dimarts, 4 d’agost de 2015

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat una nova sessió extraordinària del Ple municipal, degut a que estem en el mes d'agost, però hi havia un tema important i urgent a tractar. Es tractava de destinat més de 180.000 euros més a l'adaptació de l'antic Tennis Bonavista, de Segur, per a fer-hi un mòdul de jardineria que complementi l'oferta educativa de l'Institut de La Talaia. Degut a que el curs està en període de matriculació i està previst que s'iniciï aquest setembre, l'actual govern ha accelerat els tràmits iniciats per l'anterior per a poder gaudir d'un espai definitiu el més aviat possible. D'aquesta manera, els treballs s'executaran per fases, amb una partida plurianual de gairebé 600.000 euros, que s'ha completat ja amb 429.000 euros, fruit de la incorporació aprovada i dels 245.000 que ja es disposaven.

A més, en la sessió plenària s'ha aprovat el canvi d'ubicació de la sala de plens de l'ajuntament. Es pretén traslladar-la a la sala d'actes de les Dependències Municipals de La Platja que compta amb un edifici adaptat i sense barreres arquitectòniques i una sala de major capacitat que l'actual. Aquest trasllat ha comptat amb el vot favorable de totes les forces representades al Consistori, excepte CiU que s'ha abstingut.

També s'ha aprovat la dissolució del Consorci de Comunicació Local i diverses bonificacions de l'Impost de Construccions i Obres d'edificis catalogats. A més, s'ha donat compte dels informes trimestrals habituals de tresoreria i intervenció sobre la morositat de les administracions locals.

Cap comentari:

Publica un comentari