dimarts, 2 d’agost de 2016

Resum de la sessió ordinària d'ahir


Ahir es va celebrar el Ple ordinari corresponent al mes d'agost. Va ser un ple on es va aprovar gairebé tot per unanimitat. A més, hi havien dues mocions de la CUP i C's.

Dels punts del ple, cal destacar l'aprovació de les bases pels premis Vilarenczenit a la millor iniciativa empresarial i a la millor idea empresarial que ha impulsat la regidoria d'ocupació. Aquesta iniciativa valorarà aquells projectes d'emprenedors que els presentin a la regidoria i en premiarà els millors. També es van aprovar les bases per a donar subvencions dins l'àmbit del Pla de Barris a aquells immobles i comerços que es vulguin reformar i/o millorar.

Un altre dels acords va ser l'aprovació d'una moratòria de 5 anys per a adaptar els guals en aquelles entrades de garatge que no ho hagin fet i disposin de llicència municipal, sense cost addicional. La moratòria es fa per què l'ajuntament està fent una inspecció de tots aquells guals que no estan donats d'alta, obligant els propietaris a tramitar-ho.

Es van aprovar dos reconeixements extrajudicials de deute per import aproximat de 75.000 euros, de l'ajuntament i de l'organisme autònom Fundació Castell de Calafell. Aquests reconeixements es produeixen per la implementació de la factura electrònica a l'ajuntament de Calafell i per defectes de funcionament del programa informàtic de comptabilitat de l'ajuntament que han provocat un cert retard en el pagament. Poc a poc, es va regularitzat la situació i, dia a dia, els imports són menors. Dins dels aspectes econòmics, també es va donar compte dels informes es de tresoreria i intervenció sobre la lluita contra la morositat i del període mig de pagament. I també es va informar de què l'actual Consistori no té cap càrrec de confiança.

Finalment, es va haver de posar 5.000 euros pels Jocs del mediterrani per assumir la diferència entre els diners que havia anunciat la Diputació com a subvenció i els què finalment ha acabat concedint.

Pel què fa a les dues mocions, la que va presentar la CUP sobre els residus va quedar damunt la taula per a poder negociar una transaccional. I la de C's es va aprovar, tot i que la regidora de qualitat de vida va explicar que no es podia dur a terme, referent a l'aprofitament dels excedents d'aliments en els distribuïdors i grans superfícies pel banc d'aliments. La regidora va explicar que cap dels grans distribuïdors volen donar els productes a punt de caducar al banc d'aliments, per raons d'imatge empresarial i de no poder-ne garantir la qualitat un cop arribin.

En el torn de Precs i preguntes del públic hi van haver diverses intervencions referents a millores en els carrers de Segur, especialment. També es va preguntar sobre la situació dels mercadals i de l'antic càmping El Buen Vino. L'Eulàlia va demanar que s'actués davant l'incompliment reiterat d'un hotel de l'ordenança acústica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada