dimecres, 2 de novembre de 2016

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat una nova sessió plenària, a l'ajuntament de Calafell. En ella, ha destacat el punt de l'aprovació de les ordenances fiscals que entraran en vigor l'any vinent. També s'han aprovat les subvencions a les llars d'avis del municipi i a les entitats de Càritas de Calafell i de Segur. Dins dels punts econòmics, s'han aprovat modificacions pressupostàries, reconeixements de crèdit i s'ha donat compte dels informes d'intervenció i tresoreria referents al període mig de pagament a proveïdors. Finalment, també s'ha aprovat definitivament l'inventari municipal de béns de l'ajuntament de Calafell.

Pel què fa a l'aprovació de les ordenances fiscals, ja ho hem explicat en el blog de manera més detallada. Les propostes es van treballar i consensuar en vuit reunions amb els diferents grups municipals, a excepció de CiU que es va autodescartar per què no volia "fer la feina al govern". El regidor no adscrit, ERC i CUP han votat a favor, juntament amb el govern (PSC-UAM-PP), després d'incorporar les seves propostes en les modificacions que s'han dut a terme per l'any vinent. Només CiU i Ciutadans han votat en contra. La proposta d'ordenances pretén aconseguir un nou model fiscal per a Calafell, més just i progressiu, que afavoreixi les persones amb menys recursos i pagui més qui més té.

També s'ha aprovat un reconeixement de crèdit per a pagar factures als proveïdors, per import de 75.783,01€, i dues modificacions de crèdit per diversos imports, per a tancar l'any i posar la subvenció de la Diputació per al camp de futbol de Calafell en les partides que exigeix aquest organisme.

Les subvencions atorgades són per import de 2.500 euros per a cada una de les llars d'avis del municipi (poble, platja, pescador jubilat i Segur) i de 1.800 euros per a cada una de les associacions de Càritas (Calafell i Segur).

L'inventari de béns mobles fa temps que es treballa i, per fi, s'ha acabat definint la totalitat de les propietats municipals i s'ha pogut aprovar, per unanimitat, per a poder incorporar-lo a la comptabilitat i poder aprovar definitivament el compte general del 2015.

Després dels Precs i Preguntes dels regidors, s'ha passat als Precs i Preguntes del Públic. El Manel ha preguntat quan es pensa obrir la llar d'infants del Petit Príncep i quant es perd d'aigua a la xarxa pel seu mal estat. El Luís ha demanat que els guals, al carrer Baixador, es descompti un import pels dies que hi ha el mercadal a Segur i no es poden usar. També ha demanat que es multin els gossos que deixen lliures per la platja. El Francisco ha demanat diverses reivindicacions en el carrer Estats Units i el Pedro ha preguntat per la legionel·la detectada en dues escoles.

Cap comentari:

Publica un comentari