dijous, 31 de juliol de 2014

Resum de la sessió plenària d'avui


Avui s'ha celebrat la darrera sessió plenària del curs polític. Al mes d'agost no hi haurà ple, en principi. Aquesta sessió és la ordinària del mes de juliol i no hi ha hagut cap punt destacable ni de debat polític intens, la qual cosa és un símptoma evident de l'escassa gestió municipal que està portant a terme aquest equip de govern (CiU i PP).

Entre els punts de l'ordre del dia hi havia l'aprovació del calendari de festes locals per l'any 2015, la rectificació d'una indemnització sobre la caiguda d'un arbre, a Segur, l'any 2011, donar compte dels informes de tresoreria i intervenció sobre el termini de pagament de les factures a proveïdors, l'informe del pla de seguiment del Pla d'ajust fet l'any 2012, una modificació de crèdit per a reparar l'aire acondicionat de l'edifici de vidre annex a la masia de Cal Bolavà i les bonificacions de les llicències d'obres de la reparació de la coberta de l'Escola Santa Creu, l'Institut de Segur i el CAP de Segur.

Acabats els temes del Ple, s'ha iniciat el torn de Precs i Preguntes dels regidors. El José Bonilla ha demanat que es facin les obres durant l'hivern per a no molestar amb sorolls a la gent que ens visita, com ha estat el cas de l'ajardinament que s'està fent a Mas Mel. També ha demanat la neteja del solar situat al començament de l'avinguda França, davant la C-31. Ha demanat la retirada d'una furgoneta blanca que hi ha, des de fa dos anys, al Carrer Alp de Calafell Parc. Ha manifestat que es netegi el carrer de la Rosa, a Valldemar, on hi ha nombroses bosses de brossa, al costat mateix de la parada d'autobús. Finalment, ha demanat que a la Masia del Vilarenc es tingui més cura de no embrutar quan acabi el repartiment d'aliments.

La Yolanda Almagro ha demanat que es s'estalviï il·luminació en els focus de la pista de la plaça del Port que cremen durant tota la nit. També ha demanat que es reparteixi el material de la campanya de turisme familiar per TOTS els establiments, no només a alguns, i que es faci molt abans del 15 de juliol. Ha repetit la demanda que ha fet en altres plens sobre la repercussió econòmica que tenen esdeveniments que organitza la regidoria de Turisme (Family Weekend, Carnaval d'estiu,...), incidint en la mala imatge que s'ofereix en algun cas puntual, com és el darrer carnaval d'estiu. Ha demanat una solució per a que els establiments del Passeig Marítim de Segur no hagin de patir l'assetjament permanent dels vigilants de la via pública en la col·locació de rètols publicitaris en la vorera. Finalment, ha demanat explicacions sobre el trenet turístic de Segur que va publicitant la Costa Brava i el Consell Comarcal del Gironès.

La Tere Cumplido ha demanat que les beques socials pel menjador d'estiu als nens i nenes necessitats es facin extensives a TOTS els nens que ho necessitin i no només a 15. El Toni Duart ha demanat millor senyalització a la rotonda davant el nou mercat i el Mercadona. També ha demanat més lavabos a la platja, ja que la distància entre ells és molt gran.

Finalment, en Ramon Ferré ha exposat els diversos problemes que es troben els veïns amb la segona fase d'implantació del Pla de Mobilitat a Segur. En molts casos, l'amplada del carril de pas dels carrers no arriba als tres metres, cosa que suposa que els camions de la brossa i alguns vehicles pesats hagin de pujar damunt les voreres, trencant les voravies i els panots. En altres casos, els arbres envaeixen la calçada, dificultant el pas d'aquests vehicles. Les diferent casuístiques les explicarem en una propera entrada en aquest blog.

Per acabar, s'ha procedit als Precs i Preguntes del Públic. El Manel, ha demanat a l'alcalde que compti amb l'oposició i entengui el paper que han de fer. Sinó la democràcia es converteix en dictadura i no hi ha diàleg. En Luís ha demanat la construcció d'una rotonda d'accés a Bellamar davant la discoteca Louie Vega. I en Constantí ha felicitat personalment a l'alcalde, la regidora de turisme i la de cultura per donar-li suport en les seves diverses campanyes que porten a terme com a associació que té influència des de Reus fins a Sant Boi.

Cap comentari:

Publica un comentari