dimarts, 2 de maig de 2017

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat una nova sessió del ple de l'ajuntament de Calafell, l'ordinària del mes de maig. Entre els punts de l'ordre del dia han destacat la liquidació de l'ajuntament del 2016 i dels seus organismes autònoms, el conveni urbanístic del sector de Bellamar Nord, el canvi de nom del carrer Comtessa de la Mota i l'aprovació del Consell de Seguretat Ciutadana.

En matèria urbanística, s'ha aprovat un conveni amb els propietaris del sector de Bellamar Nord que resol una problemàtica originada per una sentència judicial que obliga a aprovar un planejament derivat que no es correspon amb el nou planejament municipal i que podia haver ocasionat indemnitzacions importants als propietaris del sector per part de l'ajuntament. La solució no és la millor de les opcions, però és la més viable a hores d'ara. El conveni planteja respectar la vialitat del POUM, però no pot mantenir la totalitat de la protecció de zona verda sobre la muntanya que es pretenia protegir lliure d'edificació.

També, s'han aprovat dues cessions d'espais a dues entitats del municipi. La primera és un terreny situat a l'avinguda Verge de Montserrat per a l'associació de veïns del sector 5-A de Segur de Dalt que pretén ubicar una construcció per a poder utilitzar-la com a seu de l'entitat. La segona cessió és la d'una petita construcció, situada al camí de Mas d'en Vives, a la societat de Caçadors.

En altres punts econòmics, s'ha aprovat l'adhesió al conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del Pla d’Assistència Financera Local 2017 que també beneficia a Calafell. I, també, un reconeixement extrajudicial de crèdit per a pagar una factura de l'Organisme Autònom Municipal del Patronat Fundació Castell de Calafell.

Per tal de complir amb una moció que es va aprovar, fa uns mesos, sobre el canvi de nom dels carrers del municipi que tinguin noms relacionats amb el règim franquista, s'ha aprovat canviar el nom del carrer Comtessa de la Mota pel de carrer Eslovènia, ja que, en aquella zona de Segur, els carrers del voltant tenen noms de països europeus.

Dins els punts relacionats amb el Pla de Barris, també s'han aprovat diverses bonificacions de l'impost ICIO de llicències d'immobles ubicats dins l'àmbit. S'ha aprovat una subvenció del Pla de Barris a un immoble inclòs dins l'àmbit per a poder fer les adequacions oportunes. En aquest sentit, també s'han aprovat les subvencions de les carrosses de Carnaval d'aquest any.

En aquest ple, a més, hi ha hagut dues mocions que s'han aprovat. La primera d'elles, presentada per la CUP, sobre l'adhesió a la xarxa de municipis LGTBI. La regidora de Qualitat de Vida, Helena Rubio, s'ha encarregat de dir que l'ajuntament ja va treballant amb aquest col·lectiu, des de fa uns mesos. La segona moció, entrada per urgència, era per a donar suport a l'ANC. L'havien presentat els tres grups independentistes del ple, demanant que l'ajuntament no utilitzés mitjans municipals per a la retirada d'estelades dels fanals i de l'espai públic. L'alcalde ha recordat, tot i l'aprovació de la moció, que hi ha una sentència del Tribunal Suprem que cal complir, on exigeix als ajuntaments que "no vulnerin els principis de neutralitat política de l'espai públic", la qual cosa "s'aguditza en períodes electorals". Per tant, l'obligació municipal és la de fer complir la legalitat, per damunt dels posicionaments polítics de cada partit.

En el torn de Precs i Preguntes del Públic, Isabel ha demanat explicacions sobre la runa abocada a la llera del Torrent de la Cobertera i la recollida de gossos i gats de la via pública. El Francisco ha demanat solució a l'arbre i les bandes rugoses del carrer Estats Units. També ha preguntat sobre l'enllumenat de la zona comercial de Mas Mel. Finalment, el Manel ha preguntat sobre el calendari d'implantació de la fibra òptica, de l'enllumenat públic i sobre la resposta a les queixes ciutadanes sobre la ubicació dels contenidors.

Cap comentari:

Publica un comentari