que l'ajuntament faria el pas.

La Laura ha preguntat perquè no es contesten les seves peticions i instàncies, per tal de seguir la tramitació de la seva llicència d'autotaxi adaptat. L'Albert ha proposat fer més activitats turístiques a la muntanya i fer els aparcaments en el Blanquet amb dues plantes, per a aconseguir més capacitat. Finalment, Sònia ha demanat a l'alcalde si pensa convocar la reunió que li han demanat tres associacions de veïns del municipi per a parlar del pas soterrat.

1 comentari:

 1. Las respuestas de la Srta. López en materia económica son dignas de un monólogo de humor, arranca con dificultad (por dónde los llevo al huerto), pero rapidamente se repone (encontró el camino) y comienza a largar con agudos desgarradores para los tímpanos de los oyentes.
  Pero lo mejor es el contenido, parece ser, según explicaba que, no se puede disminuir la presión fiscal porque se resentirían los fines sociales.
  Podría entenderse, si no fuera porque asuntos sociales tiene el presupuesto prácticamente intacto.
  El interés social de CIU-PP debe ser el mismo que el de las Cajas de Ahorro, cuando pregonaban aquello del "interés más desinteresado" y cada día nos cuentan ahora en qué consistía la obra social para los directivos.
  Hilarante como el Club de la Comédia.

  Hace falta tener la cara más dura que los muros de hormigón del mercado, al que en un ejercicio de transparencia, todavía siguen buscando un pretexto para derribar.

  Un saludo.

  ResponSuprimeix