dijous, 26 d’abril de 2012

Resum de la sessió plenària d'avui


Avui dijous s'ha celebrat la sessió ordinària del ple municipal del mes d'abril. A banda dels punts que han entrat de manera ordinària, s'han votat urgències importants que han entrat dins l'ordre del dia del ple. El nostre grup municipal ha votat en contra de la introducció de les urgències, ja que no ho consideràvem prou justificat. Entenem que eren punts que podien passar en el proper ple ordinari i no per urgència, sense el temps necessari per estudiar-los. L'últim d'ells era referent a una modificació del POUM per la clau OD5, un tema delicat que comentarem després.

El primer punt interessant del ple ha estat el tancament de l'expedient obert per la revisió d'ofici de les convocatòries de selecció de personal de les places de Caporal i de Sergents de la Policia Local. El Recurs Contenciós Administratiu que va interposar l'expolicia Miguel Àngel Hernàndez Matarín posava en dubte la convocatòria oberta per cobrir aquestes places, però la Comissió Jurídica Assessora ha donat la raó a l'Ajuntament (que defensava la legalitat de les seves accions). Cal dir que el procés va fer-se en l'any 2006, amb Olivella d'alcalde. No obstant, va ser el 2008 quan Matarín va iniciar les accions legals. La bona defensa per part de l'Ajuntament ha permès demostrar que Matarín no tenia raó en les seves acusacions i que el procediment va ser el correcte.

Seguidament, s'han donat de baixa aquelles obligacions de pagament que s'havien iniciat ja en un ple, anteriorment, per tal de posar al dia la comptabilitat municipal i suprimir entrades comptables que no havien seguit la seva tramitació i havien quedat obsoletes. Cal dir que això es va fer en motiu dels decrets dictats per l'Estat per tal de fer front al pagament dels proveïdors i el deute pendent de l'Ajuntament amb ells.

També s'han donat compte dels informes de la Interventora i la Tresorera que trimestralment venen fent, on es dóna compte de les factures que compleixen el tràmit i el termini legal de pagament a proveïdors.

Després s'han tractat dos punts d'Urbanisme. Un d'ells era la bonificació del 95% de la llicència per la rehabilitació d'una façana al carrer Baixador de Segur, per requeriment municipal. En l'altre, es tractaven dues modificacions del POUM, demanant un informe previ a la Comissió d'Urbanisme de Tarragona sobre la idoneïtat de les mateixes. La primera de les modificacions no tenia cap incidència important, ja que es tractava de modificar un error de traslació dels acords presos en el CAU (Consell Assessor Urbanístic) a l'articulat de la normativa del POUM.

La segona de les modificacions, feia referència a la supressió de la Clau OD5s del POUM, recentment aprovat. Aquest tema ha estat tractat àmpliament en aquest mateix bloc. L'equip de govern ha reconegut que les pressions dels particulars l'han portat a fer aquesta proposta. No obstant, la solució plantejada pel govern actual continua deixant en "volum disconforme" tot el front marítim de Segur. Nosaltres creiem que hi han alternatives per evitar aquesta situació de "volum disconforme" fent alguna modificació de la normativa de la clau, però la proposta plantejada encobreix un augment de l'edificabilitat a la zona, respecte el POUM aprovat. El coeficient d'edificabilitat passa de l'1'25 a l'1'8 (metres quadrats de sostre per metre quadrat de sòl), el què suposa carta blanca per un augment important de la pressió urbanística en el front marítim de Segur pels propers anys.

La proposta que feia el POUM, reduïa la massificació de Segur Platja, de forma diferent a la de l'Estany i Mas Mel, ja que els carrers i les infraestructures de Segur no podien absorbir la pressió urbanística que permetia l'anterior Pla General. Segur Platja és una zona antiga, amb els serveis degradats, amb els claveguerams mal dimensionats, amb la xarxa d'aigua de fibrociment i insuficientment dimensionada, amb carrers estrets on és difícil aparcar, amb l'enllumenat obsolet, pensada per ser un barri de xalets i que l'especulació urbanística dels anys seixanta va convertir en una col·lecció d'edificis en alçada.

El dèficit en els serveis a la zona de Segur Platja, a diferència de l'Estany i Mas Mel (on els carrers són el doble d'amples, on la xarxa de clavegueram és més gran en diàmetres, on la xarxa d'aigua ja està dimensionada per absorbir aquesta edificació prevista, on és més fàcil aparcat als dos costats del carrer, on la distància entre edificis és superior,...), va portar a modificar l'edificabilitat de l'anterior Pla General en aquesta zona per evitar els problemes que implica una massificació major del front marítim de Segur Platja.

Amb la modificació pretesa, no tan sols no s'aconsegueix el què reclamen els veïns (no quedar en "volum disconforme"), sinó que es permet, de nou, un procés de massificació del front marítim de Segur, tal i com ha passat en els darrers vint anys! Aquesta proposta, sense cap dubte, perjudica els veïns que hi viuen, reduint la seva qualitat de vida, i beneficia aquells que volen seguir fent negoci immobiliari. Per això hi hem votat en contra!

Acabat el ple, s'ha obert el torn de precs i preguntes dels regidors.

El José Bonilla ha reclamat que s'acabin ja les obres al Passatge Sant Antoni, que es tapi el sot de l'Avinguda Argentina i que es posi en un lloc millor la parada de l'autobús urbà de la Marca Hispànica.

La Yolanda Almagro ha reivindicat la instal·lació de les antenes de TDT que hi havien previstes a Bellamar i a Baronia i que la Generalitat s'havia compromès a col·locar per millorar el senyal. En alguns llocs del municipi no es rep bé la TDT, encara! També ha recordat al govern el forat que hi ha davant l'Estació de Segur, des de fa setmanes, i que es posi el fanal que manca a la vorera de l'Avinguda Anglaterra i que havia caigut fa sis mesos.

La Tere Cumplido ha protestat per les mancances de l'agenda d'actes que es passa als regidors, ja que no han aparegut nombrosos actes que s'han fet en els passats mesos (presentació d'un llibre, el sopar de la fam de Calafell, els actes del dia d'Andalusia que organitzaven les "Almas Rocieras",...). També ha denunciat que s'hagi descuidat tant la il·luminació del Castell i que hagi estat tant de temps a les fosques (veure imatge de l'inici de l'entrada). I ha recordat que la llar de Calafell Parc va ser subvencionada en més d'un 60% per la Generalitat i que hi havia els nens suficients en el moment de planificar-la, però que degut a la crisi la demanda de places ha disminuït.


El Joan Carles Robert ha demanat a l'equip de govern que ens facilitin l'auditoria que s'ha contractat, s'ha explicat públicament i que ha costat gairebé 40.000 euros als ciutadans. L'oposició no mereix el tracte rebut i és una manca de consideració i respecte vers la nostra tasca que no s'hagi facilitat una còpia a l'oposició ni tant sols. També ha demanat que s'aprovin els comptes del 2010, que ja porten un any de retard!

El Toni Duart ha preguntat sobre els conflictes de la Petanca de Calafell i ha demanat al Regidor d'Esports que posi ordre i no propiciï la divisió d'entitats i la creació de més clubs nous, sinó que posi pau i ordre en les mateixes i uneixi esforços entre tots.

El Massimiliano Revello ha demostrat que l'augment de taxes en les terrasses dels bars del passeig marítim de la Platja ha estat de més del 23%, tal i com havíem dit quan es van aprovar les ordenances fiscals. També ha demanat explicacions sobre l'ubicació de la pasarel·la de moda en el port de Segur, quan la major part dels comerços que hi col·laboren són de la Platja de Calafell.

Per acabar, en Ramon Ferré ha demanat explicacions del per què s'ha censurat el bloc dels socialistes de Calafell en els ordinadors de l'Ajuntament i no el de CiU. També ha demanat que acabin de retirar la sorra i la runa i materials del solar que hi ha a la illa de l'antic restaurant "La Cucaracha" i que tantes molèsties causen els veïns de la zona. 


Ramon Ferré també ha recordat que en la Plaça del Carrer Loira hi ha un problema important d'embassament d'aigua quan plou. En un dels tres actes públics de presentació de l'auditoria, el propi alcalde va presumir d'haver acondicionat la plaça, però també va demostrar no saber on era i en quin carrer estava la mateixa illeta. Ferré li ha portat les fotos per què sabés quin era el problema real que s'havia de resoldre en aquella plaça.


Per finalitzar el resum, també volem destacar alguns dels precs i preguntes del públic. La senyora Neus ha demanat que es posin mesures per què els cotxes no aparquin damunt les voreres de l'Avinguda Marca Hispànica. La Sònia ha demanat que es regulin millor els semàfors de l'avinguda Espanya. El Manel ha reivindicat la construcció d'una llar d'infants a Calafell Parc per evitar la centralització dels equipaments en els barris principals del municipi, ha demanat també un catàleg de la fauna i la prohibició de la cacera en tot el municipi. l'Andreu ha preguntat sobre l'inici de les obres del Mercat Municipal. I, després de tot això, el ple ha finalitzat.

13 comentaris:

 1. ¡Menudo pleno! Hablan del día a día y todo queda por hacer. Sólo se hace lo que se critica. No hay proyecto ni hoja de ruta. Todo es improvisación y clientelismo.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Aquesta nit el castell de Calafell ja està il.luminat i torna a ser visible des de tot el municipi.

   Ha trigat més d'un dia però... " Zamora no se conquistó en una hora"

   Salutacions a tots els seguidors i ciutadans del municipi.

   Teresa Cumplido

   Elimina
 2. Que proporción de edificios seguiran quedando en volumen disconforme en el caso que se apruebe en la CTUT Comisión Territorial de Urbanismo de Tarragona la modificación de la clausula OD5s ?

  Agradaecería mucho publicarais si es posible ésta información.

  ResponElimina
 3. Sonia, Segur Playa se inició con edificaciones de chalets. En 1969 se cambió la tipología de chalet por bloque de pisos.

  Todos los edificios que se hayan contruido desde 1969 hasta hoy quedarán en volumen disconforme cuando se apruebe la modificación que se pretende.

  ResponElimina
 4. Si todos los edificios construidos seguirán en volumen disconforme, pregunto :

  Que beneficio obtienen los propietarios de las viviendas de Segur Playa en el supuesto de que se apruebe la modificación de la clausula ?

  Y cómo todo en la vida, es posible que hayan consecuencias desfavorables para el barrio ?

  ResponElimina
  Respostes
  1. Bueno, beneficios aparentes ninguno. Al contrario, seguirán estando en "volumen disconforme".

   La modificación del coeficiente permite que se construyan un 50% más de viviendas que las que permite el POUM ahora. Eso favorece la presión urbanística y la masificación del barrio de Segur Playa.

   Tal modificación puede agravar aún más los problemas actuales del barrio a nivel de servicios (alcantarillado mal dimensionado, red de agua insuficiente y sin presión, escaso aparcamiento,...) y a nivel social (más habitantes con menos espacios libres de zona verde y equipamientos, más riesgos de exclusión social,...). Eso no se verá ahora de inmediato, pero en unos diez o quince años tales problemas serán más graves que ahora, si se construyen más viviendas.

   Elimina
  2. EDICTO
   de 7 de febrero de 2012, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo
   de Tarragona referente al municipio de Calafell.

   He ido repasando diferentes publicaciones en las pag. de Gencat y en el DOGC y me pregunto si no hubiera sido necesario contar con un Programa de Participación Ciudadana o informar a todo el Municipio de la/las modificaciones ?

   Gracias. no deseo obtener una opinión errónea y subjetiva por falta de información o interpretaciones equivocadas.

   Elimina
  3. La Llei d'Urbanisme de Catalunya obliga a hacer un programa de participación incluso para modificar el POUM.

   Teniendo el CAU creado, podrían convocarlo y reunirlo para consensuar las modificaciones que se plantean. No lo han hecho. Eso sería cumplir con la participación de la LLei d'Urbanisme.

   Elimina
  4. Y por último, era la única modificación en éste sector que se podía presentar en la CTUT ?

   Si van a quedar la totalidad de edificios construidos en la misma situación de volumen disconforme, no se comprende tanto esfuerzo humano, económico y emocional para dejar las cosas peor de lo que estaban !, o los vecinos de la zona han estado mal asesorados por Mar Giné y Olivella o a éstos dos les importa un pimiento los resultados de la modificación y lo único que pretendían era cubrir el expediente con un colectivo a los que habían garantizado previo paso por las urnas "La Tierra Prometida".
   Cuánta falsedad y falta de escrúpulos por unos votos !

   Elimina
  5. Por supuesto que no, no era la única. Podían haber planteado una modificación que NO dejara los edificios en volumen disconforme, tal y como le pedían.

   O no han entendido nada, o bien pretenden hacer una especulación urbanística encubierta autorizando un 50% más de viviendas en la zona.

   Poco les importa el volumen disconforme, puesto saben que esta modifiación no impide que sigan quedando en él.

   Olivella no sabe nada de urbanismo, lo demostró en el último pleno, cuando dijo que sólo se cambiaba un número. No sabe que ese número, tan aparentemente inofensivo, permite un 50% más de viviendas en Segur Playa (en cada solar). ¿Eso beneficia a la gente que tiene un piso ahí? Yo creo que no.

   Mar Giné no es de Calafell. Hará lo más fácil y que sirva para contentar a los vecinos.

   Pero lo grave es que a ninguno de los dos les importa "un pimiento" (como tú dices) el futuro de Calafell, ni el futuro de Segur Playa. Acaban de dar luz verde al urbanismo que ha habido en Calafell durante más de cinco décadas, de nuevo. ¡Y se quedan tan anchos! Su único objetivo es contentar a los vecinos ahora, sin importarles las consecuencias que sus decisiones puedan tener en el bienestar futuro de los ciudadanos. Sólo les importa el ahora, el ya, el presente...

   Elimina
 5. Aixo no ens ho mereixem,

  http://www.diaridetarragona.com/costa/066955/calafell/bloquea/acceso/blogs/ordenadores/municipales.

  Sembla que estem tots en el mateix sac.

  J. S.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Sí, sembla que siguem blocs pornogràfics i esotèrics...

   Elimina
 6. Este gobierno va a salto de mata y sin dirección, no dan un paso que no sea un despropósito, veremos como queda el tema del POUM porque estos donde ponen el ojo es para fastidiar lo que pillan.
  Un plan urbanístico es un proyecto y de eso no tienen ni idea, ni siquiera de hacer un retoque.
  Mal planteamiento hacen incrementando la edificabilidad para dejarlo igualmente en volumen disconforme.
  Un saludo

  ResponElimina