dilluns, 5 de març de 2018

Resum del Ple d'avui

Aquesta tarda s'ha celebrat la sessió plenària ordinària del mes de març del Ple de l'ajuntament de Calafell. En ella, s'han aprovat el reglament d'ús i gestió dels espais cívics (centres cívics) i l'ordenança d'administració electrònica i transparència de l'ajuntament de Calafell. També s'han aprovat dues modificacions puntuals del POUM per a ampliar la planta de gestió de residus metàl.lics que està ubicada darrera de la depuradora de Calafell i el PAU Maresme que permet conservar la Masia de la Font per a usos enològics i adquirir un terreny d'equipaments públics en el carrer Maresme.

En matèria econòmica, s'ha aprovat el compte general de la Corporació de l'exercici 2016 i s'ha donat compte dels informes d'execució trimestral i de seguiment anual del Pla s'ajust 2017 referents al quart trimestre. També s'han aprovat diverses subvencions a propietaris d'immobles rehabilitats dins l'àmbit del Pla de Barris i la convocatòria de subvencions per l'IBI per a persones amb dificultat econòmica per l'any 2018.

S'ha modificat el conveni entre l'ajuntament, el Consell Comarcal i ECOBP, S.L. per a ampliar el lloguer de la planta de transferència de residus de Calafell, degut a l'ampliació que es va fer de la planta en aquest mandat.

Finalment, s'ha aprovat el padró a 1 de gener del 2017, quedant en 24.898 habitants. S'han aprovat per urgència els conveni de patrocini entre l'ajuntament i el Club Patí Calafell i el motorista Àlex Toledo.

Després dels punts ordinaris, s'han aprovat dues mocions de la CUP per a donar suport a la vaga feminista del 8 de març i per a incorporar noves mesures que garanteixin la seguretat de les dones a l'espai públic a la nit.

Després del torn de Precs i Preguntes dels regidors, s'ha donat pas al torn de Precs i Preguntes del públic. El Pedro demanava solventar un problema amb un nínxol. La Isabel ha insistit en la neteja del torrent de la Cobertera i la ubicació de contenidors. El Manel demana que es neteji la zona verda que toca les veīns de la Ronda Sant Miquel. També ha demanat saber quan es farà el Pla de Mobilitat de Calafell Parc i quan es clausurarà l'abocador de runes de Mas Romeu.

Cap comentari:

Publica un comentari