dilluns, 6 d’agost de 2018

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat la sessió plenària ordinària del mes d'agost. En l'ordre del dia hi havia punts interessants, tot i que no ha estat un Ple excessivament llarg. Com a punt destacat, s'ha aprovat provisionalment la modificació del planejament urbanístic que permetrà construir una superfície comercial d'alimentació en els terrenys colindants a l'Institut La Talaia de Segur, situats al carrer Brasil. Al Ple d'abril, s'havia aprovat inicialment i no hi ha hagut cap al·legació en el període d'exposició pública, ni cap informe desfavorable dels organismes oficials. Per tant, s'ha procedit a l'aprovació provisional i a enviar-ho a la Comissió d'Urbanisme de Tarragona per a l'aprovació definitiva. Un cop modificat el planejament, es podran demanar els permisos per a la seva construcció.

En els altres punts del Ple, s'ha nomenat els substituts per a la comissió de delimitació de Calafell i Cunit, celebrada ja fa uns dies, per tal d'establir amb precisió el límit de terme municipal entre les dues poblacions. També, en matèria esportiva, s'ha resolt l'al·legació presentada per un particular a les bases de subvencions per a entitats i activitats esportives del municipi i s'ha declarat vençuda la concessió de la gestió del bar-restaurant del Pavelló Joan Ortoll.

Finalment, s'ha continuat amb el tràmit dels expedients de revocació de cinc paradistes del mercat municipal per incompliment en els pagaments. Dos d'ells s'han arxivat, per haver fet front al pagament. Els altres tres s'han enviat a la Comissió Jurídica Assessora per a que dictamini al respecte.

Acabats els punts del Ple, s'ha procedit al torn de Precs i Preguntes dels Regidors. Un cop acabat, s'ha procedit al torn de Precs i Preguntes del Públic. Precisament, en període estival és quan més públic ve al Ple. Per aquest motiu, vista la gran quantitat de preguntes a respondre, l'alcalde ha decidit contestar-les en el proper ple, tal i com preveu el Reglament Orgànic Municipal.

Cap comentari:

Publica un comentari