divendres, 16 de febrer de 2018

Resum del Ple d'avui


Aquest matí, es va celebrar una sessió plenària extraordinària per a aprovat el Pla de Mandat i dues modificacions de crèdit finançades amb baixes i nous ingressos, per a executar inversions per import de cinc milions d'euros. També, s'ha aprovat la comissió técnico-política per a fer la correcta delimitació del terme municipal amb Cunit.

El Pla de Mandat aprovat suposa un punt de partida per a que, amb els consells participatius i les propostes ciutadanes, es pugui enriquir la proposta i definir una estratègia consensuada amb els agents, associacions i entitats de Calafell, que serveixi per a marcar les inversions que es duran a terme els propers cinc anys. La proposta es va passar als diferents grups i no hi van haver masses aportacions, donant per bona la del govern. El Pla de mandat distribueix les inversions en funció de la població dels quatre nuclis en què es divideix el territori (Calafell, Segur, urbanitzacions centre i urbanitzacions nord). La proposta planteja un finançament a crèdit de 4,7 milions d'euros anuals.

La primera de les modificacions pressupostàries, es finança amb baixes del pressupost prorrogat i es doten partides per a fer front a partides que no poden esperar a l'aprovació del nou pressupost. En ella, es finança la segona fase de les obres de la llar d'avis de Segur, el mobiliari i la senyalètica de la biblioteca o el nou local de CEMSSA, l'empresa municipal. També es paguen els leasings de diversos vehicles i algunes factures pendents de proveīdors. Però, destaquen els 58.000 euros per a l'obertura de dos punts de càrrega per a vehicles elèctrics (a l'aparcament del Mercat Municipal i al de l'antic hotel Segur). L'ajuntament ha aconseguit una subvenció de 50.000 euros per a pagar aquestes dues inversions. La celeritat va ser tal que en 12 hores s'havia exhaurit l'import destinat a aquestes subvencions, Calafell va entrar a temps!

En la segona modificació es proposa demanar un préstec de 4'7 milions d'euros. L'ajuntament amortitza més de cinc milions d'euros cada any i, això, permet rebaixar l'endeutament i demanar nous préstecs. També, segons l'Estat, l'ajuntament de Calafell és un dels municipis prioritaris per a fer operacions financeres amb els bancs, aconseguint uns interessos molt baixos. Això permet fer operacions d'endeutament, aconseguint rebaixar-lo, alhora.

En aquesta modificació s'han incorporat les tres inversions que van sortir del procés de pressupostos participatius que es va fer, fa uns mesos. Les inversions guanyadores van ser l'aparcament de l'escola del Castell, l'aparcament del Clos del Becu i els pluvials del carrer Pescador.

També s'ha dotat el finançament que faltava per a adjudicar les obres de remodelació del Pavelló Joan Ortoll, el teatre i els entorns del mateix. La modificació permetrà culminar les inversions previstes del Pla de Barris, com el Carrer Principal, el Carrer Joan Miró i els entorns del castell i la il·luminació interior i exterior. En matèria de patrimoni, també s'inclou l'adequació de la Casa Barral i acabar la museïtzació de la Confraria de Pescadors.

Però, en les partides d'aquest préstec, destaca la dotació de més d'un milió d'euros que permetrà arranjar voreres a Segur Platja, especialment la vorera nord del Passeig Marítim de Segur. Es continua amb el Pla de Xoc de Pluvials, per a millorar els problemes d'inundabilitat del nucli de Segur.

L'adequació del Mercat Vell per a poder ballar i millorar-lo acústicament està també inclosa. S'han posat més de cinquanta mil euros per a culminar les actuacions dins les escoles del municipi. S'han dotat partides per a millorar el mobiliari urbà i de platges, de cara a l'estiu. S'ha dotat una partida per a millorar l'espai Jove de Segur i instal·lar un streaming a Calafell Ràdio que permetrà veure els programes en directe, per Calafell.tv. Alhora, s'ha dotat diverses partides per a millorar el funcionament informàtic de l'ajuntament.

Cap comentari:

Publica un comentari