dilluns, 22 de març de 2021

Una altra municipalització: la brossa

 

 

El passat 15 de març, Calafell va recuperar el servei de recollida de la brossa, que durant una dècada havia estat delegat en el consell comarcal, via l’empresa mixta Ecobp. És una gran fita dins del procés de municipalització de serveis que estaven externalitzats, per la quantia econòmica implicada, però també perquè permet un amplíssim marge de millora.

En definitiva, com en tots els serveis anteriorment municipalitzats, que ja en són 14, l’estalvi és un argument important. Però no l’únic. La gestió directa d’un servei permet una gran flexibilitat i adaptabilitat, no limitada per la rigidesa d’un contracte. Això darrer val tant per a stiuacions puntuals que poden sorgir en un moment donat, però també per als canvis de més abast que poden sorgir al llarg dels anys.

La pandèmia ens ha donat una gran lliçó en aquest sentit. Al servei de neteja d’edificis i equipaments hi hem hagut d’implantar un munt de nous protocols. Però, a la vegada, en els primers dies vam haver d’improvisar solucions sobre la marxa, davant d’una situació que cap contracte podia preveure. Creiem que ens n’hem sortit bé. Però hauria estat molt més difícil estan subjectes a un operador extern.

Pel que fa al servei de la brossa, com ja va passar en el de la neteja viària municipalitzat fa poques setmanes, tenim una oportunitat de fer un servei ja no més barat, sinó adaptat a la realitat actual del municipi i més sostenible ambientalment. No és només recollir i netejar, sinó com recollim i netegem: amb quina mena de vehicles ho fem, quines emissions contaminants tenen, si fan molt o poc soroll... Sense oblidar unes condicions laborals dignes per als treballadors, lluny de la precarietat freqüent en empreses subcontractades.

En el cas concret de la recollida de residus tenim l’oportunitat de revertir una trista situació. La nostra comarca, i per tant Calafell, està a la cua de Catalunya en recollida selectiva. La qual cosa representa una penalització econòmica, cada any més important en el tractament i eliminació. Una dècada de col·laboració comarcal, i de les economies d’escala que s’haurien d’haver produït, no ha estat capaç de canviar-ho. Ara podem canviar-ho i la nostra gestió anirà encaminada a aconseguir-ho.

Hem patit tota mena de pressions i traves per tirar endavant aquesta municipalització, com sabrà tothom que segueixi els mitjans de comunicació. Algunes actituds han estat del tot incomprensibles. Semblava que algú volgués demostrar que no érem capaços d’assumir un servei com aquest. I ens hem vist obligats a cobrir-nos, prenent mesures que no haurien d’haver estat necessàries, com llogar vehicles i maquinària pel que pogués ser.

Tanmateix, i afortunadament, ens hem fet amb el control de la situació des del primer dia i el servei ha funcionat sense cap incidència destacable. Hi haurà, lògicament, un període de transició fins que comptem amb la maquinària definitiva. Però de moment, les coses van bé. I un bon indicador és que ens hem trobat amb un personal motivat i amb ganes de fer feina.

 

Imatge: Els vehicles que l'Ajuntament ha hagut de llogar per curar-se en salut i poder garantir la continuïtat del servei.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada