dilluns, 1 d’abril de 2019

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda s'ha celebrat la sessió plenària ordinària del mes d'abril. En l'ordre del dia, destacava l'aprovació del Pla Especial Urbanístic que regularà l'obertura i la implantació dels clubs i associacions de Cannabis. Els nous establiments habrán d'estar a una distància de 300 metres a d'altres locals i 500 metres a equipaments. En el 2016, l'equip de govern ja va posar damunt la taula l'aprovació d'aquest mateix pla, però, en aquell moment, l'oposició hi va votar en contra. Avui, tothom ha votat a favor, excepte la CUP que ha votat en contra.

També, s'ha fet el sorteig dels membres que formen part de les meses electorals per a les eleccions Generals del proper 28 d'abril i s'ha nomenat un nou jutge de Pau substitut, ja que l'actual suplent ha renunciat voluntàriament.

S'ha tancat dos expedients de revocació de concessions a paradistes del Mercat Municipal que ja han pagat el deute pendent. S'ha revocat una subvenció atorgada per a la rehabilitació d'un immoble dins l'àmbit del Pla de Barris i una subvenció atorgada a un club de futbol local, de manera parcial.

Finalment, s'ha aprovat la sol.licitud al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a l'obertura d'un nou centre de formació d'adults a Calafell. Aquest centre estarà ubicat a l'edifici de vidre de Cal Bolavà.

Després dels Precs i Preguntes dels regidors, s'ha donat pas als Precs i Preguntes del Públic. El Manel ha fet 3 reflexions, agraīnt la retirada de runa que s'ha fet recentment, preguntant per unes ratlles verdes que hi havia a l'asfalt i pels okupes que es renten a la font.

Cap comentari:

Publica un comentari