dilluns, 4 de setembre de 2017

Resum de la sessió plenària d'avui

Aquesta tarda, s'ha celebrat la sessió plenària ordinària del mes de setembre del Ple de l'ajuntament de Calafell. El punt més important ha estat la modificació pressupostària, amb Romanent del pressupost del 2016, que permet invertir 2'5 milions d'euros en la remodelació del Pavelló Joan Ortoll i 1'9 milions d'euros per a executar el Pla de reparació de voreres de Segur. En aquesta modificació, hi ha més inversions importants com la reforma de la piscina de Mas Romeu (100.000 euros) o l'adequació d'un local per a l'empresa municipal (102.000 euros).

També s'ha aprovat el Reglament de Participació Ciutadana, inicialment. Aquest reglament regula les formes de participació ciutadana que es començaran a implantar, a partir d'ara. A més, s'ha aprovat el Reglament de Pressupostos Participatius pel pressupost del 2018 per a que els veīns/es del municipi puguin decidir què es farà amb els 400.000 euros que l'ajuntament destinarà.

En matèria econòmica, s'han donat compte de diversos informes de tresoreria i d'intervenció. També, s'han aprovat les bases de subvencions per a la rehabilitació d'immobles i comerços, en l'àmbit del Pla de Barris, i de diversos immobles catalogats. A més, s'ha aprovat un preu públic per a un curs de màrqueting digital, amb importants descomptes per a emprenedors i empreses.

S'ha acceptat el retorn de la cessió d'una de les cases de mestres del carrer Cosme Mainé, cedida a Ensenyament i que, ara, podrà a tornar a disposar l'immoble per a que el puguin usar persones amb necessitats, de manera puntual.

S'ha cedit un solar a l'associació de veīns del sector 5A de Segur de Calafell per a fer-hi la seva seu social i el terreny i la caseta, situada al camí de Mas d'en Vives, per a la seu social de la societat de caçadors.

Finalment, s'han aprovat dues mocions. La primera d'elles, rebutjant i condemnant els atemptats del passat 17 d'agost, a Barcelona i a Cambrils. La segona, presentada per la CUP, sobre l'aplicació del manual de bones pràctiques de contractació en el sector musical.

Un cop acabat el torn de Precs i Preguntes dels Regidors, s'ha procedit al torn de Precs i Preguntes del Públic. El Francisco i l'Armando ha preguntat sobre els guals de vianants del carrer Estats Units. La Isabel ha demanat solució al problema dels contenidors d'Alorda Parc i la neteja de l'accés a Bellamar. El Manel ha demanat resoldre l'excés de trànsit de vehicles de l'avinguda d'Espanya. També ha demanat solució a l'ocupació d'habitatges. El Manel ha demanat quel TOTS els regidors vagin a les manifestacions demanant la gratuïtat dels peatges de l'autopista. Ha manifestat el seu desacord en cedir espais als caçadors i ha demanat que s'arregli l'aparcament del Mercat. També, ha demanat que els regidors anotin les millores en els actes, d'un any a l'altre.

Cap comentari:

Publica un comentari