divendres, 6 de gener de 2012

Continúa el tancament de la via del ferrocarril


Fa pocs dies, abans d'acabar l'any, s'ha iniciat el tancament de diversos trams de la via del ferrocarril que travessa el nostre municipi. ADIF està executant aquests treballs, que van ser adjudicats a una empresa del sud de la península abans de les eleccions municipals. Llavors, la direcció d'ADIF va creure oportú no iniciar les obres, per evitar que s'utilitzés electoralment, deixant les mateixes per passat l'estiu.

Fa unes setmanes, vam poder parlar telefònicament amb el responsable de la província de Tarragona, el senyor Alfredo Maluenda, i preguntar sobre l'estat de les obres. Ens va explicar que l'empresari que havia resultat adjudicatari havia patit un problema de salut que li impedia iniciar les obres en breu. Això retrassaria l'inici de les mateixes, ja que, segurament, s'hauria de tornar a licitar i adjudicar, de nou.

Ja, en l'anterior mandat es van realitzar els treballs de tancament de gran part de la mateixa, concretament el tram entre l'estació de Calafell i, gairebé, fins el pont de Segur. El tancament va ser amb una tanca de qualitat, especialment, a la banda sud de la via (foto). Aquesta mateixa tanca es va demanar que fos colocada també en els nous trams on es fes el nou tancament, ADIF així ho va acceptar.

Els trams que es van demanar de tancar van ser des d'on s'havia aturat l'anterior tancament (poc abans d'arribar al Pont de Segur) fins l'estació de Segur i el tram de l'estació de Calafell Platja fins el límit de terme municipal amb El Vendrell, en ambdós costats. Amb això, es pretenia tenir tota la via tancada i protegida, excepte el tram que va des de l'estació de Segur fins el límit de terme municipal amb Cunit.

Aquest tram, restava pendent de la construcció d'un nou pas a l'alçada del Carrer Pisuerga, que ja n'havíem encarregat la redacció del projecte a l'empresa X-Train de Madrid. El pas, demandat constantment pels veïns, el veníem sol·licitant des de feia temps a ADIF, concretament al senyor Andrés Cortavitarte, director general d'ADIF en matèria de Seguretat, qui havia donat llargues a l'assumpte, al·legant les retallades que feia el Ministeri de Foment i no disposar de diners. Dubtem que hagi canviat la seva actitud, tot i que el seu tracte sempre va ser molt amable.

Lamentem profundament el darrer accident que hi ha hagut fa poc a Segur i esperem que el nou tancament serveixi per evitar, almenys en els trams on es faci, altres accidents d'aquest tipus. Esperem també que el nou govern continuï amb les gestions fetes per l'anterior i executi el projecte que vam deixar encarrilat per a fer un pas a l'alçada del Carrer Pisuerga. En això, sempre trobaran col·laboració per part nostra.

Cap comentari:

Publica un comentari