dimarts, 7 de juny de 2016

Resum de la sessió plenària d'ahir


Aquesta nit s'ha celebrat la sessió ordinària del ple de l'ajuntament de Calafell, corresponent al mes de juny. El primer punt de debat ha estat l'aprovació d'un nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), per unanimitat de tots els grups, després de mesos d'intens debat i d'un procés participatiu obert a la ciutadania per a redactar el document definitiu. El nou ROM s'exposarà al públic durant 30 dies i s'aprovarà definitivament, un cop resoltes les possibles al·legacions que hi puguin haver. El nou ROM pretén donar més participació a la ciutadania i els regidors en el ple municipal, afavorir la transparència i la presa de decisions de manera col·legiada, ser un instrument modern i que contempli la pluralitat política del Consistori, obrir els plens a les noves tecnologies i afavorir el debat polític i ciutadà. En definitiva, un bon exemple per a altres ajuntaments que busquin millorar el seu grau de transparència i de participació ciutadana.

També s'ha aprovat, per unanimitat, la resolució de contracte de concessió d'una parada del Mercat municipal pels reiterats incompliments d’horari per part dels titulars. S'ha aprovat un reconeixement de crèdit per a pagar a proveïdors per 287 mil euros i la rectificació d'un error material del Ple de 27 de febrer del 2014 on es derogava una taxa. A més, s'ha passat una modificació de crèdit per import de 4.300 euros per a adquirir unes màquines d'aire acondicionat per un edifici municipal. S'ha donat compte dels informes habituals d'execució trimestrals i del pla d'ajust, també.

Un altre punt d'interès del ple ha estat l'aprovació de l'inventari de béns mobles i immobles que l'ajuntament venia fent, des de l'any 2010, després d'un procés previ laboriós que havia intentat posar al dia les propietats municipals, escripturant i/o registrant terrenys i finques que no estaven encara a nom de l'ajuntament. Aquest inventari s'ha donat per bo, tot i que, en els propers mesos, l'alcalde ha anunciat una revisió a de les incidències detectades.

Dins dels temes urbanístics, s'han aprovat, per primer cop, unes bases per tal de regular i concedir les subvencions a les associacions de veïns del municipi i les urbanitzacions per tal de dur a terme activitats de caràcter festiu en els seus nuclis. També s'ha modificat el planejament per a protegir la Masia de la Font, deixant que la rehabiliti la iniciativa privada per a fer un lloc de cata de vins i es redueixi l'edificabilitat en el sector. Finalment, s'han suspès llicències urbanístiques en l'àmbit que es va modificar l'alineació posterior de les finques compreses entre la C-31, la via del ferrocarril, la rotonda de l'avinguda França i la Renault de Segur.

Pel què fa a les mocions presentades pels grups municipals, cal dir que s'han aprovat la que proposava dinamitzar el nucli de Calafell Poble, la que proposava crear unes bases generals per a la contractació de personal per part de l'ajuntament, la que donava suport a la sobirania legislativa del Parlament de Catalunya en matèria d’habitatge i pobresa energètica, i de mesures municipals enfront de l’emergència energètica i habitacional, la que donava suport al programari lliure en l'àmbit de les TIC, la que revocava el títol d'alcalde honorífic a Francisco Franco i la moció del PSC per a l'eliminació de qualsevol referència a la família Pujol-Ferrusola en el municipi de Calafell.

Els Precs i Preguntes del Públic han estat nombrosos i alguns d'ells no els reproduirem pel seu caràcter marcadament polític i partidista. S'ha preguntat pel carril de convivència del Passeig Marítim entre bicicletes i vianants, pel càmping El Buen Vino, per la fibra òptica, per la llar d'infants del Petit Príncep, pel camí entre Calafell Parc i Valldemar, per les cartes romàntiques,...

Cap comentari:

Publica un comentari