dimarts, 27 de novembre de 2012

Al·legacions per a fer els passos!El nostre grup municipal ha presentat al·legacions a la modificació del pressupost que ha aprovat l'equip de govern, arran d'ingressar 1'2 milions d'euros de més per l'IBI. Demanem que es prioritzi allò que és "prioritari i urgent", com la construcció del pas al carrer Pisuerga de Segur per creuar les vies dels ferrocarrils. Quantes persones més han de morir per a fer-lo? Si realment creuen que és tant prioritari, per què no utilitzen part d'aquests diners per a la construcció del pas? Està clar que ADIF prèn el pèl a l'Ajuntament i Olivella prèn el pèl als calafellencs, especialment als de Segur. Prou mentides! Volem governs valents i que estiguin per les causes justes, com les dels passos soterrats que tant reivindiquen els veïns.


Per això hem presentat les següents al·legacions que seran debatudes al Ple de l'Ajuntament, quan toqui:

En Ramon Ferré Solé, representació del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a l’Ajuntament de Calafell,

EXPOSA

Que l’equip de govern va aprovar la modificació pressupostària 29/2012 en el passat ple del 31 d’octubre, exposant-la al públic durant quinze dies hàbils per tal de formular les corresponents al·legacions a la mateixa.

En el ple, durant el debat del punt, el nostre grup municipal ja va mostrar el seu desacord, votant en contra, però també manifestant no estar d’acord amb les prioritats de l’equip de govern.

No s’entén com, després d’ingressar 1’2 milions d’euros més de l’IBI, no es destini cap partida a la construcció d’un nou pas soterrat a la via del tren de Segur. I més, després del fracàs estrepitós de les negociacions entre l’Ajutament i ADIF. Una inversió que, segons la carta que escriu el propi alcalde Olivella a les diverses associacions de veïns, resulta “urgent i prioritària”.

Ens sembla bé que l’equip de govern destini diners del pressupost a inversions importants pel municipi, però hauria de passar pel davant aquella que s’emporta vides humanes i que fa temps que els veïns esperen, si són tan urgents i prioritàries.

A més, l’any vinent, amb el manteniment de l’augment de l’IBI del 10% que ha tingut enguany la població, segons el projecte d’ordenances fiscals aprovades per l’equip de govern pel 2013, es preveu tornar a ingressar una quantitat similar a la de l’1,2 milions d’euros en que es basa aquesta modificació.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal del PSC proposa les següents

AL·LEGACIONS

1.    Que s’acabi el projecte que va deixar encarregat l’equip de govern anterior a l’empresa TRAIN per saber l’import exacte de la construcció del pas soterrat a l’alçada del carrer Pisuerga de Segur.

2.    Si la voluntat de l’equip de govern és la de prioritzar allò “urgent i necessari”, com és la construcció d’aquest pas soterrat a la via del tren, vist el fracàs de les negociacions entre ADIF i L’Ajuntament, demanem que es destinin els diners suficients per la construcció del pas soterrat esmentat.

Demanem, per tant, que es tinguin en consideració les esmentades al·legacions i es modifiqui la proposta en la línia adient pel futur del municipi.

Calafell, 24 de novembre de 2012
A l’Il·lustríssim Senyor Alcalde de l’Ajuntament de Calafell

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada