dimarts, 4 d’octubre de 2016

Resum de la sessió plenària d'ahir


El ple ordinari d'octubre es va celebrar ahir dilluns, a la sala de plens de l'ajuntament de Calafell. Va ser el primer en el què es va aplicar el nou ROM i es va poder comprovar que no s'havia afinat prou en els temps i torns d'intervenció. Entre els punts de l'ordre del dia, destacava l'aprovació de les línies fonamentals del pressupost i les subvencions a diferents entitats culturals, centres escolars i AMPAs d'escoles. També hi havien algunes mocions dels grups municipals.

Es va aprovar la renúncia d'una de les persones de reconegut prestigi que formen part del Consell Rector de l'OAM Fundació Castell de Calafell, concretament la del Director de l'ICAC (Institut Català d'Arqueologia de Catalunya). La renúncia fa repensar el paper d'aquestes persones i dels estatuts de l'organisme autònom, a debat entre els grups municipals.

Es va aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit per a pagar les factures a diversos proveïdors, per import de 48.283,17 euros. També es va aprovar una modificació del pressupost per a ajustar partides i poder donar sortida a imprevistos dels darrers mesos.

Es va donar compte de les línies fonamentals del pressupost pel 2017 que tracen una previsió de 42,7 milions d'euros. En aquestes línies fonamentals es dibuixa una reducció del deute, ja que s'amortitzen gairebé sis milions d'euros i es torna a demanar un crèdit de quatre i mig.

Finalment, es van aprovar les subvencions a les entitats culturals, als centres educatius i a les AMPAs dels centres d'ensenyament públic del municipi.

Pel què fa a les mocions, la moció de C's per a fer un pla de millora de voreres es va deixar sobre la taula, traslladant el debat al que tindran els grups per a elaborar un pla de mandat. El PSC va ensenyar que el pla de voreres ja està fet i només resta dotar pressupostàriament les partides per a executar-lo.

La moció de la CUP sobre la incorporació de clàusules socials en els contractes públics es va aprovar per unanimitat. I, finalment, la moció de C's sobre el rebuig a la resolució del Parlament relativa a l'informe i conclusions de la Comissió d'Estudis del Procés Constituent, va donar lloc a una contramoció de la CUP per a adherir-se al Procés. Es va aprovar la de la CUP i no la de C's. El PSC es va abstenir en les dues mocions, per a no entrar en debats estèrils que ja tenen lloc en el Parlament de Catalunya.

Pel què fa als precs i preguntes del públic, no en farem gaire valoració, ja que la majoria d'intervencions eren de membres de diversos partits que van allargar el debat de les mocions. El Manel va preguntar sobre temes pendents (AMI, càmping, escola bressol de Calafell Parc i fibra òptica). Altres persones van demanar un millor repartiment dels contenidors de selectiva i rebuig.

Cap comentari:

Publica un comentari