dimecres, 22 de maig de 2013

Proposta al Parlament sobre Rodalies


El passat 15 de maig, en el Parlament de Catalunya, es va debatre una Proposta de resolució sobre l'oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de rodalies entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders. La proposta presentada per ICV-Els Verds, recollia la iniciativa presentada pel PSC, en data 13 de juliol de 2011, d'estudiar l'oferta actual de rodalies en aquest tram de línia que passa pel nostre municipi. Aquest va ser l'únic punt aprovat per unanimitat de tots els grups. L'estudi s'ha de fer en un termini de dos mesos. L'altre va ser el de deixar en suspens fins el 2016 l'aplicació de les zones tarifàries 5 i 6 en el Baix Penedès.


Aquesta era la proposta:


La votació va anar de la següent manera:

- El punt 1, Estudiar l’oferta de serveis ferroviaris actual entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, a la línia R2 de rodalia, en el tram que comunica aquestes estacions amb les de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell, i adequar-la a la demanda actual en el termini de sis mesos, va ser aprovat per UNANIMITAT dels grups.

- El punt 2, Aplicar, abans de finalitzar l’any 2013, un augment de l’oferta de serveis ferroviaris, entre Vilanova i La Geltrú i Sant Vicenç de Calders, a la línia R2, en el tram que comunica aquestes estacions amb les de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell, va ser rebutjat per CiU i ERC, abstenció de PP i C's i aprovació de PSC i ICV.

- El punt 3, Incrementar, de forma urgent, els serveis ferroviaris nocturns entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona a partir de les 23 h, donant servei a les estacions de Calafell, Segur de Calafell, Cunit i Cubelles que, com a mínim, prevegi la prolongació de l’horari del servei ferroviari cap a Barcelona una hora, i cap a Tarragona, que els darrers Rodalies a Sant Vicenç de Calders sobre les 23 h. tinguin connexió amb algun Regional cap a Tarragona/Reus o Tarragona/Cambrils, també va ser rebutjat per CiU i ERC i aprovat per la resta de grups.

- El punt 4, Deixar en suspens fins al 2016, l’aplicació de les zones tarifàries 5 i 6 en el Baix Penedès, en funció de la situació de crisi econòmica, l’impacte de l’atur a la comarca, va ser aprovat per unanimitat, però amb el següent redactat: estudiar deixar en suspens fins el 2016 l’aplicació de les zones tarifaries 5 i 6 en el Baix Penedès, en el marc del conjunt del sistema integrat, i determinar l’impacte econòmic que podrien tenir les modificacions de corones tarifàries que en aquests moments es reivindiquen des de diferents municipis. L’estudi ha de ser clos en el termini de dos mesos.

 

Us posem la intervenció de la nostra Diputada, Núria Segú:

...Vilà, el nostre grup parlamentari fa gairebé dos anys vam presentar una proposta de resolució que va acabar bàsicament amb una part resolutiva aprovada pels grups de la Cambra, que aquesta proposta de resolució reprodueix en el seu punt número 1. Per tant, jo vull recordar als senyors diputats i diputades d’aquesta comissió que fa gairebé dos anys que vam mandatar el Govern que estudiï. Jo crec que després de dos anys és temps suficient per haver estudiat, i, per tant, per treure’n unes conclusions. Indubtablement, la nostra proposta de resolució va ser presentada perquè compartim la necessitat de l’augment de l’oferta i, per tant, el punt 2 i el punt 3 es deriven clarament d’aquesta intencionalitat de la nostra proposta de resolució en el seu dia i, per tant, al punt 2 i al punt 3 nosaltres també li donarem suport, perquè després de gairebé dos anys, doncs, el Govern hauria d’haver fet els deures i haver-los presentat, si més no. 

Per altra banda, voldria redundar en els arguments que s’han dit pels diputats que m’han precedit en l’ús de la paraula, respecte a la comarca del Baix Penedès. L’última dècada, l’increment de la població del Baix Penedès ha estat exponencial, bàsicament població originària de l’àrea metropolitana de Barcelona, i que té molts vincles, per tant, amb l’àrea metropolitana. Per tant, això vol dir que aquest increment de població ha anat acompanyat d’un increment de la mobilitat de la zona. 

Alhora, també recordar que la comarca del Baix Penedès és la primera comarca, lidera el rànquing de comarques amb més persones a l’atur de Catalunya. Això, lligat a què aquestes persones que es van traslladar al Baix Penedès en el seu dia bàsicament estaven ocupades en el sector de la construcció, i, per tant, un sector que avui, malauradament, és el sector que ha produït més atur al nostre país, dificulta l’accés a la feina. Per tant, hi ha moltes persones que tenen una mobilitat obligada a l’àrea metropolitana per qüestions de feina, i que en aquests contextos de crisi i de reducció de salari opten per aquell mode de transport que els és més econòmic, que en aquest cas és el ferrocarril, i alhora recordar també que tampoc hi ha alternatives a la comarca. Tenim un projecte urbanístic, com és el LOGIS Penedès, al qual el nostre grup sempre hi ha donat suport, que podria ser una font d’ocupació de la comarca, que està dormint el son dels justos, i, per tant, la mobilitat obligada és aquest concepte que jo voldria també redundar en ell. 
Per últim, pel que fa referència al punt quart de la Proposta de resolució, nosaltres coincidim amb la proposta que ha fet la proponent, de posar-li una data a aquest estudi, bàsicament per l’experiència que he relatat al principi de la meva intervenció, que fa referència al punt 1 de la Proposta de resolució. Per tant, nosaltres demanaríem al Grup de Convergència i Unió que li pogués posar un termini a aquest estudi, i, si es pogués, ja que estem en moment de transaccions in voce, de posar també un termini al punt 1, també estaríem doblement satisfets, bàsicament perquè l’experiència suposo que el Govern, que ja fa gairebé dos anys que està estudiant, en un termini breu de pocs mesos podria explicar-nos el resultat d’aquests estudis i, per tant, no seria complicat posar-li un termini també al punt 1. 

Sí, perdó? (Veus de fons.) perdó, sí, sí, sí, disculpi’m, retiro allò dit, però bàsicament perquè... També hi era, eh?, fa un any i mig els sis mesos. A veure si aquest cop ho aconseguim complir, cosa de la que n’estic plenament convençuda. Moltes gràcies!

Cap comentari:

Publica un comentari