dimecres, 28 de desembre de 2016

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda s'ha celebrat una sessió extraordinària i urgent del Ple Municipal de l'ajuntament de Calafell. I no és una innocentada, tot i la data en la que ens trobem. El motiu ha estat despatxar les al·legacions presentades, pel grup municipal de CiU, a les ordenances fiscals pel 2017. Aquest punt va ser aprovat el 2 de novembre, en el ple ordinari d'aquell mes. L'aprovació de les ordenances va ser amb el vot favorable de catorze regidors (PSC, CUP, UAM, PP, ERC i el regidor no adscrit), previ acord amb CUP i ERC. Les al·legacions de CiU s'han acceptat parcialment, tot i que no van voler participar, des del començament, en el disseny de la nova fiscalitat pel 2017, com van fer la resta de grups municipals, explicant que "no volien fer la feina a l'equip de govern". Tot i això, l'equip de govern ha decidit incorporar alguna de les aportacions fetes a través de les al·legacions, tot i que no suposen un canvi substancial en el model proposat fa dos mesos. Fruit de l'acord amb la CUP, s'ha aprovat en el ple el retorn de l'aprovació de preus públics al ple, essent competència, fins ara, de la Junta de Govern Local. Això obligarà a un major esforç als departaments, però garantirà una màxima transparència i permetrà posicionaments polítics als diferents grups municipals.

En el ple s'han aprovat altres punts d'interès com és la dissolució del Patronat de Turisme com a organisme autònom i el canvi de modalitat a gestió directa, com una regidoria més. Això és degut a que la Llei preveia que els organismes autònoms que tenien un balanç negatiu de dos exercicis consecutius haguessin de ser dissolts. Això va ocórrer en les anualitat 2013 i 2014. Per tant, l'Estat va exigir l'ajuntament que prengués aquest determinació, com ha ocorregut en altres municipis. Cal recordar que el Patronat no disposava de plantilla pròpia i no suposava cap activitat econòmica en sí, sinó que era un òrgan de gestió. A més, no s'havia constituït des de feia moltes legislatures i encara constaven els membres fundadors del mateix com a patrons.

S'ha aprovat tres reconeixements extrajudicials de crèdit a diferents proveïdors, dos d'ells de l'Organisme Autònom Municipal Patronat del Castell. S'ha aprovat el tancament definitiu d'una parada del mercat municipal per incompliment horari, després de denegar les al·legacions que havia presentat.

També en el Ple s'ha aprovat la denegació de tres subvencions a establiments comercials, per diversos motius, que havien estat concedides durant el 2016. Els establiments no havien fet correctament la justificació de la subvenció i per aquest motiu se'ls ha retirat. En canvi, s'han aprovat les subvencions extraordinàries per a clubs que han aconseguit èxits durant el 2016 i a d'altres esportistes a títol individual.

Al tractar-se d'un ple extraordinari i urgent, no hi ha hagut torn de Precs i Preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari