dimecres, 2 de novembre de 2016

Un nou model fiscal més social per a Calafell


Després de baixar un 10% l’IBI pel 2016, l’equip de govern es va plantejar una revisió a fons de les ordenances municipals pel 2017. Per a fer-ho, es van obrir unes taules de debat i negociació, on hi han participat tots els grups municipals, a excepció de CiU que es va autodescartar de ser-hi present, al·legant que “no volia fer la feina a l’equip de govern”.

Per tant, es va demanar als grups municipals que es fessin aportacions per a estudiar-les i arribar a un document de consens. Així va ser, des de diferents grups es van fer propostes per a canviar les ordenances actuals i, també, a nivell tècnic, des de cada un dels departaments de l’ajuntament.

Després de vuit reunions i més de tres mesos de treball discutint les propostes dels diferents grups, s’ha arribat a un document de síntesi que suposa, en algunes ordenances, un canvi radical en el model fiscal de Calafell. Aquest canvi s’aplicarà a partir de l’any 2017, després de tramitar l’aprovació de les ordenances fiscals.

Els acords assolits són els que l'equip de govern ha estat capaç d'arribar amb ERC, sobre la introducció de tres grans canvis en les ordenances fiscals, i amb la CUP, per a avançar cap a una fiscalitat més justa i progressiva. Amb aquesta última formació, també s'han acordat noves bonificacions en els preus del transport escolar, urbà i les escoles bressol que es concretaran de cara al curs 2017/18. També s'han introduit la majoria de les aportacions fetes per C's, tot i que aquest grup ha votat en contra, finalment, de les ordenances fiscals.

Fruit dels acords amb els diferents grups municipals, s'han introduit nombroses modificacions i variacions de les tarifes socials per tal de fer possible arribar al màxim nombre de ciutadans amb dificultats econòmiques per a que es puguin beneficiar dels ajuts previstos. Però, també per a aquells que tinguin rentes més baixes i/o formin part de famílies nombroses o monoparentals.

Cal recordar que moltes de les ordenances fiscals fa molts anys que no s’actualitzen i els preus actuals estan totalment desfasats, comparant amb altres municipis costaners. Calafell se situa a la cua d'alguns d’aquests preus.

IBI

Pel què fa a l’IBI, es manté la baixada de l’any anterior del 10% i s’afegeixen bonificacions per a algunes activitats econòmiques i famílies nombroses o monoparentals, en funció de la renta i del valor cadastral de l’immoble, que van des del 20% al 80% de l’impost.

Brossa

La recollida de brossa canvia el model fiscal, passant d’una tarifa única per habitatge (actualment, 134,02€/any) a diverses tarifes, en funció del servei que s’ofereix en cada zona. El servei de brossa varia en nombre de dies de recollida setmanal, en funció de la zona del municipi.

Les noves tarifes diferencien els habitatges unifamiliars (cases) i els plurifamiliars (pisos), incorporant els solars buits (que fins ara no tributaven). Els solars pagaran entre 39,91€ i 68,42€, en funció del seu tamany. Els habitatges pagaran entre 105,46€ i 155,66€, en funció de la seva ubicació i del servei que tenen associat.

Aquest canvi de tarifa suposa que, en el 90% dels habitatges del municipi, el preu de la brossa sigui inferior a l’actual. A més, també s’introdueixen bonificacions, en funció del reciclatge i per a famílies nombroses o monoparentals. Les zones on augmenti la recollida selectiva veuran reduït el seu rebut entre un 10% i un 20% l’any següent.


També s'amplia la tarificació social, establint un sistema unificat i ampliant exempcions en funció dels ingressos i els membres de la unitat familiar.

Aigua i clavegueram

La novetat més important és la del canvi de model tarifari, passant d’una quota de mínims de 30m3 a una quota de servei. Amb aquesta quota de servei es paga el cost íntegre del servei i es satisfà les reiterades peticions del Síndic de greuges sobre les injustícies que generava la tarificació actual. Amb la nova tarifa, es paga en funció del consum, des del primer metre cúbic, afavorint l’estalvi en tots els trams proposats.

L’aigua i el clavegueram incorporen un major fons de reposició que suposa un augment del cost que serà gairebé imperceptible en la tarifa per a aquells consumidors que estiguin en els trams normals de consum. La no incorporació del pla de xoc de pluvials en la tarifa, suposa una reducció important de l’impacte del canvi de tarifa en els usuaris. Aquest pla de xoc l’assumirà l’ajuntament, amb recursos municipals.

També, s’aprova una tarifa social amb descomptes molt importants per a la gent amb menys recursos i una reducció en la majoria d’establiments hotelers.

Guals

En els guals, l’import de la taxa havia quedat molt desfasat. S’actualitza el preu, però quedant com un dels municipis costaners amb un preu més baix, tal i com es veu a la taula. El nou preu de 40,62€ deixa Calafell en la franja baixa dels municipis costaners de Catalunya, per sota del Vendrell.GUALS 2016
CAMBRILS *
197,08
PINEDA DE MAR *
117,16
SALOU *
105,86
VILANOVA I LA GELTRÚ
105,65
CALONGE
90,00
SITGES
87,00
PREMIA DE MAR *
75,60
CASTELL-PLATJA D'ARO
75,00
TORREDEMBARRA
75,00
CUNIT
66,70
ARENYS DE MAR
64,20
ROSES *
62,12
LLORET DE MAR
61,59
PALAFRUGELL
60,00
CASTELLDEFELS
56,00
CANET DE MAR
52,56
SANT FELIU DE GUIXOLS &
49,90
CUBELLES
47,76
BLANES *
45,60
SANT POL DE MAR *
45,53
VENDRELL *
42,40
CALELLA *
42,36
PALAMOS*
38,85
SANTA SUSANNA *
36,93
CALAFELL
26,00


Mitjana
69,07
Valors màxim
197,08

Cal dir que, en els guals d’edificis plurifamiliars, la taxa era de 16 euros i passa a ser de 40,62 euros. Per tant, encara en la franja més baixa dels municipis costaners. L'objectiu és fer una campanya de detecció de nous guals en tot el municipi que, fins ara, no estan tributant. L'any anterior es van detectar més de 5.000 nous guals.

També cal destacar que desapareix la taxa pel contragual, ja que donada la poca amplada de molts carrers del municipi i l’existència d’obstacles es fa necessària la seva utilització.


En aquest apartat, apareixen dues noves taxes per a l'accés en benzineres i a aparcaments de superfícies comercials.

Plusvàlues

Les plusvàlues s’apujaran al màxim permès, tenint en compte que les herències ja tenen una bonificació del 95% de l’import. Aquest impost afecta, majoritàriament, les transmissions de compravenda entre particulars i entre empreses immobiliàries i particulars. També s’incorporen bonificacions en funció del valor cadastral i de la renta familiar que van des del 30% al 95% de l’import.

IAE

L’impost d’activitats econòmiques afecta a aquelles empreses que tenen un import net del volum de negoci de més d’un milió d’euros l’any. En el cas de Calafell, més del 80% són empreses multinacionals i entitats bancàries que tenen una franquícia al municipi. La proposta situa aquest import al màxim permès per la llei, en funció de la seva ubicació. La modificació va en la línia d'aplicar criteris de progressivitat, fent pagar aquells que més tenen.

IVTM

S’actualitzen els imports, introduint una gradació en cotxes i motocicletes, en funció de la cilindrada. També s’introdueixen bonificacions per als vehicles que siguin energèticament més eficients, emetent menys CO2.

ICIO

S’amplien les bonificacions per a llicències d’obres de reforma o rehabilitació de façanes en el nucli històric del poble i la segona corona (actualment només era en edificis catalogats) i en reformes d’establiments comercials i aparadors existents.

Cementiri

S’aprova un nou preu per als nínxols antics que han quedat buits i es poden reutilitzar.

Taxa per a l'ocupació de la via pública


Es crea una taxa per a caixers automàtics que s'enfrontin amb la via pública.

Taxa prestació serveis administratius

S’incorpora, com a novetat, una taxa d’inspecció i control sobre els habitatges d’ús turístic. Aquest és un fenomen creixent en molts municipis turístics i no estava regulat, a Calafell.

Cerimònies

Es crea una taxa per a celebracions de casaments i bateigs en edificis municipals o elements patrimonials, fins ara inexistent.

Cap comentari:

Publica un comentari