divendres, 19 de juliol de 2013

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER A DESTINAR EL ROMANENT DE TRESORERIA DEL 2012 DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL A LA CONSTRUCCIÓ DE L’INSTITUT LA TALAIA DE SEGUR


En Ramon Ferré Solé, portaveu del grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Calafell, en representació d’aquest grup,

EXPOSA:


El nou edifici de l’Institu de Segur ha estat víctima de les retallades en Ensenyament que està practicant el Govern de la Generalitat, amb CiU al capdavant. Les obres les va deixar adjudicades el Govern tripartit, el novembre del 2011, i encara no han començat. ¡Una vergonya! L’excusa de la paràlisi és que la Generalitat no ingressa els diners que havien previstos al pressupost. Però, l’Ajuntament de Calafell no fa res per a que el projecte tiri endavant.

Quan es va fer l’Institut Camí de Mar, l’Ajuntament de Calafell va avançar els diners per a fer l’obra. En aquest cas, es podria fer el mateix! L’Ajuntament de Calafell ha tingut, en el 2012, un romanent (sobrant) de gairebé sis milions d’euros. Amb aquests diners, es podria pagar íntegrament el nou edifici.

¿Fins quan haurem d’estar en aquestes condicions de provisionalitat i precarietat? Aquesta és la pregunta que ens fem tots! Les intal·lacions que, en el seu dia, es van concebre com a provisionals, han passat a ser definitives.

Els alumnes del l’Institut La Talaia de Segur han de patir una educació en unes condicions gens òptimes. A més de la provisionalitat, la manca d’espai i la precarietat de les instal·lacions, l’Institut de Segur ha de lluitar amb l’augment dels costos dels impostos i taxes municipals, els preus dels subministraments i la reducció de l’aportació econòmica per part de la Generalitat. Tot plegat, fa impossible la viabilitat d’una educació en les millors condicions per als alumnes i professors.


Per aquest motiu, les JSC (Joventuts Socialistes de Catalunya) i el PSC de Calafell presentem en el Ple de l’Ajuntament, a través del nostre grup municipal del PSC, una moció demanant que l’Ajuntament de Calafell destini aquest sobrant del pressupost del 2012 a avançar els diners per a fer el nou Institut de Segur, tal i com va fer amb l’Institut Camí de Mar, en el seu moment.


Alhora, s’adjuntaran, en el Ple, les signatures de la comunitat educativa del centre i les dels veïns i veïnes del municipi que donen suport a aquesta iniciativa.
 
És per tot això, que es

PROPOSA:

PRIMER.- Que s’acordi un conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l’Institut de Segur, pactant el seu finançament.

SEGON -. Que es destini el romanent de tresoreria no compromès de l’exercici anterior a la construcció de l’Institut de Segur.

TERCER -. Que el conveni reculli la forma de devolució d’aquest import per part de la Generalitat a l’Ajuntament de Calafell.

Proposta que es trasllada pel seu anàlisi i discussió al proper Ple de l’Ajuntament de Calafell.

Calafell, a 9 de JULIOL del 2013
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

1 comentari:

  1. Pregunteu a l'alcalde i als responsables de SOREA a Calafell per què l'institut Camí de Mar no paga cap euro de factura de subministrament d'aigua i l'institut La Talaia paga igual religiosament cada 2 mesos, igual que qualsevol ciutadà del municipi, sense dret a tarifes més reduïdes per ser un centre educatiu públic, tal com es fa a molts altres municipis d'aquest país. Pregunteu-li també si la resta de centres educatius del municipi (escoles, etc.) paguen pel subministrament d'aigua.

    ResponElimina