dissabte, 13 de desembre de 2014

Al·legacions als pressupostos de la Generalitat 2015 pel Baix Penedès


El Grup Parlamentari Socialista discrepa dels pressupostos presentats pel Govern d'Artur Mas. Aquesta proposta deixa en set milions d'euros l'aportació a la comarca del Baix Penedès, 6 dels quals són per l'Institut de Segur (ja en construcció). Creiem que són uns pressupostos ridículs i que no tenen en compte els problemes de la comarca (la més alta en índex d'atur de Catalunya, la dificultat per desplaçar-se que ofereixen els peatges, la pèrdua de competitivitat de les empreses degut als peatges,...). Per aquest motiu, han presentat les següents

ESMENES PRESSUPOST 2015. BAIX PENEDES

SALUT

1.- El Govern, dins les previsions pressupostàries per l’any 2015 ha de fer les modificacions pertinents perquè en el Pressupost de la Generalitat es doti una partida, per la reobertura del servei d’atenció nocturna del CAP de l’Arboç (Baix Penedes)

EMPRESA I OCUPACIÓ

2.- Subestació elèctrica del Vendrell: El Govern, dins les previsions pressupostàries per l’any 2015 ha de fer les modificacions pertinents perquè en el Pressupost de la Generalitat es doti d’una partida, per fer possible la instal·lació de la Subestació elèctrica del Vendrell

3.- El govern dins de les previsions pressupostàries del 2015 implementarà en el Baix Penedès, la comarca amb l’índex d’atur i fracàs escolar més alt de Catalunya, programes sectorials i territorials específics per: 1) dinamitzar l’activitat econòmica, 2) millorar l’ocupabilitat i 3) donar suport a les persones amb més risc d’exclusió del mercat laboral

EDUCACIÓ

4.- Ampliació CEIP de Santa Oliva: El Govern, dins les previsions pressupostàries per l’any 2015 ha de fer les modificacions pertinents perquè en el Pressupost de la Generalitat es doti una partida, per fer possible l’ampliació del CEIP Santa Oliva.

5..- CEIP Teresa Godés de la Juncosa del Montmell: El Govern, dins les previsions pressupostàries per l’any 2015 ha de fer les modificacions pertinents perquè en el Pressupost de la Generalitat es doti una partida per la Redacció projecte constructiu i la construcció del CEIP Teresa Godés de la Juncosa del Montmell

GOVERNACIÓ

6.- El Govern, dins les previsions pressupostàries per a l’any 2015, ha de fer les modificacions pertinents perquè en el Pressupost de la Generalitat es doti una partida per a millorar les xarxes de comunicacions ADSL, televisió, telefonia mòbil i xarxa RESCAT als municipis de les zones de muntanya de la comarca del Baix Penedès que avui no tenen cobertura suficient.

TERRITORI

7.-Bonificacions peatges AP-7 i C-32. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l’any 2015 i mentre no és desenvolupin mesures alternatives, garantirà els recursos per compensar els residents i usuaris habituals dels peatges de l’AP-7 i C-32 en el seu pas pel Baix Penedès.

8.- Logis Penedès: El Govern, dins les previsions pressupostàries per l’any 2015 garantirà els recursos necessaris per al desenvolupament del Pla Director Urbanístic del Logis Penedès.

9.- El Govern, dins les previsions pressupostàries per a l’any 2015, ha de fer les modificacions pertinents perquè en el Pressupost de la Generalitat es doti una partida per realitzar els arranjaments i la senyalització necessària per adequar la carretera C-31a la seva nova condició de carretera comarcal

10.-El Govern, dins les previsions pressupostàries per a l’any 2015, ha de fer les modificacions pertinents perquè en el Pressupost de la Generalitat es doti de la partida necessària per fer front al pagament de les expropiacions pendents del projecte de condicionament de la C-51 Tram: Albinyana-Valls.

Cap comentari:

Publica un comentari