dimarts, 5 de juny de 2012

Pere Tarrés aposta per Calafell


Ampliació de la casa de colònies Artur Martorell
  Manuel Ortiz i Jorge Urbano, arquitectes
Publicat aquí.

La casa de colònies Artur Martorell ja fa molts anys que fa la seva funció a Calafell. La Fundació Pere Tarrés en gestiona l'espai. Però, fa poc, s'han acabat les obres d'ampliació i millora de l'antic equipament per tal de realitzar la seva funció. Més espai per a la residència i l'acondicionament dels espais lliures exteriors són el gruix de l'actuació que han projectat els arquitectes Ortiz i Urbano.

Aquesta entrada l'he posat en el meu bloc d'arquitectura, però cal explicar què hi ha al darrera de tot això. La Fundació Pere Tarrés està emplaçada enmig del que ha de ser el futur eixample del poble, l'Eixample del Barber. Durant molts anys, els propietaris dels terrenys del voltant han volgut urbanitzar i han fet diferents dissenys de plans parcials. Però, amb el POUM s'ha acabat de definir el futur de l'espai.

La Fundació Pere Tarrés sempre havia manifestat la seva preocupació pels diferents dissenys dels plans parcials que anaven dibuixant-se. Condicionaven la seva aposta per Calafell a l'aprovació d'un pla parcial que no els deixés enmig de blocs d'edificis d'habitatges. Això hauria de fer repensar la seva funció actual per una de més urbana.

Afortunadament, amb el POUM s'ha pogut fer que la casa de colònies quedés just davant del què serà un parc urbà més gran que el de La Sínia i El Vilarenc junts. Aquesta obertura cap a l'espai natural els permetrà seguir en contacte amb el paisatge actual de vinyes, oliveres i garrofers. El nou parc que es farà en un futur, quan s'urbanitzi l'eixample, deixa la casa de colònies en una posició privilegiada.

Per tot això, la Fundació Pere Tarrés ha invertit en l'adequació, millora i ampliació de l'antiga Casa de Colònies. Aquesta aposta és un dels primers fruits del nou POUM i suposarà que els nens que sempre han visitat la casa de colònies continuïn apareixent pels carrers i les platges de Calafell, com han fet sempre! Però, també, suposa un increment del nombre de visitants pel nostre municipi que es veia amenaçada per un nou creixement urbanístic gens adequat i hostil a la seva activitat. Per sort, el nou POUM ho ha pogut reconduir.

2 comentaris: