dissabte, 25 d’agost de 2018

MOCIÓ SOBRE MESURES DE PROTECCIÓ ALS GUARDA-RAÏLS DE LA TV-2126 I LA C-31


El Sr. Miguel Angel Perín Tienda, com a portaveu del grup municipal del PSC de Calafell, exposa,

El passat 24 de juliol de 2018 va produir-se a Calafell un accident de trànsit, amb una persona morta, a la carretera TV-2126. Les fatals conseqüències del sinistre van ser causades per un guarda-raïl sense protecció, especialment perillós per als motociclistes, com era el cas del veí del nostre municipi que va perdre la vida en l’accident.

A Calafell s’ha posat en marxa una campanya ciutadana i veïnal per demanar mesures que evitin una altra desgràcia com aquesta.

Com a Ajuntament, ens sumen a la reclamació veïnal per demanar que la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya adoptin mesures immediates. En concret, que instal·li els protectors adequats per evitar nous fatídics accidents a la TV-2126 i a la C-31. No creiem que hi hagi major dificultat, ni pressupostària ni tècnica, ja que les proteccions són senzilles i econòmiques.

De forma reiterada els col·lectius de motociclistes reclamen la supressió o conversió dels anomenats “guarda-raiïs assassins”, per les gravíssimes lesions, fins i tot mortals, que els pals que subjecten les tanques de protecció els poden ocasionar. En el cas de la TV-2126, hi ha hagut protestes concretes d’aquests col·lectius des del mateix moment en què, fa més de deu anys, aquesta via va ser remodelada per la Diputació.

La TV-2126 és una via amb un alt volum de trànsit, especialment en temporada turística alta, ja que connecta la N-340 amb la costa al nostre municipi. És més, el trànsit de moticicletes és intens en diferents èpoques de l’any, ja que tant Calafell com altres municipis propers acullen regularment esdeveniments del món de la moto. Un punt de trobada freqüent d’aquests esdeveniments és l’antiga pedrera de la Cobertera, situada precisament a la TV-2126. Aquestes circumstàncies multipliquen el perill exposat en aquestes línies.

És per tot això que des del Grup Municipal Socialista proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell, l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Exigir a la Diputació de Tarragona que s’adoptin les mesures de protecció als guarda-raïls de la TV-2126 a la màxima brevetat possible.

Segon.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que s’adoptin les mesures de protecció als guarda-raïls de la C-31 a la màxima brevetat possible.

Tercer.- Posar a disposició de la Diputació de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Calafell per si fos necessari i/o per qualsevol informació complementària que calgués.

Quart.- Traslladar aquesta moció a l’Ajuntament del Vendrell, Ajuntament de Cunit i Ajuntament de Bellvei, per si volen sumar-se a la iniciativa.

Calafell, 17 d’agost de 2018
Miguel Angel Perín Tienda
Portaveu del grup municipal del PSC de Calafell

Cap comentari:

Publica un comentari