dimarts, 17 de desembre de 2013

L'oposició demana un ple per a obrir el menjador social durant les festes de Nadal


Els regidors del Grup Municipal del PSC, Ramon Ferré, Maria Teresa Cumplido, Yolanda Almagro, Joan Carles Robert, Massimiliano Revello, José Bonilla i Toni Duart, i els regidors del Grup Municipal d’UAM, Josep Parera, Joan Maria Triadó i Luís Sieiro, d’acord amb el què preveu el Reglament Orgànic Municipal vigent de l’Ajuntament de Calafell,

EXPOSEN:

Que havent anunciat l’actual equip de govern que el servei de menjador social que es ve donant a l’ Institut Camí de Mar es tancarà durant 18 dies en les properes festes nadalenques quan es disposa dels recursos suficients per a mantenir-lo obert.

Veient que es treuen diners de les partides de Benestar Social perquè no s’exhaureixen els recursos pressupostaris previstos i no s’ofereixen els ajuts socials que es podrien donar a aquelles persones que més pateixen la crisi avui en dia.

En el darrer ple, vam assistir estorats a les queixes dels usuaris del menjador social respecte el tancament d’aquest espai durant els dies de festes de Nadal.

És per tot això que

DEMANEN:

Que es convoqui un Ple extraordinari en el termini establert en el R.O.M. amb el següent ordre del dia:

1.- Proposta de mantenir obert el menjador social durant els 18 dies del proper període nadalenc.

Esperant sigui satisfeta la seva petició,

Calafell, 11 de desembre de 2013
A L’IL·LUSTRÍSSIM ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL

Cap comentari:

Publica un comentari