dilluns, 10 de setembre de 2018

Diada Nacional de Catalunya 2018 · Declaració del PSCSom a les portes d’un nou Onze de Setembre, d’una nova Diada de Catalunya. Una data que ens recorda la necessitat de construir Catalunya al voltant del catalanisme, des de la nostra història i fidels al nostre compromís de forjar una societat catalana moderna, oberta, plural i activa en el desplegament d’una Espanya i d’una Europa federals.

Partint del convenciment que Catalunya té una identitat política diferenciada i plural, el catalanisme reivindica autogovern al servei del progrés econòmic i social del país, municipalisme per garantir el desenvolupament de tot el territori i cogovern d’Espanya i per extensió d’Europa oferint corresponsabilitat i solidaritat. I partint del convenciment que el país és de tots i totes els que hi vivim, el catalanisme ha volgut sempre fer de Catalunya un sol poble, assumint i reconeixent la diversitat social, cultural i ideològica com a base de la seva convivència i de la seva riquesa.

Totes les experiències traumàtiques que hem viscut col·lectivament l’últim any (desdeny per  les regles fonamentals i compartides del nostre autogovern, fugida d’empreses i dipòsits bancaris, intervencions policials, aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, polítics empresonats o defugint l’acció de la justícia, deixadesa en la gestió del dia a dia de la Generalitat, trencament de governs municipals que funcionaven, divisió i tensió socials) per culpa del xoc estèril entre la fugida endavant de l’unilateralisme i la judicialització com a resposta de l’immobilisme, ens han demostrat que fora del catalanisme no hi ha estabilitat interna ni orientació segura per a l’avenç del nostre país.

És per això que, en aquesta Diada 2018, els i les socialistes catalans volem reiterar més que mai que el futur polític de Catalunya només es pot inscriure en el marc d’un nou impuls catalanista. Un nou impuls al voltant del catalanisme entès com un ampli corrent de pensament polític inclusiu i transversal que integra:

–Voluntat de reconciliació: canviar la lògica de majories i minories, de vencedors i vençuts, de la imposició, per la lògica del diàleg, la negociació i l’acord a partir del reconeixement d’errors i la predisposició a entendre i respectar les raons de tothom.

–Governabilitat: reprendre la confiança i la normalitat institucional per tornar a desplegar les polítiques públiques que necessita el país (finançament, infraestructures, serveis del benestar, sostenibilitat, drets laborals i ocupació...)

–Una solució política: el respecte al marc legal i la desjudicialització com a premisses per, des del diàleg entre catalans i entre catalans i la resta d’espanyols, construir propostes polítiques acordades que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguem referendar amb el nostre vot.

El recent canvi de govern a Espanya fa d’aquest nou impuls catalanista una possibilitat real que entre tots hem d’aprofitar. Tots els catalans i catalanes necessitem tancar el parèntesi de desconcert i angoixa que hem viscut en els últims mesos i poder, de nou, sentir-nos orgullosos del nostre país, de les seves fites i les seves esperances. Els i les socialistes de Catalunya, des dels nostres valors de llibertat, igualtat i fraternitat i des dels nostres principis de pau, justícia social i federalisme, lluitarem com sempre sense defallir per aconseguir-ho.

dijous, 6 de setembre de 2018

Resum del darrer Ple


El dilluns 3 de setembre, per la tarda, es va celebrar la sessió ordinària del mes de setembre Ple de l'ajuntament de Calafell. En ella, es va aprovar el pressupost pel 2018 i el reglament pels segons pressupostos participatius, els del 2019, on s'ha introduit una novetat com és la que tot el procés es farà a través de la web municipal.

El pressupost aprovat pel 2018 supera els 49 milions d'euros i contempla totes les inversions que ja s'havien introduit en una modificació prèvia del pressupost prorrogat. Però, també, permet millorar alguns serveis, donar més subvencions a les entitats esportives, completar el Pla de Barris, augmentar l'horari del transport urbà, ampliar la conservació i museïtzació del patrimoni històric, continuar la remunicipalització de serveis i ampliar l'oferta de promoció econòmica i d'activitats del municipi.

També es va aprovar l'acta de delimitació territorial que defineix el límit del terme municipal entre Cunit i Calafell. Es va ratificar un decret d'alcaldia que resolia la revisió d'ofici d'un expedient administratiu d'urbanisme de reclamació patrimonial d'un privat.

Finalment, també es va debatir la moció sobre les mesures de protecció als guarda-raïls de la TV-2126 i la C-31 que havia presentat el PSC. A la moció s'hi van afegir tots els grups municipals, fent una moció conjunta, afegint que es reclamés a l'Estat el compliment dels acords presos en el Congrés per a la instal·lació de les proteccions en les carreteres i vies d'àmbit estatal. Però, també, es va afegir que l'ajuntament revisés les seves vies i posés els mateixos guarda-raïls en els carrers del municipi on hi siguin.

Un cop acabat el torn de Precs i Preguntes dels Regidors, es va donar lloc al torn de Precs i preguntes del Públic. Es va començar contestant els precs i preguntes del darrer Ple. Seguidament, l'Antonio va demanar on s'ubicaria a l'entitat Units pel Ball mentres duressin les obres del Pavelló Joan Ortoll. El mateix va demanar el Rafa. La Carmen va demanar que es fes una vorera a Mas Romeu i que es revisés el protocol d'actuació de l'accident que van tenir dos agents amb el vehicle, en la passada Festa Major del Poble. El Patricio i l'Antonio van demanar explicacions per la retirada del material de l'ARC d'un pis propietat municipal. El Luís va demanar que es retirés la zona taronja i que no s'identifiqués a l'associació de veïns Sant Miquel amb cap partit polític. La Isabel va demanar que es posessin uns contenidors a l'estació, que es pensés en canviar el monocultiu del turisme prestat que hem tingut aquests anys i que s'obrís expedient als bars musicals que incompleixen la normativa, al carrer Monturiol. La Neus va demanar què es faria amb el pis que l'ajuntament ha buidat i si tindria el mateix dret que la resta a poder optar-hi. El Manel va demanar que la nova regidoria de Protecció animal tractés la prohibició de la caça en el terme municipal i que els bars del passeig marítim netegessin el terra de greix que hi deixen. El Mateu, finalment, va dir que la seva intervenció, en el ple passat, no va ser desproporcionada.

dissabte, 25 d’agost de 2018

MOCIÓ SOBRE MESURES DE PROTECCIÓ ALS GUARDA-RAÏLS DE LA TV-2126 I LA C-31


El Sr. Miguel Angel Perín Tienda, com a portaveu del grup municipal del PSC de Calafell, exposa,

El passat 24 de juliol de 2018 va produir-se a Calafell un accident de trànsit, amb una persona morta, a la carretera TV-2126. Les fatals conseqüències del sinistre van ser causades per un guarda-raïl sense protecció, especialment perillós per als motociclistes, com era el cas del veí del nostre municipi que va perdre la vida en l’accident.

A Calafell s’ha posat en marxa una campanya ciutadana i veïnal per demanar mesures que evitin una altra desgràcia com aquesta.

Com a Ajuntament, ens sumen a la reclamació veïnal per demanar que la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya adoptin mesures immediates. En concret, que instal·li els protectors adequats per evitar nous fatídics accidents a la TV-2126 i a la C-31. No creiem que hi hagi major dificultat, ni pressupostària ni tècnica, ja que les proteccions són senzilles i econòmiques.

De forma reiterada els col·lectius de motociclistes reclamen la supressió o conversió dels anomenats “guarda-raiïs assassins”, per les gravíssimes lesions, fins i tot mortals, que els pals que subjecten les tanques de protecció els poden ocasionar. En el cas de la TV-2126, hi ha hagut protestes concretes d’aquests col·lectius des del mateix moment en què, fa més de deu anys, aquesta via va ser remodelada per la Diputació.

La TV-2126 és una via amb un alt volum de trànsit, especialment en temporada turística alta, ja que connecta la N-340 amb la costa al nostre municipi. És més, el trànsit de moticicletes és intens en diferents èpoques de l’any, ja que tant Calafell com altres municipis propers acullen regularment esdeveniments del món de la moto. Un punt de trobada freqüent d’aquests esdeveniments és l’antiga pedrera de la Cobertera, situada precisament a la TV-2126. Aquestes circumstàncies multipliquen el perill exposat en aquestes línies.

És per tot això que des del Grup Municipal Socialista proposem al Ple Municipal de l’Ajuntament de Calafell, l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Exigir a la Diputació de Tarragona que s’adoptin les mesures de protecció als guarda-raïls de la TV-2126 a la màxima brevetat possible.

Segon.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que s’adoptin les mesures de protecció als guarda-raïls de la C-31 a la màxima brevetat possible.

Tercer.- Posar a disposició de la Diputació de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Calafell per si fos necessari i/o per qualsevol informació complementària que calgués.

Quart.- Traslladar aquesta moció a l’Ajuntament del Vendrell, Ajuntament de Cunit i Ajuntament de Bellvei, per si volen sumar-se a la iniciativa.

Calafell, 17 d’agost de 2018
Miguel Angel Perín Tienda
Portaveu del grup municipal del PSC de Calafell

dijous, 23 d’agost de 2018

#AnemBé

Anem bé, sí. Podem dir-ho amb dades objectives, perquè estem parlant d’economia. Tant d’economia municipal, la de l’Ajuntament, com d’economia local, pel que fa a la creació d’empreses i a l’ocupació. No tot són flors i violes: la situació política general continua afectant el turisme, però en allò que sí depén de nosaltres, els deures estan fets i és normal que moltes coses vagin bé.

Vam començar el mandat complint la promesa electoral de baixar un 10% l’IBI. Dèiem que era possible, perquè no tenia sentit mantenir-lo en el tipus màxim i que després “sobressin” diners, més quan a tanta gent li costava esforços pagar-lo. I ha estat possible. Les arques municipals ho han encaixat perfectament i més de dos milions d’euros anuals han “tornat” a les mans dels ciutadans. Alguna repercussió haurà tingut en el consum i en l’economia local, oi?

Però la gestió que hem fet a l’Ajuntament ha permés, a més, reduir l’endeutament de l’Ajuntament, que el juny de 2015 estava en el 89% i ara, en el 72%. I això que, com ens retreu l’oposició, hem contractat nous crèdits... Com ho hem fet, perquè miracles no n’hi ha? Doncs és molt fàcil d’explicar. Cada any hem amortitzat crèdits anteriors, i els nous no han superat mai el 80% dels amortitzats. Amb això hem anat rebaixant l’endeutament. Però hi ha una pregunta òbvia: no es podia invertir igual sense amortitzar tant? És normal que us la feu. Però sabeu què passa? Que hem canviat uns préstecs amb interessos alts per crèdits barats, que estan representant un estalvi financer molt important. Disculpeu que us donem tantes xifres, però és important donar-ne, si més no les bàsiques perquè s’entengui que estem dient.

D’altra banda, estem d’acord que la tan anomenada recuperació no és per tirar coets. Però si més no localment, quan algunes coses s’han fet bé, hi ha efectes perceptibles. I que es poden objectivar. L’atur n’és un bon exemple. Quan va començar aquest mandat, el juny de 2015, estava en un dramàtic 22%: a data d’avui, en canvi, està en un 14%, un tercera part menys. No ens en podem alegrar, perquè moltas conciutadans continuen patint els efectes de la crisi, però la millora és òbvia.

Hi ha tingut molt a veure les polítiques de foment de l’economia i de l’emprenedorira que s’han fet des del departament de Treball de l’Ajuntament, en particular a través del centre empresarial municipal Vilarenc Zenit. Una part d’aquesta feina també explica el creixement del nombre d’empreses existents al municipi. El 30 de juny de 2015, n’hi havia 1.525. El 30 de juny de 2018 n’eren 1.644. El Vilarenc Zenit n’ha ajudat a nèixer unes quantes desenes...

Anem bé. Estem en el bon camí. I cal seguir en aquesta línia. Per això, caldrà la continuïtat de l’equipque ha liderat el govern municipal en els darrers anys, amb l’alcalde, Ramon Ferré, al capdavant. Per això diem que en volem més, i que volem més Ramon.


Article publicat aquest agost al Calafell Info

dilluns, 13 d’agost de 2018

Resum de la sessió plenària d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat una sessió extraordinària del Ple Municipal, on s'han aprovat les subvencions a les entitats esportives, a Càrites i l'acord amb el constructor de les dues llars d'infants que restaven per a municipalitzar, la del Petit Príncep i la del Rasclet.

En el punt de les subvencions per a entitats espotives federades, s'ha repartit més de noranta-cinc mil euros entre quinze entitats del municipi. Les dues que han rebut major subvenció són l'Escola de Futbol Base Calafell (22.640€) i el Club Patí Calafell (21.760€).

També s'han aprovat dos convenis amb Càrites de Calafell i Càrites de Segur, amb una subvenció de mil vuit-cents euros per a cadascuna.

En el darrer punt, s'ha aprovat l'acord per a extingir el contracte amb l'empresa constructora SEAL, S.A. per a rebre les dues llars d'infants, la del Petit Príncep i la del Rasclet, que estava explotant i poder fer el servei a través de l'empresa municipal CEMSSA, tal i com farà amb les altres dues llars d'infants del municipi (Els Terrossets i El Petit Trenet) que acaben l'actual contracte de gestió a finals d'agost. Segons ha explicat l'alcalde, "es donava la perversitat que al constructor li sortia més a compte tenir les lalrs tancades que obertes i l'ajuntament no ho podia permetre".

L'alcalde, també, ha destacat que "amb aquest acord, paguem una quantitat important de cop al constructor, però estalviem molts diners que hauríem pagat de més al llarg de la concessió que restava". L'acord incorpora pagar més d'un milió d'euros per l'amortització anticipada del crèdit del constructor per a construir les dues escoles bressol i una indemnització de prop de 130.000 euros pel lucre cessant del mateix. Aquest acord és econòmicament molt rentable per a l'ajuntament.

A més, "la gestió municipal de les dues llars permetrà tenir un major coneixement econòmic de la seva gestió i un millor control de qualitat del projecte educatiu de les llars", segons ha afirmat l'alcalde.