dimarts, 3 de maig de 2016

Resum de la sessió plenària de dilluns


El dilluns es va celebrar el ple ordinari del mes de maig, a l'ajuntament de Calafell. En el primer punt, el portaveu de CiU, Joan Olivella, va haver d'absentar-se del ple, ja que el punt era d'interès d'un germà seu i no podia ser-hi present. Aquest punt tractava sobre l'ampliació de la fondària edificable en planta baixa de la zona entre la C-31 i la via del tren, entre l'avinguda França i l'antic edifici de Les Palmeres. Els propietaris del sector van demanar ampliar aquesta fondària per a poder instal·lar una superfície comercial a la zona. La Comissió d'Urbanisme no ha autoritzat els 20 metres demanats i s'ha aprovat ampliar-los de 14 a 18,5 metres. Aquesta modificació es sotmetrà a exposició pública per a fer al·legacions, si cal.

El següent punt, donar compte d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i l'aprovació d'un conveni urbanístic entre la propietat del sector Bellamar Nord i l'ajuntament, es va deixar damunt la taula per a poder discutir-lo millor i que tots els grups estiguessin més informats, a petició d'alguns d'ells. El conveni tracta d'evitar que s'ocupi amb habitatges la muntanya plena de pins que hi ha a tocar de Bellamar, sota el dipòsit de l'aigua i no es malmeti el paisatge per culpa d'un planejament obsolet i que perjudica les visuals des del castell i la carretera C-31. Esperem que els grups de l'oposició entrin en raó i acabin aprovant el conveni que disminuiria l'impacte paisatgístic sobre aquesta muntanya i les visuals des del castell.

Els dos punts següents, també van ser urbanístics. La desafectació del Club de Tennis Bonavista i la cessió d'ús al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a poder impartir les classes del mòdul formatiu de jardineria i horticultura que es fa a Segur, dins de l'Institut La Talaia. Aquest espai està en obres i l'ajuntament va decidir executar el 100% de les mateixes per a que els estudiants del mòdul formatiu estiguessin en les millors condicions possibles per a fer les seves classes.

Posteriorment, es van passar diverses modificacions de crèdit de poca importància i alguns punts més d'aspecte econòmic, poc destacables. Entre ells, cal dir que es va donar compte de la liquidació del pressupost 2015 que ha estat positiva. També es van fer alguns reconeixements de deute per a poder pagar algunes factures endarrerides de proveïdors.

Es va aprovar l'equiparació dels treballadors de l'Organisme Autònom Municipal als de l'ajuntament, en matèria de prestacions per incapacitats temporals. Aquests treballadors no tenen un conveni col·lectiu propi i estan reivindicat els drets laborals, des de fa temps. Mai havien tingut resposta. En aquest àmbit de personal, també es va aprovar un pla d'igualtat intern de l'ajuntament que intenta equiparar els drets d'homes i dones en la plantilla municipal.

L'ajuntament ha elaborat un protocol de reutilització de llibres pel curs vinent i també es va ratificar la modificació dels estatuts del Consorci de Normalització Lingüística i de l'empresa municipal CEMSSA. En aquest últim cas, es van ampliar els objectius de la societat per a poder dur a terme la gestió del nou mercat municipal i fer altres encomanes de gestió des de l'ajuntament a CEMSSA, cosa que permetrà municipalitzar alguns serveis.

També es va aprovar la revisió de preus del transport públic urbà i es va rectificar el conveni de patrocini entre l'ajuntament i Rosario Inés, campiona del món de petanca.

A partir d'aquí es van tractar les diferents mocions dels grups municipals. Es va aprovar prohibir l'ús d'herbicides que continguin glifosat per a la neteja de carrers, reclamar el pagament del deute amb l'ajuntament de Calafell (gairebé 3 milions d'euros), demanar la millora de les connexions amb transport públic cap a l'aeroport del Prat, el seguiment del compliment de les mocions aprovades pel ple, el rebuig a l'acord entre la UE i Turquia per a fer front a la crisi dels refugiats, el suport a les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i el suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i al dret a decidir. Totes elles, amb diferents resultats en les votacions, en funció dels diversos posicionaments dels diferents grups polítics.

Després del torn de precs i preguntes dels regidors, es va donar peu a les intervencions del públic. El Manel va demanar més neteja en els parcs i jardins, que els diferents grups no es repetissin en les intervencions i saber com està l'ajuntament. La Carme va preguntar sobre el futur de la Casa Barral. El Killian va demanar la neteja de brossa en una finca annexa a l'Institut Camí de Mar, on s'han netejat les herbes i han aparegut restes de l'abocador que hi ha just a sota. També va demanar igualtat en les sancions als que pengen cartells en les parets i fanals. Finalment, l'Andreu va demanar que s'arreglin els problemes de l'enllumenat del seu carrer.

Cap comentari:

Publica un comentari