dilluns, 4 d’abril de 2016

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta nit s'ha celebrat una nova sessió plenària a l'ajuntament de Calafell, la corresponent al mes d'abril. El ple ha tingut punts d'interès, com les subvencions a establiments comercials, les subvencions per a la rehabilitació d'immobles al nucli antic del poble, la desestimació de les al·legacions a l'expropiació de la zona d'equipaments de la Rafela i la ratificació del conveni amb la Fundació del Futbol Club Barcelona pel projecte FutbolNET. També hi ha hagut algunes modificacions de crèdit de poca rellevància i dues mocions presentades per diversos grups municipals.

S'ha aprovat donar subvencions a 15 immobles dins la zona del Pla de Barris per a la seva adequació i rehabilitació, per import de 60.000 euros. Poc a poc, el nucli antic va canviant el seu aspecte, gràcies a la implicació dels propietaris dels immobles i l'administració. També s'ha bonificat l'Impost de Construccions i Obres de l'immoble catalogat, situat al carrer Principal, 1.

També s'han aprovat 25.951,91€ per a l'adequació de 12 comerços i establiments comercials del municipi, dins la convocatòria "Calafell actiu" que va aprovar el Consistori, fa uns mesos enrere. Finalment, s'han aprovat les subvencions a les carrosses i comparses de Carnaval per l'any 2016.

Les modificacions pressupostàries eren de 5.000 euros i de 8.500 euros, per a fer millores i ajustos en el pressupost i afrontar despeses inesperades de mobiliari i millores d'edificis. També hi ha hagut reconeixements de crèdit per a pagar algunes factures a diversos proveïdors que no tenien prou consignació en el pressupost del 2015.

Les al·legacions presentades per l'administrador concursal d'una empresa que havia signat un conveni amb l'ajuntament, quan es va fer el POUM, per a fer una planta de reciclatge de residus de la construcció, en la zona d'equipaments de la Rafela que, recentment, es va expropiar per a ampliar la planta comarcal de tractament de residus, s'han despatxat no donant la raó a l'interessat.

També s'ha donat compte de l'informe sobre el nombre de càrrecs de confiança que hi ha a la plantilla de l'ajuntament que, en l'actualitat, és de zero. Aquesta és una de les apostes del govern municipal en aquesta legislatura, reduir els càrrecs de confiança a la mínima expressió.

Finalment, s'han quedat sobre la taula les mocions presentades per diversos grups sobre la reclamació a la Generalitat del pagament del deute pendent de 2'8 milions d'euros que té amb l'ajuntament de Calafell. Aquest import que no paga la Generalitat suposa greus problemes de tresoreria pel Consistori calafellenc. L'altra moció era sobre l'ús de l'herbicida denominat Glifosat.

En el seu lloc, han entrat dues urgències sobre l'aprovació del conveni de patrocini amb el Club Patí Calafell per a aquest any, per import de 60.000 euros, i l'aprovació del Pla especial urbanístic que regula els establiments de cannabis al municipi. Aquest darrer punt no ha tingut la majoria absoluta necessària i s'haurà de continuar treballant.

Acabat el torn de Precs i Preguntes dels Regidors, s'ha passat al torn de Precs i Preguntes del Públic. La Maribel ha preguntat si el departament de Via Pública passaria a l'empresa municipal CEMSSA, l'alcalde ha aclarit que no seria així. El Manel ha preguntat si l'hoquei era amateur o professional i sobre la situació de l'escola bressol de Calafell Park, el Petit Príncep. Per a tancar el punt, el Joan ha demanat que es netegi el solar del Vilarenc on s'hi havia de construir un centre de dia.

Cap comentari:

Publica un comentari