dimarts, 22 de novembre de 2016

Dia Internacional per l'eliminació de la violència masclista


Cada 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la violència envers les dones, és un dia per recordar, i sobretot, per reivindicar.

Per recordar l’encara existent situació de violència que pateixen milions de dones a tot el món, i especialment, per recordar les dones assassinades a mans de qui les veu només com a objectes de la seva possessió, sense els mínims drets ni d’igualtat ni de llibertat per decidir.

I per reivindicar la lluita que durant anys dones i homes activistes han dut a terme per conscienciar contra la violència masclista, i exigir respostes efectives a les institucions.

Hem de recordar que aquest 2016 portem ja, segons les dades oficials, 4 dones assassinades a Catalunya, 37 a tot l’Estat. Per desgràcia, no són casos aïllats: el 2014 van ser assassinades a mans de les seves parelles o exparelles 54 dones a l’Estat espanyol, 12 d’elles a Catalunya. I l’any passat, es varen reconèixer oficialment 6 dones assassinades aquí i 60 a tot l’Estat.

Aquesta realitat és la mostra més terrible de la violència masclista exercida contra les dones, que també es manifesta en discriminacions i desigualtats dins el marc de relacions de poder dels homes sobre les dones, ja sigui per mitjans físics, econòmics o psicològics, tant en l’àmbit públic (educació, ocupació, social...), com en el privat.

Un exemple molt visible aquest any ha estat la violència sexual exercida contra les dones dins la denominada cultura de la violació, basada en els valors patriarcals més primitius tant dels homes agressors, com de la part de la societat que encara, avui en dia, qüestiona les dones víctimes dels atacs.

En el context del 25N, hem de reivindicar la gran tasca dels moviments feministes, on dones i homes han denunciat durant anys la violència masclista i la necessitat de donar-hi respostes polítiques.

Com a socialistes, i per tant, feministes, reivindiquem que els drets de les dones són drets humans, manifestem el nostre rebuig a la violència masclista i fem públic el nostre ferm compromís de treballar fins a eradicar-la definitivament.

Reivindiquem la implicació permanent dels i les socialistes impulsant polítiques efectives contra la violència de gènere i la seva arrel, el masclisme, per assolir la Tolerància Zero de tota la societat i una resposta conjunta per part de tots els partits i agents socials.

La violència masclista ha de ser considerada una qüestió d’Estat. No es pot lluitar contra aquesta xacra quan el PP ha retallat els recursos per a la seva prevenció en un 26% des del 2010. Per això, exigim al nou Govern de Rajoy que lideri un gran acord social i polític, on Govern i Comunitats Autònomes concertin la incorporació de mesures de sensibilització i prevenció i es garanteixin els recursos per a totes les dones a través d’una xarxa de protecció que precisa de la participació dels Ajuntaments, Fiscalia, CGPJ, centres escolars, centres de salut, associacions, sindicats, organitzacions empresarials, partits polítics, mitjans de comunicació, ciutadania, etcètera...

A Catalunya hem de promoure un gran pacte per garantir que la Generalitat desenvolupi les diverses lleis existents contra la xacra masclista: aplicar els 53 articles vigents de la Llei d’igualtat catalana (llei 17/2015, 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes), la Llei contra la violència masclista (llei 5/2008, 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista) i la llei d’igualtat estatal (llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes).

Tothom, societat i partits, hem de lluitar units contra les diverses manifestacions de violència masclista, des dels feminicidis fins la tracta de dones i nenes per a l’explotació sexual. Perquè una societat que tolera la violència masclista, no és democràtica. Perquè tota la ciutadania perd si més de la meitat de la població pateix discriminació. Perquè sense dones no hi ha democràcia. Perquè cap persona pot ser tractada com a mercaderia.

Prou violència masclista, prou feminicidis, prou patriarcat! La nostra lluita, de tots i totes, és ara i sempre, contra el masclisme!

Tolerància Zero, pacte d’Estat i gran pacte català per desenvolupar les lleis ja existents! Enfront del masclisme: Fets, no només paraules!

Cap comentari:

Publica un comentari