dilluns, 6 de març de 2017

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat una nova sessió ordinària del Ple de l'ajuntament de Calafell. En general, ha estat un ple de tràmit, on s'han aprovat tres actes anteriors i s'ha donat compte de diversos informes econòmics i del personal eventual (càrrecs de confiança). Com a punt important, hi ha hagut l'aprovació del compte general de la Corporació del 2015, amb uns mesos de retard per problemes informàtics. També s'han aprovat o denegat diverses subvencions de rehabilitació d'immobles de l'àmbit del pla de barris del nucli antic del poble.

CiU ha deixat sobre la taula una moció que havia presentat sobre l'ordenança d'ocupació de la via pública, després de consensuar el tràmit en la Junta de Portaveus, ja que el govern ja n'estava iniciant els tràmits.

Les dues mocions de Ciutadans no s'han aprovat. La primera era per a declarar nul l'acord d'adhesió a l'AMI. El secretari de la Corporació ha fet un informe que deia que el procediment per a fer això, no era el correcte. Per aquest motiu, el PSC hem votat en contra de la moció. L'altra moció era la de retornar els presumptes ingressos de més que ha tingut l'ajuntament en plusvàlues, després d'una sentència que condemna la comunitat de Navarra en aquest sentit. El secretari també ha manifestat que la sentència no és ferma i que l'Estat és qui hauria de dir als ajuntaments com s'ha d'aplicar aquesta devolució. Per aquest motiu, tampoc hem aprovat la moció.

La darrera de les mocions era la presentada per la CUP, sobre declarar Calafell ciutat amiga dels animals i establir una sèrie de mesures que el govern, per altra banda, ja estava treballant. La moció s'ha aprovat per unanimitat, després de treure de la moció el punt on s'aprovava que els gossos poguessin anar a la platja fora de temporada i es fes un espai tancat per a gossos durant l'estiu. Aquest punt, ha quedat pendent d'estudi per al debat de la nova ordenança de tinença d'animals que està revisant el govern i la resta de grups polítics.

Acabat el ple, s'ha iniciat el torn de Precs i Preguntes del públic. El Juan ha demanat explicacions sobre l'ordenança de tinença d'animals i les terrasses de l'estiu damunt la sorra de la platja. El Borja i el Carles han demanat explicacions per la denúncia del conveni amb l'associació de Protecció Civil que ha fet l'ajuntament. L'Esther ha demanat explicacions sobre el calendari fiscal i els problemes en el senyal de televisió. El Francisco i la Fina han preguntat sobre els guals i els arbres en els carrers.

La Magdalena ha demanat explicacions sobre la reubicació dels contenidors de la brossa en el carrer Patagonia i ha felicitat a l'alcalde per la iniciativa de l'alcalde al carrer. El Manel ha demanat a Ciutadans que fessin les mocions bilingües. També ha preguntat el nom del producte per a extingir el mosquit tigre i ha recalcat el perill de la corba que hi ha a la vaqueria, camí de Mas Romeu.

El Pedro ha felicitat la regidora Lluïsa Lastra per com està el mercadal setmanal, ha demanat explicacions sobre la participació ciutadana i la normativa que permetria entrar els gossos a la platja i, finalment, ha demanat que es dissenyin els carrers sense posar plataners i posant un arbre més adequat que no aixequi les voreres. Finalment, Luís ha demanat més informació de la nova ubicació dels contenidors i major freqüència en la seva neteja.

Cap comentari:

Publica un comentari