dilluns, 27 de febrer de 2017

El sofà de l’alcalde i els resultats tangibles

El sofà que treu periòdicament al carrer el nostre alcalde, Ramon Ferré, ha demostrat ser una fórmula de participació més que vàlida. I no és per l'elevat nombre de ciutadans que ja s'hi han assegut, més de 400 camí dels 500, sinó per l'elevat índex de resolució dels problemes que s'hi han plantejat.

Números canten. Un 60% de les qüestions que han arribat al sofà ja han estat resoltes. Un altre 25% es troba en fase de resolució i correspon a temes que tenen solucio, però que tenen un tràmit molt lent. Finalment, el 15% restant té difícil solució a curt termini: no vol dir que algun dia no puguin resoldre's, però no pot ser d'avui per demà.

Aquestes xifres indiquen que el sofà de l'alcalde no és una mera façana, com algun grup de l'oposició s'entossudeix a repetir. Tot el contrari, és un sistema molt efectiu. I és així perquè un Ajuntament, inclòs el nostre, és una màquina molt gran que funciona molt bé per fer grans actuacions, però que, per paradoxal que sembli atesa la seva proximitat, no sempre és tan àgil i resolutiu per als petits problemes del dia a dia.

La possibilitat de contactar directament amb l'alcalde permet agilitar moltes coses. Perquè el més important no és la recollida de queixes i demandes, sinó les decisions que es prenen després i el corresponent seguiment fins a deixar resolt el problema.

Volem recordar, a més, que era una promesa electoral que el despatx de l'alcalde seria el carrer. I no tan sols per resoldre problemes més àgilment, sinó també per retornar una proximitat entre la política i la ciutadania que mai no s'hauria d'haver perdut. Els que hem sortit de casa per dedicar-nos a la política local no som persones diferents a la resta, som ciutadans com els altres que, simplement, hem fet un pas endavant per aconseguir un poble millor.  I això s'ha de fer visible, però no amb milers de fotos que fingeixen que s'està al costat de la gent, sinó amb un tarannà autèntic i sobretot amb resultats tangibles.

Cap comentari:

Publica un comentari