dijous, 13 de desembre de 2012

Moció per defensar la llengua catalana a l'escolaEl grup municipal del PSC també ha entrat pel registre d'entrada de l'Ajuntament una moció per defensar el model d'immersió lingüística a l'escola, arran de la polèmica llei que pretén aprovar el Ministre Wert. Aquí la teniu sencera:

MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ I EL MODEL ACTUAL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA

En Ramon Ferré Solé, portaveu del grup municipal del PSC, a l’Ajuntament de Calafell, en representació d’aquest grup,


EXPOSA: 

El mes de maig de 1981, pocs mesos després que s’iniciés l’assumpció de competències educatives per part de la Generalitat de Catalunya, la gran pedagoga catalana Marta Mata, llavors Diputada al Parlament de Catalunya, defensà a la Comissió de política cultural del Parlament una proposició no de llei sobre “El tractament de la Llengua en l’ensenyament no universitari”. La proposta contenia les bases del que després ha estat el nostre model d’immersió lingüística. En aquesta proposició es deia textualment “No se separaran els nens en aules diferents per raons lingüístiques”. Marta Mata, en la seva defensa, afirmava que aquest model recull la tradició del treball pedagògic a Catalunya dels anys vint i trenta, “guanyada a pols i en circumstàncies contràries”, i evocava el mestratge i l’herència de grans figures de la renovació pedagògica catalana com Alexandre Galí.


Han passat 20 anys i avui podem dir que l’escola catalana té un model educatiu consolidat, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua, que fa possible el coneixement de les dues llengües oficials per part de l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Cap nen o nena a Catalunya acaba la seva escolarització obligatòria sense dominar les dues llengües oficials del país i per tant amb capacitats suficients per expressar-se correctament en qualsevol d’elles. L’actual model d’escola és el resultat dels esforços de tota la societat, especialment de la comunitat educativa, que amb un consens absolut entorn del model lingüístic, i amb la implicació de pares, mares i del professorat, ha treballat diàriament per tenir una escola catalana, democràtica i de qualitat. La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions internacionals, i és un referent com a model pedagògic eficient en el Marc Europeu de les Llengües.

Fa pocs dies, el ministre d’Educació, José Ignacio Wert, anunciava l’esborrany de Llei Orgànica de millora de la qualitat educativa (LOCME). Aquest amenaça amb convertir la llengua catalana en una assignatura optativa i residual i per això creiem necessari i reclamem des del nostre ajuntament un gran acord a Catalunya amb tots els representants d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta reforma. Tanmateix manifestem el nostre suport a la cimera educativa anunciada pel president de la Generalitat, Artur Mas.

Considerem que en aquesta cimera cal defensar fins el límit l’educació catalana sense descartar la impugnació de la Llei davant el Tribunal Constitucional com una de les vies per combatre-la.
Es tracta d’un nou exemple de la voluntat recentralitzadora, retrògrada, anacrònica i segregadora del Ministre Wert i la LOMCE, i la instrumentalització de l’educació amb finalitats ideològiques i polítiques del govern del PP.

Amb la LOMCE i les seves darreres versions incendiàries, el ministre ens torna als anys 70. La LOMCE que en els seus primers esborranys ja era agressiva envers Catalunya i envers un sistema educatiu basat en l’equitat, ara just després de les eleccions autonòmiques catalanes s’endureix encara més.

El nou esborrany de reforma educativa relega al català com a assignatura residual, per darrere de la llengua castellana o l’aprenentatge d’una primera llengua estrangera.


Segons el nou text, les assignatures es classifiquen en troncals, específiques i d’especialitat, sent aquesta última categoria on quedaria inclosa la llengua catalana. Això és un atac frontal contra el model d’immersió lingüística, que s’ha contrastat com a un model d’èxit, un menyspreu a les competències del govern de la Generalitat en matèria educativa i un menysteniment al conjunt de la comunitat educativa i a la societat catalana.

Un projecte de llei que també segrega socialment a l’alumnat responent a una voluntat exclusivament ideològica, de paràmetres elitistes i unificadors, menystenint la diversitat i la riquesa personal i cultural de les comunitats autònomes.

El disseny de l’entramat normatiu permet segregar a l’alumnat pel que fa a l’accés a l’escola -obviant el principi de l’equitat-, accepta la segregació en relació a la tipologia de l’alumnat al possibilitar el sosteniment amb fons públics d’escoles diferenciades per raó de sexe i segrega lingüísticament pel que fa al tracte despreciatiu de la llengua catalana i la possibilitat de crear centres en base a models lingüístics diferenciadors en un mateix context social. I a més a més segrega l’itinerari formatiu bàsic de l’alumne al diferenciar al darrer any de la secundària obligatòria entre uns continguts adreçats al batxillerat o uns aprenentatges de formació professional.

Des del nostre ajuntament treballarem perquè el front contra aquesta llei s’estengui a tot l’Estat espanyol.

Per tot plegat,

 

PROPOSA:

  - Manifestar el desacord amb la voluntat recentralitzadora, retrògrada i segregadora socialment del Ministre Wert.

- Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els representants d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta reforma.
 

- Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya: Pedagògicament sostenible, jurídicament viable i socialment acceptat.
 

- Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats netament positius per l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el coneixement del castellà i, per tant, reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina indispensable que possibiliti la cohesió social del nostre país.

- Des d’aquest ajuntament creiem que CiU ha de trencar de forma immediata tots els seus pactes amb el PP a Catalunya per donar resposta a la reforma educativa. Ho demanem perquè la reforma anunciada per Wert creua una línia vermella com és la de la defensa de la llengua catalana i el model educatiu de Catalunya. Es tracta d’una nova agressió a Catalunya i al català, que desvirtua el model democràtic que hem construït entre tots. Tanmateix, demanem fermesa per part del Govern, una fermesa que no han tingut en el passat amb altres actuacions de Wert com la que va permetre l’augment de les ratios d’alumnes.
 

- Donar suport als diputats i diputades, senadors i senadores del PSC perquè defensin, com ho han fet fins ara, una posició contundent a Madrid en defensa d’un sistema educatiu just, equitatiu i respectuós amb les competències de l’Estatut d’Autonomia.
 
Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Conselleria d’Ensenyament; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.  

Proposta que es trasllada pel seu anàlisi i discussió al proper Ple de l’Ajuntament de Calafell. 

Calafell, a 10 de desembre del 2012 
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

Cap comentari:

Publica un comentari