dijous, 9 de maig de 2019

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda s'ha celebrat la sessió ordinària del mes de maig del Ple de l'ajuntament de Calafell. En aquest Ple s'ha donat compte de la consideració de regidors No adscrits de Josep Parera i Joan Maria Triadó, que deixen de ser grup municipal d'UAM.

S'ha modificat l'ordenança d'administració electrònica, per a introduir altres mètodes de signatura digital. S'ha donat compte de l'aprovació de la política de seguretat de la informació de l'ajuntament.

S'ha resolt el recurs de revocació de la concessió d'una parada del mercat, per impagament del cànon.

En matèria econòmica, s'ha donat compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 i la incorporació de romanents de crèdit. S'ha aprovat un reconeixement extrajudicial de crèdit de 167.000 euros i un de 121 euros de l'OAM Castell de Calafell, per una factura nova que ha presentat una empresa, per uns treballs del 2015. Finalment, s'ha delegat a BASE les facultats de gestió tributària en l'àmbit de prorrateig de les baixes de l'IVTM.

En matèria urbanística, s'ha aprovat el Pla de Millora Urbana del Tennis Sant Miquel, a Segur de Calafell, que permet obtenir a l'ajuntament la cessió gratuïta de, pràcticament, la totalitat de l'equipament actual, compensant als propietaris amb un sòl edificable, dins l'àmbit. Amb quest punt, Segur guanya una nova zona d'equipaments esportius de prop de vuit mil metres quadrats.

També, s'ha aprovat el dictamen de la modificació de l'àrea de serveis tècnics de La Rafela i s'ha aprovat el Pla de Millora Urbana en un carrer de Mas Mel que mancava per a desenvolupar. S'ha dissolt el consorci de l'ARE La Barquera i s'ha bonificat l'ICIO d'una finca situada al carrer baixador.

S'han aprovat les bases per l'atorgament de subvencions per a l'adaptació de l'accés a habitatges, locals i altres recintes. S'ha modificat lleugerament el protocol de reutilització de llibres i s'ha aprovat el projecte "sobre rodes", en relació a l'educació viària en els centres educatius del municipi.

En matèria social, s'han aprovat les bases d'ajuts del Servei d'atenció domiciliària, per a persones que es trobin en situació de manca d'autonomia temporal.

Finalment, s'han introduït les urgències pendents. Una d'elles, la nova Valoració dels Llocs de Treball de l'ajuntament de Calafell que regula les retribucions dels treballadors, d'acord amb el conveni signat el mes de setembre amb els sindicats.

Després dels Precs i Preguntes dels regidors, s'ha donat pas al torn de Precs i Preguntes del Públic. El Francisco ha demanat que es posi una bateria de contenidors en el carrer Alaska, cantonada amb Turquia. També, ha demanat més neteja en el carrer Estats Units. El Ramon ha explicat els problemes que té amb uns veīns okupes. I, finalment, el Mateu ha demanat que hi hagi més vigilància en els abocaments de runa i que es retiri un arbre del carrer. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada