dimecres, 20 de juliol de 2016

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat una sessió extraordinària i urgent del Ple de l'ajuntament de Calafell, amb tres punts a l'ordre del dia. L'aprovació d'un préstec per a finançar les obres prevites al pressupost i l'aprovació del pla econòmic financer corresponent han estat els temes econòmics. El darrer punt ha estat l'aprovació de les subvencions per a les entitats esportives.

El termini previst del pla econòmic financer és d'un any i s'ha de tramitar per a que la Generalitat autoritzi el préstec, ja que l'ajuntament està situat per damunt del 75% d'endeutament i necessita autorització per a fer-ho. No obstant, l'ajuntament de Calafell apareix entre els ajuntaments seleccionables en el llistat aprovat pel Ministeri d'Hisenda, cosa que li permet aconseguir préstecs en unes condicions molt bones, ja que té una situació econòmica estabilitzada. L'provació d'aquest ple econòmic financer preveu una pujada de les taxes del 4% de mitjana pel 2017, però mantenint la baixada de l'IBI del 10% que s'ha fet enguany. També es reveu demanar un préstec pel 2017, de 4'5milions d'euros, per a finançar les inversions.

L'import del préstec demanat pel 2016 és de 3.887.078,77€ i servirà per a finançar la remodelació del camp de futbol de Calafell, les inversions del Pla de Barris del poble i les millores en edificis municipals. L'import del préstec és del 80% del capital que s'amortitza dels préstecs que té l'ajuntament. Per tant, a finals d'any, haurem amortitzat un 20% més del què hem demanat, la qual cosa farà que baixi l'endeutament.

La remodelació del camp de futbol té, a més, una subvenció de 723.500 euros de la Diputació de Tarragona. L'import del projecte és de 2.899.969,09€ i l'obra consisteix en la substitució de l'actual tribuna per una de nova, amb sis vestidors nous a sota, i la substitució de la gespa actual.

Per a l'adequació d'edificis municipals es destina 100.000€, per tal d'ubicar les regidories, que estan en edificis de lloguer, en edificis de titularitat municipal. La resta del crèdit és per a finançar les inversions previstes en el pla de barris: l'adequació del primer tram del carrer de Jesús i la remodelació de l'edifici del Sindicat, com a biblioteca municipal.

Les operacions de préstec que s'han concertat són a 9 anys d'amortització i s'han fet amb les entitats bancàries següents:

BBVA - Tipus fix 0'8% per un import de 1.615.609,68€.
CAJAMAR - Euribor 12M + 0'77% per un import de 1.300.000€ i
BANC SABADELL - Euribor 3M + 1'02% per un import de 971.469,09€.

En el darrer punt, s'han aprovat les subvencions ordinàries a les entitats esportives federades per un import de 90.490€.

Cap comentari:

Publica un comentari