dimarts, 18 de juny de 2019

Com serà el nou cartipàs?

RAMON FERRÉ i SOLÉ

Alcalde
President de la Junta de Govern Local
President de l'empresa municipal CEMSSA

ELENA RUBIO PÉREZ

Primera Tinent d'Alcalde
Regidora de Qualitat de Vida
Assumirà, també, Qualitat de Vida Animal, Participació i Comunicació.

MIGUEL ÁNGEL PERÍN TIENDA

Segon Tinent d'Alcalde
Regidor d'Urbanisme
Assumirà, també, Obres, Habitatge i Mobilitat.
Presidirà la Comissió Informativa de Territori.

LLUÏSA LASTRA FLORES

Tercera Tinent d'Alcalde.
Regidora de Turisme
Assumirà, també, Comerç i Formació.
Presidirà la C. Informativa de Promoció de la Ciutat.
Serà vocal de CEMSSA.

JAVIER ESTEPA OCAÑA

Quart Tinent d'Alcalde
Regidor de Serveis Interns
Inclou els serveis econòmics, atenció ciutadana, personal, serveis jurídics, contractació, compres i informàtica.
Presidirà la Comissió Informativa de Serveis Interns.

ARON MARCOS FERNÁNDEZ

Cinquè Tinent d'Alcalde
Regidor de Medi Ambient
Assumirà, també, Serveis urbans, Manteniment, Brigada i inspecció.
Presidirà la Comissió Informativa d'Ecologia Urbana.
Serà vocal de CEMSSA.

MÒNICA TREPAT SAURA

Regidora de Cultura
Assumirà, també, Ocupació i promoció econòmica, així com la dinamització comercial de Poble i Segur.
Serà vocal de l'empresa municipal CEMSSA.

JULIA FERNÁNDEZ LORENTE

Regidora de Joventut
Assumirà, també, l'organització dels centres cívics i els punts juvenils.
Serà vocal de l'empresa municipal CEMSSA.

ARTUR PEÑA COCA

Regidor d'Esports
Assumirà, també, Seguretat Ciutadana.
Serà vocal de l'empresa municipal CEMSSA.A més de les comissions informatives que hem citat, Isabel Bou Bayona (En Comú-Podem) serà la presidenta de la Comissió d'Igualtat i Maite González (PP) la presidenta de la Comissió de Promoció Esportiva.

L'ajuntament de Calafell està en un procés de canvi organitzatiu i s'estructurarà en cinc grans àrees. Aquestes àrees seran:

Àrea de Serveis Interns
Àrea de Territori, Mobilitat i Transport
Àrea d'Ecologia Urbana i Seguretat
Àrea de Promoció de la Ciutat
Àrea d'Igualtat i Drets Socials

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada