dijous, 5 d’abril de 2012

Resum de la sessió plenària d'avui


Avui dijous, 5 d'abril, s'ha celebrat la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març, ajornada en motiu de la Vaga General del dia 29. El grup socialista havia demanat el seu ajornament perque els treballadors municipals tinguessin major llibertat per a poder decidir si seguien, o no, la vaga convocada per aquell dia. No obstant, l'equip de govern va convocar un ple extraordinari l'endemà de la vaga per tractar un assumpte econòmic, l'aprovació d'un pla d'ajust municipal per poder fer front al crèdit que pot concedir l'Estat per pagar els proveïdors pendents abans del 31 de desembre.

Pel què fa al primer punt, s'ha donat compte del deute de l'Ajuntament amb els proveïdors, abans de l'1 de gener del 2011, que puja la quantitat de 6'3 milions d'euros, tal i com s'explica en el resum del ple extraordinari anterior. Per aquest import, l'Ajuntament ha sol·licitat un préstec a l'Estat, tal i com preveu el Reial Decret Llei aprovat pel govern central, per a fer front a aquest deute. Per això era necessari aprovar el pla d'ajust, que va passar en el ple anterior. D'aquestes factures pendents ja en vam destacar algunes en el ple anterio, així que no entrarem a fer-ho de nou, per no allargar el resum d'aquest ple.

El grup municipal socialista va presentar dues mocions referents al deute de la Generalitat amb els ajuntaments, demanant que es fes públic l'import que la Generalitat deu a l'Ajuntament de Calafell i instant a que faci efectiu el pagament de la quantitat que es deu per evitar problemes en la tresoreria municipal. Entre d'altres coses, si la Generalitat hagués fet front als pagaments pendents (2'7 milions d'euros), la xifra de 6'3 milions d'euros pendents als proveïdors s'hauria reduït, gairebé, a la meitat. Per tant, mireu si n'és d'important que la Generalitat compleixi amb les seves obligacions! L'altra moció feia referència al deute de la Generalitat pel què fa a escoles bressol, en particular.

El dimarts d'aquesta setmana, en una reunió dels portaveus municipals de tots els grups polítics amb representació al Consistori, es va acordar una moció conjunta que unifica les dues mocions proposades pel grup socialista. L'alcalde ha fet públic el deute de la Generalitat amb l'Ajuntament, que és de 2'7 milions d'euros. La moció conjunta acorda:

Instar al Govern de la Generalitat a liquidar  aquest deute el més aviat possible i de forma prioritària, i si més no que estableixi, amb caràcter d’urgència, un calendari pel pagament del deute i dels compromisos pendents amb els ens locals.

Per tant, objectiu complert.

Abans, però, s'ha acordat bonificar una llicència d'obres d'un immoble inclòs en el catàleg de protecció del patrimoni. El grup socialista ha demanat la modificació d'aquesta ordenança per canviar el % de bonificació.

Una altra moció presentada pel grup municipal socialista era la que anava contra la reforma laboral impulsada pel govern central i que retalla de forma important els drets dels treballadors, així com abarateix i facilita l'acomiadament i condemna els joves a la precarietat laboral, entre d'altres coses. La moció ha estat rebutjada amb els vots de CiU i PP.

L'ordre del dia del ple ha culminat amb les dues mocions presentades pels grups de l'oposició, que s'han debatut en un sol punt, ja que parlaven del mateix tema, la retirada de la policia local de les dependències de Segur. Aquest punt, ho explicarem en una propera entrada del bloc, ja que és molt extens i allargaria massa l'explicació del ple.

Quan s'ha donat compte dels decrets dictats des del darrer ple, el grup socialista ha demanat que es compelixi amb la llei de protecció de dades, correctament. Els decrets, a partir d'una certa data, fan referència a particulars i empreses amb el NIF, una dada de caràcter privat que hauria d'estar protegida. Així mateix, creiem que haurien d'aparèixer el nom dels mateixos i no les dades com el NIF. Per tant, hem demanat que rectifiquin aquesta decisió o, si més no, que consultin a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, APDCAT.

Arribat a aquí, ha començat el torn de precs i preguntes dels regidors. L'alcalde s'ha ausentat del ple i ha "okupat" literalment la seva cadira, la primera tinent d'alcalde, Olga Elvira. Per què serà? Mai s'havia produït aquest fenomen. La felicitem, ja que ha estat la primera dona alcaldessa per uns minuts. El què fa l'afany de poder i protagonisme...

Resumim els fets pels regidors del PSC en el ple d'avui:

S'ha demanat que es posin lavabos públics al mercadal ambulant de Segur, ja que alguns dels paradistes fan les seves necessitats a les tanques dels veïns o en l'espai públic, originant problemes de salubritat i mala imatge.

Hem demanat explicacions sobre el canvi de logo del Pla de Barris (amb els colors de CiU, fent una publicitat subliminal) i el pagament de la Fira del Terròs dins d'aquest projecte, que tant va criticar la regidora de cultura actual, l'any passat. Li hem recordat que forma part del projecte organitzar la Fira i dinamitzar la Plaça Catalunya, com ho fa aquest nou mercat.

També hem demanat explicacions sobre les activitat previstes en el 2012 en la regidoria de Turisme, ja que són les mateixes que en el 2011, fins i tot, coincidint amb les edicions d'alguns dels actes previstos (han fet copiar i pegar, deixant el número de les mateixes edicions d'alguns actes, com la Pasarel·la de moda).

També s'ha preguntat quines actuacions està prenent el govern sobre els "okupes" que hi ha a l'antic Càmping El Buen Vinola celebració, o no, del festival de Rock-a-Billy, les noves mostres de "botellon" al Passeig de Calafell, què es pensa fer després de la retirada de les pilones que hi havia a l'illa de vianants de la Platja. A més, s'ha fet uns precs per reparar el camí de Valldemar a Calafell Parc i suprimir algunes barreres arquitectòniques de les voreres d'algunes urbanitzacions.

Finalment, el ple ha culminat amb la intervenció del públic i els seus precs i preguntes habituals. En Luís ha demanat que les passeres de formigó de la platja arribin arran de mar, que es millori l'ambient d'inseguretat que es respira a l'estació de Segur i entorns i que es retiri un contenidor que hi ha damunt la vorera, prop de la benzinera de Mas Mel. En José María ha demanat que s'obligui als paradistes del mercadal de Segur a ser més curosos amb les deixalles i que es millori la seguretat (posant les parades a un sol dels costats). També ha donat les gràcies al govern anterior i actual per fer les gestions oportunes per intal·lar un semàfor nou a la C-31. Sense més assumptes, s'han acabat els precs i preguntes.

5 comentaris:

 1. Señor alcalde, usted entró en esta legislatura lamentándose de que los socialistas habían dejado, solamente, deudas y facturas. Esa lamentación es muy ingenua y poco razonable, y le explico por qué.

  Usted entró en el Ayuntamiento con una factura bajo el brazo. El compromiso de quitar el carril bici le costó a usted 130.000 euros. Teniendo en cuenta que cada vez funcionaba mejor y yo lo podía observar como usuario del paseo marítimo, cada día. Pero tuvo dinero para pagar esa factura y, ahora, critica que le han dejado la caja vacía. O usted es ignorante o no sabe lo más elemental de economía.

  Por favor, señor alcalde, no sea obtuso y sea consecuente con usted mismo. No se esconda bajo el paraguas de las lamentaciones de que no le han dejado dinero. En algún pleno lo esgrime como arma arrojadiza. Búsquelo, trabaje, ponga imaginación, piense y tenga lo que hay que tener, puesto que sus antecesores lo buscaron. Pero no diga la frase que dijo en cierta ocasión ante mi de que "yo no soy un pedigüeño" para ir pidiendo por las altas esferas o instituciones. Da vergüenza, de verdad, su actitud. No es muy edificante.

  ResponElimina
 2. ¿No estaban el Pere y La Sonia? ¡Uy,uy,uy! ¡Qué raro!

  ResponElimina
 3. Cuando estaban los socialistas, los paradistas
  del mercado no hacian pipi.
  ¿qué pasa con tanta reclamacion? con lo facil que hubiera sido hacer lo que pedis

  ResponElimina
 4. ¡Por supuesto! Pero no habían quejas. Ahora las hay y, si el equipo de gobierno no lo hace, lo haremos nosotros si volvemos a gobernar.

  ResponElimina