dijous, 19 de febrer de 2015

Primeres propostes del PSC de Calafell


Les propostes del programa del PSC de Calafell per a les eleccions municipals del 24 de maig del 2015 han sortit del procés participatiu Calafell25x25 que l'agrupació local ha dut ha terme durant un any. D'aquest procés n'han sortit 25 propostes pel 2025 que formen el full de ruta a seguir per a fer un Calafell millor, tal i com el vol la ciutadania. D'aquestes 25 propostes, hem triat unes quantes que formen el Programa Electoral del PSC de Calafell per a les Municipals'15. Aquestes són el nostre compromís per als propers quatre anys. Totes elles han estat quantificades per tal de ser possible incorporar-les en els diferents pressuposts municipals dels propers quatre anys. Suposen un compromís real i realitzable. Avui us detallem les que tenen un caire econòmic i social:

1.- Rebaixar l'IBI un 10%, pel 2016.
És un compromís que hem adquirit en aquests darrers anys, veient com l'equip de govern actual (CiU-PP) han mantingut la pujada del 10% de l'IBI, decretada pel Govern Central pel 2012, durant el 2013, 2014 i 2015. Hem fet al·legacions cada any, als pressupostos i ordenances municipals. Però, CiU i PP les han desestimat, any rere any, tot i que sempre tenien romanents positius ("superàvit"), a final de cada exercici. Per aquest motiu, ens comprometem a assumir la rebaixa del 10% de l'IBI pel 2016, ja que no podrem modificar les del 2015 a mig exercici.

Això suposarà una reducció dels ingressos municipals d'aproximadament 2 milions d'euros que obligarà a ajustar les despeses. També suposarà que els ingressos corrents es destinin a la despesa corrent i no a inversió. Per aquest motiu, assumirem uns préstecs anuals per a poder assumir la inversió necessària, pel mateix import de les amortitzacions dels préstecs actuals. Això suposarà que tampoc s'incrementi l'endeutament, anualment. Tot i que l'ajuntament està en un bon percentatge que no fa patir per la seva situació econòmica.

2.- Rebaixar un 50% el preu del transport escolar, pel 2017.
L'educació i la sanitat han estat víctimes de les retallades del Govern Central i de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, ens proposem fer una aposta, a nivell municipal, per a ajudar a l'ensenyament dels nens i nenes, com mai ho ha fet un Consistori. Per aquest motiu, volem rebaixar un 50% la quota del transport escolar actual, ja que es va augmentar fa uns anys i no s'ha tocat. Degut a la crisi, alguns nens i nenes no es poden permetre pagar-la i això els obliga a recórrer grans distàncies a peu per a accedir als seus centres escolars. Ens comprometem a assumir el cost aproximat de 70.000 euros pel pressupost de l'any 2017, reduint la despesa corrent d'aquell exercici.

3.- Rebaixar un 50% el preu de les escoles bressol, pel 2017.
A més, l'atur i la crisi econòmica han fet que es redueixi de manera important el nombre de nens i nenes en les llars d'infants del municipi. Aquest fet ha provocat reduccions de personal i el tancament, fins i tot, d'una escola bressol. Tot i que aquesta escolarització no és obligatòria, suposa una gran oportunitat pels menors de compartir espais i activitats amb altres nens i nenes de la seva edat, iniciant-se en l'aprenentatge d'hàbits i costums bàsics pel seu desenvolupament. A més, també suposa l'oportunitat per a molts pares de compaginar la vida familiar amb la laboral. El preu actual, sense cap dubte, suposa un obstacle important per a moltes famílies que podrien utilitzar aquest servei. Ens comprometem a assumir el cost aproximat de 60.000 euros pel pressupost de l'any 2017, reduint la despesa corrent d'aquell exercici.

4.- Crearem el Consell Ciutadà (Participació i Seguretat).
Durant aquest mandat, han estat nombroses les peticions de crear un Consell de Seguretat Ciutadana, que han rebutjat sempre CiU i PP, per a que els calafellencs puguin decidir també les polítiques a aplicar en matèria de seguretat. S'han fet escassos processos participatius per a decidir coses del municipi (carril bici o mercat vell). Per aquest motiu, en un moment en què la ciutadania demana ser partícip en la presa de decisions, volem apostar per un canvi de model i retornar el poder de decisió a la ciutadania. Per aquest motiu, proposem un Consell Ciutadà format pels representants de les associacions veïnals, entitats i col·lectius representatius del municipi que tingui capacitat per a fer propostes que s'incorporaran als pressupostos municipals, anualment. Durant l'any 2016 es crearan els òrgans i mecanismes de representació territorial i el Consell Ciutadà.

5.- Distribuirem la inversió als nuclis per nombre d'habitants.
Les propostes del Consell Ciutadà seran votades per tots els calafellencs. La inversió s'ajustarà anualment a la disponibilitat de préstec de l'ajuntament, però serà una quantitat entre 4 i 6 milions d'euros anuals. Es distribuiran els diners per a fer inversió, per nuclis, en funció de la població. Les propostes s'adequaran als diners disponibles i estaran valorades econòmicament. Les que resultin guanyadores en la votació popular s'incorporaran als pressupostos municipals, a partir del 2017.

6.- Garantirem un àpat diari a tots els ciutadans.
La crisi econòmica ens ha dut a tenir un elevat índex d'atur i a que moltes famílies tinguin molts problemes per a viure. Des de l'ajuntament no podem donar feina a tothom, però sí que podem assegurar un àpat diari per a aquells qui ho necessitin. Per aquest motiu, garantirem l'obertura del menjador social durant tot l'any i del menjador escolar durant els mesos on no hi hagi curs escolar per a aquelles nens i nenes que ho necessitin. També oferirem un servei de dutxes i bugaderia per a les persones que passen dificultats econòmiques. A més, ens comprometem a oferir ajuts als nens i nenes que ho necessitin per a la pràctica esportiva, en entitats federades del municipi.

7.- Construirem el Centre de dia, a la Masia de La Sínia.
Es va aprovar per unanimitat dels grups polítics la concessió a la Fundació Santa Teresa del Vendrell de gran part de l'antiga masia de La Sínia per a fer un centre de dia per a la gent gran i un taller ocupacional per a les persones amb disminució psíquica. La inversió va a càrrec de la Fundació i, per tant, no suposa cap cost econòmic per a l'ajuntament. Per aquest motiu, donarem totes les facilitats possibles per a fer viable la seva construcció i la posta en funcionament.

8.- Contractarem empreses locals per a fer les obres.
Tal i com vam fer fa uns anys, amb els Plans de Desenvolupament que va impulsar el Govern Central, obligarem les empreses que guanyin els concursos públics a contractar persones del municipi en situació d'atur per a fe les obres que liciti l'ajuntament. A més, augmentarem de manera considerable les obres per administració, facilitant que les empreses de Calafell puguin treballar en elles. Finalment, mantindrem i potenciarem els projectes que poden donar feina a les persones en situació d'atur. Però, sobretot, facilitarem que la inversió privada arribi al municipi per a crear nous llocs de treball.

1 comentari:

  1. El meu vot garantit, molt bona feina equip! Espero que es compleixi!! Molta sort!!

    ResponSuprimeix