dimarts, 19 de maig de 2015

Programa comarcal del PSC


El PSC del Baix Penedès ha decidit presentar un programa electoral, a nivell comarcal. Les eleccions municipals també serveixen per a escollir la configuració del Consell Comarcal, des d'on es poden impulsar algunes polítiques d'àmbit supramunicipal. Per això, també fem...

PROPOSTES COMARCALS
· Treballarem perquè tothom tinguin una bona cobertura de televisió i telefonia.

· Ampliarem les subvencions del transport escolar i les beques menjador.

· Millorar la mobilitat exterior. Ampliant el transport fins l’Hospital Comarcal i seguir treballant per millorar les tarifes del tren i la supressió dels peatges de les autopistes.

· Demanarem a la Generalitat de Catalunya la creació de nous serveis a l’Hospital Comarcal, fins esgotar la seva capacitat.

· Hens comprometem augmentar la transparència i la participació ciutadana a nivell Comarcal.

· Implantarem definitivament la instal·lació i el servei de la gossera Comarcal.

· Potenciarem plans d’ocupació amb la creació d’una taula de treball conjunta amb agents socials i empresarials del territori per a l’elaboració de programes que donin sortida a l’actual situació econòmica, social i ocupacional.

· Desenvolupament del Logis Penedès per la creació de nous llocs de treball, tant necessaris actualment a la nostra Comarca.

El PSC del Baix Penedès ha decidido presentar un programa electoral, a nivel comarcal. Las elecciones municipales también sirven para escoger la configuración del Consell Comarcal, desde donde se pueden impulsar algunas políticas de ámbito supramunicipal. Por eso, también hacemos...

PROPUESTAS COMARCALES

· Trabajaremos para que todos tengamos una buena cobertura de televisión y telefonía.

· Ampliaremos las subvenciones de transporte escolar y de comedor.

· Mejorar la movilidad exterior. Ampliar el transporte hasta el Hospital Comarcal y seguir trabajando para mejorar las tarifas de tren y la eliminación de los peajes de las autopistas.

· Pediremos a la Generalitat de Catalunya, la creación de nuevos servicios en el Hospital Comarcal hasta agotar su capacidad.

· Nos comprometemos a aumentar la transparencia y la participación ciudadana a nivel Comarcal.

· Implantaremos definitivamente la instalación y el servicio de la perrera Comarcal.

· Potenciaremos planes de ocupación con la creación de una mesa de trabajo conjunta con agestes sociales y empresariales del territorio para la elaboración de programas que den salida a la actual situación económica, social y ocupacional.

· Desarrollo del Logis Penedés para la creación de nuevos puestos de trabajo, tan necesarios actualmente en nuestra Comarca.

Cap comentari:

Publica un comentari