dimecres, 13 d’abril de 2016

Una nova biblioteca no és un caprici

Font: Mapa de Lectura Pública de la Generalitat de Catalunya (2014)

Fer una nova biblioteca no és un caprici, sinó una necessitat. Només cal veure què diu el Mapa de Lectura Pública de la Generalitat de Catalunya on s'estableixen les necessitats d'aquests equipaments comparades amb la realitat. En la comparació, en sortim molt mal parats! Per a una població com Calafell, superior a 20.000 habitants, el mapa estableix una biblioteca local mínima de 1.773 metres quadrats. Actualment, Calafell disposa d'una biblioteca de 344 metres quadrats i una filial, a Segur, de 138 metres quadrats. Sumant els dos equipaments, podem dir que Calafell disposa de 482 metres quadrats de biblioteques. Per tant, tenim un dèficit de 1.289 metres quadrats. O, dit d'una altra manera, només disposem del 27'18% de l'espai necessari, segons els estàndards de la Generalitat.

Tampoc sortim massa bé en la comparativa de fons bibliotecari. Calafell disposa de 40.568 llibres (29.720 a la biblioteca Ventura Gassol i 10.848 llibres a la biblioteca de la Casa Nova de Segur) i hauria de disposar d'un mínim de 49.344 llibres, segons la Generalitat. Per tant, tenim un dèficit de gairebé 9.000 llibres. A més, tant el personal com l'horari d'obertura estan per sota dels mínims necessaris per a una població com Calafell.

És per tot això que una nova biblioteca és absolutament necessària. L'actuació recomanada per la pròpia Generalitat és la d'ampliació o trasllat, tal i com es veu al quadre. No es tracta d'un caprici. Per aquest motiu, l'equip de govern de l'ajuntament de Calafell ha apostat per un equipament cultural de tal importància, en un nou emplaçament, al nucli antic de Calafell Poble. L'emplaçament és molt idoni per a aquest equipament, ja que suposa un impuls cultural al nucli antic i un nou centre d'activitat social i formativa per a un nucli que ha patit un procés llarg de decadència, amb el temps.


Aprofitar el Pla de Barris i l'edificació existent de l'antic Sindicat, al que li convé un bon canvi d'aspecte i una important millora, permet fer més econòmica la construcció d'un equipament tant necessari i costós. Construir una nova biblioteca de 1.700 metres quadrats estaria entre 4 i 5 milions d'euros. En canvi, el cost de la biblioteca planejada en aquest edifici ja existent és de dos milions d'euros, la meitat. Però, a més, a l'estar dins del Pla de Barris, es disposa d'un finançament de la Generalitat del 50%. Això fa que l'ajuntament només hagi d'invertir un milió d'euros en aquest equipament. Sense cap dubte, la viabilitat econòmica i l'oportunitat que suposa pel nucli antic, la fa una operació molt atractiva.

Però, el fet que l'edifici va ser concebut com a centre cívic i l'ús actual com a espai per a entitats, han generat dubtes entre alguns veïns, més propis del desconeixement que d'altra cosa. La nova biblioteca disposarà d'un gran espai polivalent, a la planta baixa (actualment magatzem) i diversos espais de formació, a les plantes pis, que podran aprofitar les entitats i col·lectius que utilitzen, actualment, aquest equipament. A més, ho faran en millors condicions, ja que l'actual edifici no disposa de climatització adequada, ni d'un bon aïllament tèrmic. Per tant, podem dir que la nova biblioteca serà compatible amb l'ús de centre cívic i es convertirà, en el seu conjunt, en un gran espai cívic i social pel nucli antic de Calafell.

Cap comentari:

Publica un comentari