dijous, 26 de març de 2015

Resum de la sessió plenària d'avui


Avui s'ha celebrat una nova sessió plenària ordinària a l'ajuntament de Calafell, la corresponent al mes de març. La sessió ha estat dominada per la gestió econòmica de l'ajuntament, amb molts punts de tràmit. Un d'ells ha estat l'aprovació dels models de declaració de béns que els regidors entrants i sortints hauran d'omplir, en el canvi de mandat. Un altre dels punts, aprovat amb retard, ha estat la modificació de les ordenances fiscals per a incorporar els descomptes de la tarja Calafell Viu+ que ofereix descomptes als jubilats del municipi i que ja fa uns mesos que està en funcionament. També s'ha demanat un aval de l'ajuntament al Banc de Sabadell, per a fer front a un deute de l'empresa municipal CEMSSA de l'IVA de la zona blava del 2010. I s'han prorrogat per dos anys els contractes de serveis de neteja d'edificis, jardineria i neteja de platges.

El punt més interessant del ple, a nivell econòmic, ha estat la liquidació de l'any 2014, amb un Romanent de Tresoreria de més de vuit milions d'euros. Tot i que l'alcalde no ens ha deixat intervenir en el punt, demostrant un cop més el caràcter seu prepotent i gens dialogant, ho hem hagut d'explicar en el torn de Precs i Preguntes dels regidors. D'aquesta quantitat cal dir que, aproximadament, la meitat són diners que l'ajuntament havia pressupostat i no ha gastat. Per la qual cosa, es demostra, un cop més, la nul·la capacitat de gestió del govern CiU-PP. Uns 4'5 milions d'euros han "sobrat" de l'exercici anterior, cosa que demostra la innecessarietat de mantenir l'augment del 10% de l'IBI que el Govern Central va decretar en el 2012, un cop més. Per a què es manté una pressió fiscal als ciutadans, si després sobren el doble dels diners que s'aconsegueixen amb aquesta mesura impositiva?

Pel què fa a la resta de punts, de l'àrea d'Obres Públiques i Urbanisme, s'ha aprovat provisionalment una modificació del POUM que permet modificar els accessos de les finques del Passatge Sant Antoni, dues bonificacions de l'ICIO a finques catalogades i la revisió de preus del contracte del transport urbà, a la baixa.

Acabat el Ple, s'ha donat peu als Precs i preguntes dels regidors. El Joan Carles Robert ha fet un prec, demanant al govern que gestioni, ja que la liquidació del 2014 demostra la nul·la capacitat de gestió del govern CiU-PP, en un any on s'ha mantingut la pressió fiscal del 10% de l'IBI que va decretar el Govern Central (uns 2 milions d'euros) i, en canvi, han "sobrat" més de 4'5 milions d'euros que no s'han gastat.

El José Bonilla ha demanat més respecte a l'alcalde en les seves intervencions amb els regidors escollits democràticament, ja que Olivella havia fet alguns comentaris ofensius sobre la continuïtat, o no, d'alguns regidors en l'ajuntament, fent palès el seu nerviosisme. També ha agraït al regidor d'Urbanisme la trucada per a informar-lo de que el vial que uneix Calafell Park i Valldemar s'havia arranjat. La Yolanda ha demanat que es reguli la il·luminació de l'ermita de Segur, ja que molesta els veïns del voltant. També ha demanat, per quarta vegada, que se li enviï l'informe dels projectes de la regidoria d'Ocupació.

La Tere Cumplido ha demanat, novament, explicacions sobre la campanya "Tu ets el crack" que ja no apareix a la web municipal. Ha demanat una explicació sobre per què no surten a la web les fotografies del pregó de la Festa Major del Poble. També ha demanat si s'havien retirat els excrements de gossos del solar del costat de l'Escorxador i, finalment, ha demanat a l'alcalde que no utilitzi les escoles per a fer campanya, repartint diplomes. Ramon Ferré ha demanat que s'estudiï un lloc per a fer la càrrega i descàrrega més proper a un establiment de La Platja i també ha demanat quins actes es pensen fer per a commemorar el 30è aniversari de Calafell Ràdio.

Després, s'ha procedit al torn de Precs i preguntes del públic, on només ha intervingut el Manel demanant que, per a que la regidora d'esports no es senti malament sent la que menys cobra de l'equip de govern, es baixin el sou la resta de regidors. I, finalment, que el regidor de Comunicació rectifiqui i admeti el seu error, menystenint a una regidora de l'oposició, en el Ple passat.

Cap comentari:

Publica un comentari