divendres, 29 d’abril de 2016

Manifest dels Socialistes de Catalunya amb motiu del Primer de Maig
La Diada del Treball del 1er de maig és per als treballadors i les treballadores una celebració reivindicativa en la conquesta del reconeixement del dret al treball i dels drets laborals pels quals hem lluitat al llarg de molts anys.

Avui, els i les socialistes seguim reivindicant i defensant, no tan sols el dret al treball sinó també el treball amb drets. I ho fem davant l’alarmant nombre de persones en situació de desocupació -668.600 a la darrera EPA publicada-, les poques oportunitats per a amplis col·lectius amb especials dificultats per inserir-se laboralment, la baixa cobertura de les prestacions (57,52% de taxa de cobertura i 216.733 persones registrades a les oficines de treball que no cobren ni prestació ni subsidi) i les condicions laborals tan deteriorades per la reforma laboral de PP i CiU que comporten situacions de pobresa salarial i social per a moltíssimes persones.

L’extensió de la pobresa i de la manca d’ingressos que s’ha produït durant la crisi té en bona mesura com a origen la falta d’ocupació i la manca de cobertura per desocupació. La seva profunditat i durada ha generat un coll d’ampolla, especialment dramàtic en les persones aturades de llarga durada. Un drama que es complica a mesura que s’avança en edat, i que encara es complica més en famílies amb tots els seus membres en atur. És urgent millorar i ampliar el sistema de protecció per desocupació. Els treballadors i les treballadores que perden la feina han de quedar dins del sistema de protecció per desocupació i vincular-se a polítiques d’activació. Per a les persones aturades demandants d’ocupació, l’alternativa a no tenir feina ha de consistir en un ingrés i un compromís d’itinerari d’inserció sociolaboral.

La situació no és menys dramàtica per a les persones que treballen: treball a temps parcial no volgut, ultratemporalitat, salaris de pobresa, degradació de les condicions de treball, debilitament de la negociació col·lectiva, davallada salarial, abús del contracte temporal, augment de la bretxa salarial i explotació laboral. Els i les socialistes derogarem la reforma laboral del PP, un model que ja ha estat desautoritzat per la jurisprudència del Tribunal Suprem i que preocupa l’OIT i l’OCDE, i la substituirem per una norma dialogada amb els agents socials, recuperant el sentit original de l’Estatut dels Treballadors com a carta de drets, garantint els drets laborals com el dret a la formació professional o la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació i també incorporant-hi el reconeixement de drets tan bàsics com la seguretat i salut en el treball, la llibertat religiosa, el secret de les comunicacions i el dret a la propietat científica i intel·lectual dels treballadors i les treballadores.

Els i les socialistes ens reconeixem en el repte fonamental de la nostra societat: promoure llocs de treball de qualitat que garanteixin una vida digna, augmentar les oportunitats per als i les joves, garantir de forma real i efectiva la igualtat entre dones i homes tant en la distribució social de les cures i els treballs domèstics, com en la retribució per l’exercici d’un treball d’igual valor i, per tant, garantir la igualtat de gènere en l’ocupació, en el seu accés i permanència, en la formació i en la promoció interna en les empreses, removent els obstacles que la impedeixen o dificulten.

Ens reafirmen en la necessitat de tirar endavant reformes, a través del diàleg social amb els agents socials, que facin possible una societat que garanteixi el dret al treball i el treball amb drets. Seguirem fent front comú amb els treballadors, les treballadores i els seus representants sindicals.

Des del PSC cridem a la mobilització de tots els treballadors i totes les treballadores a participar a les manifestacions del Primer de Maig.

Visca la Diada del Treball!
Visca el Primer de Maig!

Cap comentari:

Publica un comentari