dilluns, 22 de setembre de 2014

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DAVANT LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE


Ramon FERRÉ i SOLÉ, en representació del Grup Municipal Socialista a l’ajuntament de Calafell,

MANIFESTA:

Que Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. L’angoixa i les injustícies provocades per l’atur, les retallades del sistema social del nostre país i l’augment de la pobresa, entre d’altres, dissipen l’esperança d’un futur millor. Una crisi que castiga especialment els sectors més febles, la gent que viu o que voldria viure del seu treball i el jovent del nostre país.

A aquest fet s’uneix el problema de fons que pateix la societat catalana i la insatisfacció profunda d’amplis sectors de la població sobre l’actual relació entre Catalunya i Espanya: la decepció que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut després que el poble de Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-lo, la percepció d’un tracte fiscal injust, l’erosió de l’autogovern causada per la política del govern del PP, i les incomprensions i atacs soferts envers elements tan essencials com la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema educatiu.

Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents manifestacions demanant canvis que aclareixin l’esdevenir de la nostra societat.

Per aquests motius proposa al ple de l’Ajuntament de Calafell que prengui els següents

ACORDS:

1.- Que sols una estratègia unitària de tot el catalanisme permetrà una sortida positiva de la situació actual: la superació del desencaixament entre Catalunya i Espanya, el reconeixement de Catalunya com a nació i la definició de l’Estat espanyol com a plurinacional, pluricultural i plurilingüístic.

2.- Que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi institucional que travessa el país que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a condicions indispensables i prèvies a una consulta a la ciutadania.

3.- Que donem suport a la llei de consultes populars no referendàries.

4.- Que amb una Llei de consultes populars no referendàries com la que s’ha aprovat no es pot fer una pregunta pròpia d’un referèndum. Per aquest motiu, cal saber que si la consulta no és legal i acordada, no es farà.

5.- Que són moltíssims els catalans i les catalanes que desitgen votar i, per aquesta raó, considerem que no hi haurà una solució estable a l’actual distanciament que no passi per sotmetre-la al vot ciutadà.

6.- Que hem de treballar per una reforma constitucional que faci d’Espanya un Estat federal, capaç de reconèixer la diversitat nacional. Espanya és una nació de nacions.

7.- Tot i les dificultats del moment, els catalans i les catalanes tenim l’oportunitat de reflexionar sobre el nostre futur amb la voluntat de construir una Catalunya lliure, segura, pròspera, justa i honesta, especialment amatent al benestar de tots i cadascun dels seus ciutadans i ciutadanes.

8.- Donar trasllat dels acords al Govern de l’estat espanyol, i a tots els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya.


Calafell, 22 de setembre de 2014
A L’IL·LUSTRÍSSIM ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

Cap comentari:

Publica un comentari