dilluns, 2 de juliol de 2018

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat la sessió ordinària del Ple Municipal del mes de juliol. Entre els punts de l'ordre destaca la municipalització del servei de llars d'infants que, a partir de setembre, seran gestionades per l'empresa municipal CEMSSA. L'ajuntament destina 1'3 milions d'euros del Romanent del 2017 per a amortitzar anticipadament el pagament pendent de les obres de dues de les llars d'infants.

L'altre punts important del Ple ha estat l'inici de l'expedient per a fer una escola de música i dansa a Calafell, que donarà servei a 300 alumnes i estarà ubicada a la masia de Cal Rion.

En matèria urbanística, s'han aprovat provisionalment dues modificacions del POUM, la del sector de serveis tècnics i la de la zona del Passatge del ferrocarril.

També s'ha cedit el local de l'antic jutjat de PAU a la colla de diables Guaite'ls, per a poder guardar el vestuari i els estris que utilitzen.

Un cop acabat el torn de Precs i Preguntes dels regidors, s'ha obert el torn de Precs i Preguntes del públic. El Mateu ha agraīt que s'hagi arreglat el fanal del seu carrer i ha demanat que es resolguin els problemes d'incivisme als voltants dels contenidors. El Luís ha demanat que es mogui un contenidor i que es tregui una dutxa de la platja. El David pregunta sobre el camp de futbol de Valldemar i per la dissolució de l'entitat de conservació de la urbanizació. L'Alícia pregunta pel centre cívic de Valldemar. La Mònica ha portat un llistat de parcel.les de la urbanizació Valldemar. El Bartolomè ha demanat data per al pla de mobilitat de Valldemar. Finalment, el Manel pregunta per què no s'ha donat d'alta un vehicle particular a la zona taronja i pel desplegament de fibra òptica.

divendres, 29 de juny de 2018

Més esports..., i en volem més

Els socialistes vam prometre en la campanya electoral de fa tres anys que crearíem nous espais cívics, culturals i socials, i que milloraríem a fons els existents, per a què les entitats de Calafel gaudissin d’instal·lacions dignes i adequades a les seves necessitats. Un compromís que era molt explícit en el cas dels equipaments esportius. Perquè alguns dels més importants i utilitzats estaven obsolets, fins i tot tercermundistes.

A més, teníem clar que l’esport era un element d’integració i cohesió social. Per a tothom, però sobretot per a les persones joves. Sovint pensem en Calafell com un municipi que és igual que fa trenta anys, però no és així: avui en dia tenim barris com Segur Platja, que concentra el 25% de la població i un percentatge major de problemàtiques d’integració social, per a les quals l’esport i la cultura és una eina especialment útil.

Per això, des del govern municipal hem impulsat importants inversions en els equipaments esportius, algunes de les quals ja culminades i altres d’inici imminent. A més, hem treballat molt per crear nous esdeveniments esportius a Calafell. Un bon resum, sense dir-ho tot, seria aquest:

–Hem fet un camp per als 400 nens i nenes que practiquen futbol.

–Els Jocs Mediterranis són l’esdeveniment esportiu més important de la història de Calafell.

–Renovem i ampliem el pavelló Joan Ortoll per a què l’hoquei i el patinatge continuïn al màxim nivell.

–Hem obert els patis i pistes de les escoles per a què els joves tinguin espais d’esbarjo a les tardes.

Però no en tenim prou, sinó que en volem més. Molt més. Per això, i només per citar projectes immediats, esmentem aquests:

–Farem un pavelló i renovarem la pista d’atletisme a l’Institut Camí de Mar per a què nous esports arrelin al municipi.

–El gimnàs al nucli antic servirà per a què 300 nens i nenes practiquin gimnàstica en condicions.

Tot això serà possible amb el mateix equipque ha liderat el govern municipal en els darrers anys, amb l’alcalde, Ramon Ferré, al capdavant. Per això diem que en volem més, i que volem més Ramon.

Article publicat al #Calafell Info aquest mes de juny de 2018

diumenge, 17 de juny de 2018

Ramon Ferré repetirà com a candidat a les municipals del 2019


L'actual alcalde, Ramon Ferré, repetirà com a candidat del PSC de Calafell, a les eleccions municipals del proper 26 de maig del 2019. L'agrupació socialista va engegar el procés de primàries, on es donaven quinze dies per a recollir els avals necessaris per a presentar-se com a candidat. Ramon Ferré va presentar el 69% dels avals, cosa que el va fer ser l'únic candidat en aquestes primàries.

El passat dijous, l'assemblea de l'agrupació del PSC de Calafell va escollir Ramon Ferré com a cap de llista per a les properes municipals, amb el 100% dels vots dels militants. Ferré va agrair el suport rebut, "cosa que em dóna molta força per a convèncer a la gent de Calafell que facin confiança en les properes eleccions municipals". Ferré va destacar que, "a partir de setembre, actualitzarem el projecte Calafell25x25, ja que és el nostre segell d'identitat". La novetat la va anunciar en l'assamblea, quan va dir que "el Calafell25x25 serà el nostre programa electoral per a les eleccions de l'any vinent".

Ramon Ferré va destacar que, "en aquest mandat hem consolidat el Pla d'equipaments que feien falta al municipi", responent a les crítiques de la resta de partits que es van fer en el debat del mateix dijous, per Calafell Ràdio. "Tenim el mapa sanitari complert, amb el CAP de Segur; tenim el mapa educatiu complert, amb l'Institut La Talaia, el Centre d'Horticultura i l'escola bressol del Petit Príncep, a Calafell Park, que s'ha tornat a obrir aquest any; estem completant la xarxa d'equipaments esportius, amb la remodelació del Camp de Futbol i el Pavelló Joan Ortoll, amb la construcció d'un nou gimnàs al Poble i el projecte de la pista d'atletisme i el pavelló dins l'Institut Camí de Mar; també la d'equipaments culturals, amb la nova biblioteca del Poble i la de Segur, amb la remodelació del teatre, el nou centre cívic de Segur i els projectes dels centres cívics de Valldemar i Mas Romeu". Tot i que "farem algun altre equipament, en el proper mandat, com l'escola de música, a la Masia de Cal Rion", en el proper mandat "farem voreres i carrers, majoritàriament".

A l'assemblea de l'agrupació hi van assistir, també, el Diputat al Congrés Joan Ruiz, el Diputat al Parlament Carles Castillo i un membre de l'Executiva Nacional del PSC, Kenneth Martínez. En acabar, els militants van celebrar el nomenament de candidat amb un refrigeri i una copa de cava.

dilluns, 4 de juny de 2018

Resum del Ple d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat el Ple ordinari del mes de juny. En l'ordre del dia destacava l'aprovació dels Consells de Barri i dels Consells sectorials de Cultura, Esports i Acció Social. També hi havia una modificació del pressupost de 2'5 milions d'euros aprofitant el Romanent Líquid de Tresoreria de l'any anterior. S'ha donat compte de diversos informes econòmics i s'han aprovat ajuts per a la rehabilitació d'immobles dins l'àmbit del Pla de Barris. També, s'han rectificat errors materials i s'han revocat subvencions parcialment de diverses entitats, per motius diversos.

En matèria de participació ciutadana, s'han creat tres Consells de Barri (Calafell, Segur i Urbanitzacions) per a englobar les entitats veïnals i d'interès territorial per a tractar temes de cada barri, en matèria d'infraestructures, equipaments i serveis. També s'han creat tres consells sectorials més, el de Cultura, el d'Esports i el d'Acció Social per a parlar polítiques de cada àmbit o sector. Aquests tres consells s'afegeixen als dos ja creats, com són el Consell Escolar Municipal i el Consell de Seguretat. A partir d'ara, es constituiran aquests consells, però restaran oberts a la participació de les entitats que s'hi vulguin afegir.

En l'àmbit econòmic, cal destacar la incorporació de part del sobrant de l'any 2017 que s'aprofita per a invertir en enllumenat públic, posant 1.200 fanals nous de tecnologia LED i diversos cablejats soterrats en alguns barris del municipi (Bellamar, Calafell Residencial, La Platja,...), amb una inversió total d'1,4 milions d'euros; l'adquisició de 50 bateries noves de contenidors de les cinc fraccions, per a millorar la proximitat als veïns i fomentar el reciclatge, sense augmentar el cost i el rebut de la brossa; el lloguer de les carpes per a fer el Rockabilly enguany, degut a les obres del Pavelló Joan Ortoll; el pagament dels mesos endarrerits i la revisió de preus del contracte de recollida de brossa.

També s'ha aprovat una mínima modificació del reglament regulador del fons de productivitat de l'ajuntament de Calafell i la modificació de les bases per a prestacions socials i/o ajuts d'urgència, en matèria de serveis socials, així com la corresponent convocatòria.

Finalment, s'han debatut i aprovat dues mocions de CiU sobre el desenvolupament d'un Pla estratègic pel litoral del Penedès Marítim i sobre que la R17 sigui la línia d'enllaç entre el Penedès Marítim i Port Aventura.

Un cop acabat el torn de Precs i Preguntes dels Regidors, s'ha donat pas al torn de Precs i Preguntes del Públic. El Mateu ha preguntat per les dutxes de la platja i pels contenidors del carrer Tàmesis. La Isabel ha preguntat sobre els guals que s'ha donat d'alta a Bellamar, les voreres i els sorolls de festes particulars que hi ha en aquesta urbanització, els contenidors de l'estació i els pins del càmping. El Manel ha preguntat sobre un cotxe abandonat a la via pública, les herbes que no es tallen dels carrers, la subvenció per a combatre el mosquit tigre i ha proposat que l'ajuntament generi la seva pròpia energia elèctrica per a l'enllumenat públic i pels edificis municipals.

dilluns, 28 de maig de 2018

Estabilitat municipal, malgrat tot

L’actual mandat compleix tres anys i si alguna cosa el distingeix és l’estabilitat política que ha aconseguit l’Ajuntament, malgrat tot. I això que vam començar amb una investidura molt moguda. I que durant tot aquest temps el clima polític general ha influït molt, massa, en els temes merament locals. Fins i tot, en les majories al ple municipal, molt fragmentat ell mateix.

Però la realitat és que s’ha pogut fer molt camí i molta feina. Tot i la cridòria i el teatre que sovint és la política, la major part d’acords presos en aquests tres anys ho han estat o per unanimitat o amb majories àmplies. Molt més àmplies que la que té el govern que encapçalem. És d’una evidència palmària, però val la pena recordar-ho: estant en minoria, un govern no tira endavant el seu programa sense aconseguir sumar.

És la capacitat que el PSC ha demostrat, sempre i a tot arreu, per construir consensos, pel diàleg i el pacte. La cohesió social i cultural de Catalunya, com moltes altres coses, no es pot explicar sense la participació dels socialistes... Modestament, sempre ha estat també la nostra forma de fer a escala local a Calafell.

Potser no és casualitat que, el desembre passat, un mitjà de comunicació internacional de tant prestigi com l’agència Associated France Press posés Calafell com a exemple de consens. En plena tempesta política i amb la tensió al màxim, érem una mostra de com diferents sensibilitats podien conviure i treballar juntes.

Igual el nou president de la Generalitat pot prendre’n nota per començar a treballar de debò pel país, sense perdre més el temps i deixant enrera el frontisme... Aniria bé.

Per cert, ja que parlem del nou president, aprofitem per reclamar que la Generalitat pagui el que deu als ajuntaments, que no és poc precisament. A més, que doni una solució immediata als peatges per aturar el col·lapse viari i els accidents: amb eurovinyeta o de la forma que sigui. I finalment, mesures urgents contra l’atur a la nostra comarca, que té la taxa de desocupació de tota Catalunya: per exemple, activant d’una vegada el Logis Penedès.

Article publicat al Calafell Info de maig de 2018

dilluns, 7 de maig de 2018

Resum del Ple d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat la sessió plenària ordinària del mes de maig. El punt més interessant ha estat la concertació d'un préstec amb el Banc de Sabadell de 4,8 milions d'euros, a tant sols un 0,75% d'interès fix, ja que l'ajuntament és un dels que figuren al llistat de l'Estat com a municipi prioritari per a la concertació de préstec. L'ajuntament de Calafell ha assolit el 70% d'endeutament, després d'iniciar el mandat al 89%. L'amortització anual és de 5,5 milions d'euros, molt per sota de l'import demanat, fet que permet reduir d'endeutament municipal cada any.

S'ha desafectat una nova casa de mestres, al carrer Cosme Mainé, que passa a ser de titularitat municipal i l'ajuntament en podrà disposar, un cop rehabilitada, per a usos socials. Ja és la segona de les quatre cases que pertanyien a Ensenyament que queda desocupada i passa a ser de titularitat municipal.

També, s'ha bonificat dues llicències d'obres de dos edificis, un d'ells catalogat.

Finalment, Ciutadans ha presentat una moció sobre l'impuls de la formació en reanimació cardiopulmonar en els centres educatius de Calafell, adherint-se a la declaració "Kids save lives". Només la CUP i el PPC li han aprovat la moció.

Després dels Precs i Preguntes dels regidors, s'ha passat al torn dels Precs i Preguntes del públic. El Juan pregunta sobre el manteniment de la bassa del Parc de La Sínia. El Mateu es queixa de la neteja dels contenidors i de com han deixat els carrers de Segur platja després de fer el nou enllumenat públic. La Mati pregunta per les dunes que es fan a la sorra de la platja de Segur. La Isabel demana el compliment de  l'ordenança acústica i que es netegi la llera del torrent de la Cobertera. Finalment, el Manel ha demanat que es faci formació de primers auxilis en les escoles.