dilluns, 3 de desembre de 2018

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta nit s'ha celebrat la sessió plenària ordinària del mes de desembre, amb un punt molt important en l'ordre del dia, com és l'ampliació del contracte d'instal·lació i manteniment de l'enllumenat públic del municipi, per un import d'aproximadament un milió i mig d'euros, per a poder completar la renovació integral de l'enllumenat de Bellamar i els sectors est i oest de La Platja de Calafell. Amb aquestes actuacions, es completarà la renovació de la xarxa d'enllumenat que es volia fer a tot el municipi, substituint la totalitat de les llums de vapor de mercuri per LED. D'aquesta manera es donarà compliment a la normativa actual que prohibeix aquest tipus de luminàries, les més contaminants del mercat i les de major consum. En el municipi s'han renovat ja més de cinc mil luminàries i s'ha completat la renovació integral de l'enllumenat de Les Brises, Calafell Residencia i Segur Platja. Amb aquesta ampliació es renovaran prop de mil dos-cents punts de llum més i la xarxa de cablejat subterrani que hi ha als carrers.

També, en els punts importants del Ple, hi ha hagut l'aprovació definitiva de la composició dels Consells de Participació Ciutadana (sectorials i de barri), incorporant algunes entitats que havien quedat fora de l'aprovació anterior. Aquests consells s'està treballant per a que es puguin constituir durant el primer trimestre del 2019 i comencin a funcionar. Era un dels objectius del mandat i, tot i que s'ha demorat més del previst, per la voluntat d'aconseguir el consens polític necessari, finalment es podran posar en marxa.

Han passat molts punts de caire econòmic, com un reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 2.578'28 euros de l'OAM Fundació Castell de Calafell o diversos donar compte d'informes tècnics sobre el cost efectiu dels serveis, el grau de compliment del pla d'ajust o el període mig de pagament a proveïdors, entre d'altres. També, s'ha donat compte del decret de creació de la regidoria de Qualitat de vida animal que l'ajuntament ha posat en marxa.

Finalment, s'ha revocat una subvenció a una entitat esportiva que no l'havia justificat, s'ha resolt el recurs d'una esportista individual que no està empadronada en el municipi, s'ha aprovat una rectificació del conveni col·lectiu del personal de l'ajuntament sobre la composició de les meses de negociació del personal laboral i s'ha aprovat l'expropiació de la finca situada al carrer de l'aire, 6.

En l'aspecte de les mocions presentades, cal dir que s'ha aprovat totes tres, amb una modificació important en la que havia presentat Ciutadans, a petició de tots els grups municipals. La presentada per la CUP demanant un debat sincer amb la comunitat educativa sobre la gestió dels menjadors escolars, permetent a les AMPA que vulgui fer-ho la gestió dels mateixos, ha estat votada en contra, només, per ERC. La presentada, inicialment pel PSC i amb el suport de tots els grups, excepte la CUP, ha estat aprovada per unanimitat, donant suport al personal sanitari de les àrees bàsiques de Salut de la Xarxa Santa Tecla en les seves reivindicacions. La moció presentada per Ciutadans sobre la construcció d'una residència per a grans discapacitats s'ha vist modificada, a petició de diversos grups, suprimint els punts que obligaven a l'ajuntament a cedir terrenys i deixant que una taula de discapacitat estudiï la necessitat, o no, d'aquest equipament, en el nostre municipi.

Un cop acabat el torn de Precs i Preguntes dels Regidors, s'ha donat pas al torn de Precs i Preguntes del Públic. En ell, el Francisco ha felicitat els regidors d'Urbanisme i Via Pública per l'arranjament de la vorera del seu carrer i ha demanat que es posi el rètol amb el nom del carrer Estats Units que manca. També ha demanat que es netegin els contenidors d'aquest carrer. El Mateu ha demanat que s'arreglin les voreres de Segur Platja i es netegin els contenidors del carrer Tàmesi. El Bartolomé ha demanat que es faci més vigilància policial a la urbanització de Valldemar, degut als conflictes que ocasionen els okupes. El Joan Carles ha demanat explicacions sobre una reclamació presentada. Finalment, el Manel ha preguntat pel percentatge de pèrdues d'aigua que tenim a la xarxa, actualment; ha preguntat pel calendari del desplegament de la fibra òptica i per l'import assolit en l'estalvi energètic, després de la renovació de l'enllumenat públic.

Cap comentari:

Publica un comentari