dimarts, 19 de setembre de 2017

Resum de la sessió plenària de l’Ajuntament de Calafell del 18 de setembre

L’Ajuntament ha celebrat ple extraordinari aquest 18 de setembre. Sense cap mena de dubte, el punt més important era l’aprovació del conveni amb la Fundació Santa Teresa per tirar endavant una nova edició, la sisena, del projecte ocupacional “Calafell Crea”. Però amb una important novetat: en comptes de renovar el projecte per un any més, es renova per quatre en total.

Així, tindrà continuïtat i estabilitat. Però a més serà possible abordar algunes actuacions que requereixen temps i que, ara, amb un format d’uns pocs mesos cada any, no es podien plantejar.

Recordeu que el “Calafell Crea” té un doble objectiu. D’una banda, donar ocupació i formació a persones que estan a l’atur. De l’altra, realitzar un seguit de projectes i actuacions d’interès per al municipi. Es tracta tant d’obres, o petites obres, com d’accions de caire social. En aquesta notícia que ha publicat la web de l’Ajuntament s’expliquen prou bé.

A més, el ple va aprovar les subvencions per a les associacions de persones grans i les llars d’avis, així com per als dos grups de Càritas Parroquial. Un suport econòmic que reben cada any i que els ajuda a tirar endavant les seves actuacions.

També es va tornar a aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal (ROM). A la informació pública no va haver-hi cap al·legació. Però del diàleg i la negociació entre els grups polítics n’han sortit algunes modificacions que tots hem estat d’acord a introduir. D’una banda, reduirem els terminis de convocatòria dels plens, per que la tramitació dels assumptes no s’allargui. D’una altra, les mocions o propostes s’han de presentar per via electrònica. I finalment, el torn de precs i preguntes dels regidors es farà més àgil.

Un punt de tràmit va ser el traspàs de competències en mercats ambulants, que passa del departament de Comerç al de Via Pública. És un canvi per motius organitzatius, que facilitarà la inspecció i el control dels mercadals setmanals.

Finalment, alguns grups de l’oposició van voler introduir un torn de precs i preguntes per tal de parlar sobre el referèndum convocat per la Generalitat per a l’1 d’octubre i la cessió de locals municipals per a la votació. En tractar-se d’un ple extraordinari no hi cabien els precs i preguntes. L’única alternativa, segons va informar el secretari de l’Ajuntament, era convocar un altre ple extraordinari, que a més fos urgent per poder-lo celebrar a continuació. Sotmés aquest punt a votació, la majoria del ple va votar en contra de la urgència i aquí va acabar el tema.

Cap comentari:

Publica un comentari