diumenge, 17 de juny de 2018

Ramon Ferré repetirà com a candidat a les municipals del 2019


L'actual alcalde, Ramon Ferré, repetirà com a candidat del PSC de Calafell, a les eleccions municipals del proper 26 de maig del 2019. L'agrupació socialista va engegar el procés de primàries, on es donaven quinze dies per a recollir els avals necessaris per a presentar-se com a candidat. Ramon Ferré va presentar el 69% dels avals, cosa que el va fer ser l'únic candidat en aquestes primàries.

El passat dijous, l'assemblea de l'agrupació del PSC de Calafell va escollir Ramon Ferré com a cap de llista per a les properes municipals, amb el 100% dels vots dels militants. Ferré va agrair el suport rebut, "cosa que em dóna molta força per a convèncer a la gent de Calafell que facin confiança en les properes eleccions municipals". Ferré va destacar que, "a partir de setembre, actualitzarem el projecte Calafell25x25, ja que és el nostre segell d'identitat". La novetat la va anunciar en l'assamblea, quan va dir que "el Calafell25x25 serà el nostre programa electoral per a les eleccions de l'any vinent".

Ramon Ferré va destacar que, "en aquest mandat hem consolidat el Pla d'equipaments que feien falta al municipi", responent a les crítiques de la resta de partits que es van fer en el debat del mateix dijous, per Calafell Ràdio. "Tenim el mapa sanitari complert, amb el CAP de Segur; tenim el mapa educatiu complert, amb l'Institut La Talaia, el Centre d'Horticultura i l'escola bressol del Petit Príncep, a Calafell Park, que s'ha tornat a obrir aquest any; estem completant la xarxa d'equipaments esportius, amb la remodelació del Camp de Futbol i el Pavelló Joan Ortoll, amb la construcció d'un nou gimnàs al Poble i el projecte de la pista d'atletisme i el pavelló dins l'Institut Camí de Mar; també la d'equipaments culturals, amb la nova biblioteca del Poble i la de Segur, amb la remodelació del teatre, el nou centre cívic de Segur i els projectes dels centres cívics de Valldemar i Mas Romeu". Tot i que "farem algun altre equipament, en el proper mandat, com l'escola de música, a la Masia de Cal Rion", en el proper mandat "farem voreres i carrers, majoritàriament".

A l'assemblea de l'agrupació hi van assistir, també, el Diputat al Congrés Joan Ruiz, el Diputat al Parlament Carles Castillo i un membre de l'Executiva Nacional del PSC, Kenneth Martínez. En acabar, els militants van celebrar el nomenament de candidat amb un refrigeri i una copa de cava.

dilluns, 4 de juny de 2018

Resum del Ple d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat el Ple ordinari del mes de juny. En l'ordre del dia destacava l'aprovació dels Consells de Barri i dels Consells sectorials de Cultura, Esports i Acció Social. També hi havia una modificació del pressupost de 2'5 milions d'euros aprofitant el Romanent Líquid de Tresoreria de l'any anterior. S'ha donat compte de diversos informes econòmics i s'han aprovat ajuts per a la rehabilitació d'immobles dins l'àmbit del Pla de Barris. També, s'han rectificat errors materials i s'han revocat subvencions parcialment de diverses entitats, per motius diversos.

En matèria de participació ciutadana, s'han creat tres Consells de Barri (Calafell, Segur i Urbanitzacions) per a englobar les entitats veïnals i d'interès territorial per a tractar temes de cada barri, en matèria d'infraestructures, equipaments i serveis. També s'han creat tres consells sectorials més, el de Cultura, el d'Esports i el d'Acció Social per a parlar polítiques de cada àmbit o sector. Aquests tres consells s'afegeixen als dos ja creats, com són el Consell Escolar Municipal i el Consell de Seguretat. A partir d'ara, es constituiran aquests consells, però restaran oberts a la participació de les entitats que s'hi vulguin afegir.

En l'àmbit econòmic, cal destacar la incorporació de part del sobrant de l'any 2017 que s'aprofita per a invertir en enllumenat públic, posant 1.200 fanals nous de tecnologia LED i diversos cablejats soterrats en alguns barris del municipi (Bellamar, Calafell Residencial, La Platja,...), amb una inversió total d'1,4 milions d'euros; l'adquisició de 50 bateries noves de contenidors de les cinc fraccions, per a millorar la proximitat als veïns i fomentar el reciclatge, sense augmentar el cost i el rebut de la brossa; el lloguer de les carpes per a fer el Rockabilly enguany, degut a les obres del Pavelló Joan Ortoll; el pagament dels mesos endarrerits i la revisió de preus del contracte de recollida de brossa.

També s'ha aprovat una mínima modificació del reglament regulador del fons de productivitat de l'ajuntament de Calafell i la modificació de les bases per a prestacions socials i/o ajuts d'urgència, en matèria de serveis socials, així com la corresponent convocatòria.

Finalment, s'han debatut i aprovat dues mocions de CiU sobre el desenvolupament d'un Pla estratègic pel litoral del Penedès Marítim i sobre que la R17 sigui la línia d'enllaç entre el Penedès Marítim i Port Aventura.

Un cop acabat el torn de Precs i Preguntes dels Regidors, s'ha donat pas al torn de Precs i Preguntes del Públic. El Mateu ha preguntat per les dutxes de la platja i pels contenidors del carrer Tàmesis. La Isabel ha preguntat sobre els guals que s'ha donat d'alta a Bellamar, les voreres i els sorolls de festes particulars que hi ha en aquesta urbanització, els contenidors de l'estació i els pins del càmping. El Manel ha preguntat sobre un cotxe abandonat a la via pública, les herbes que no es tallen dels carrers, la subvenció per a combatre el mosquit tigre i ha proposat que l'ajuntament generi la seva pròpia energia elèctrica per a l'enllumenat públic i pels edificis municipals.

dilluns, 28 de maig de 2018

Estabilitat municipal, malgrat tot

L’actual mandat compleix tres anys i si alguna cosa el distingeix és l’estabilitat política que ha aconseguit l’Ajuntament, malgrat tot. I això que vam començar amb una investidura molt moguda. I que durant tot aquest temps el clima polític general ha influït molt, massa, en els temes merament locals. Fins i tot, en les majories al ple municipal, molt fragmentat ell mateix.

Però la realitat és que s’ha pogut fer molt camí i molta feina. Tot i la cridòria i el teatre que sovint és la política, la major part d’acords presos en aquests tres anys ho han estat o per unanimitat o amb majories àmplies. Molt més àmplies que la que té el govern que encapçalem. És d’una evidència palmària, però val la pena recordar-ho: estant en minoria, un govern no tira endavant el seu programa sense aconseguir sumar.

És la capacitat que el PSC ha demostrat, sempre i a tot arreu, per construir consensos, pel diàleg i el pacte. La cohesió social i cultural de Catalunya, com moltes altres coses, no es pot explicar sense la participació dels socialistes... Modestament, sempre ha estat també la nostra forma de fer a escala local a Calafell.

Potser no és casualitat que, el desembre passat, un mitjà de comunicació internacional de tant prestigi com l’agència Associated France Press posés Calafell com a exemple de consens. En plena tempesta política i amb la tensió al màxim, érem una mostra de com diferents sensibilitats podien conviure i treballar juntes.

Igual el nou president de la Generalitat pot prendre’n nota per començar a treballar de debò pel país, sense perdre més el temps i deixant enrera el frontisme... Aniria bé.

Per cert, ja que parlem del nou president, aprofitem per reclamar que la Generalitat pagui el que deu als ajuntaments, que no és poc precisament. A més, que doni una solució immediata als peatges per aturar el col·lapse viari i els accidents: amb eurovinyeta o de la forma que sigui. I finalment, mesures urgents contra l’atur a la nostra comarca, que té la taxa de desocupació de tota Catalunya: per exemple, activant d’una vegada el Logis Penedès.

Article publicat al Calafell Info de maig de 2018

dilluns, 7 de maig de 2018

Resum del Ple d'avui


Aquesta tarda, s'ha celebrat la sessió plenària ordinària del mes de maig. El punt més interessant ha estat la concertació d'un préstec amb el Banc de Sabadell de 4,8 milions d'euros, a tant sols un 0,75% d'interès fix, ja que l'ajuntament és un dels que figuren al llistat de l'Estat com a municipi prioritari per a la concertació de préstec. L'ajuntament de Calafell ha assolit el 70% d'endeutament, després d'iniciar el mandat al 89%. L'amortització anual és de 5,5 milions d'euros, molt per sota de l'import demanat, fet que permet reduir d'endeutament municipal cada any.

S'ha desafectat una nova casa de mestres, al carrer Cosme Mainé, que passa a ser de titularitat municipal i l'ajuntament en podrà disposar, un cop rehabilitada, per a usos socials. Ja és la segona de les quatre cases que pertanyien a Ensenyament que queda desocupada i passa a ser de titularitat municipal.

També, s'ha bonificat dues llicències d'obres de dos edificis, un d'ells catalogat.

Finalment, Ciutadans ha presentat una moció sobre l'impuls de la formació en reanimació cardiopulmonar en els centres educatius de Calafell, adherint-se a la declaració "Kids save lives". Només la CUP i el PPC li han aprovat la moció.

Després dels Precs i Preguntes dels regidors, s'ha passat al torn dels Precs i Preguntes del públic. El Juan pregunta sobre el manteniment de la bassa del Parc de La Sínia. El Mateu es queixa de la neteja dels contenidors i de com han deixat els carrers de Segur platja després de fer el nou enllumenat públic. La Mati pregunta per les dunes que es fan a la sorra de la platja de Segur. La Isabel demana el compliment de  l'ordenança acústica i que es netegi la llera del torrent de la Cobertera. Finalment, el Manel ha demanat que es faci formació de primers auxilis en les escoles.

dilluns, 9 d’abril de 2018

Resum del darrer Ple


Avui, s'ha celebrat la sessió ordinària del mes d'abril on s'ha aprovat la reducció de taxes a la zona blava pels no residents que passarà d'1'5 euros l'hora a 1 euro l'hora i els nous preus per la zona taronja que són més econòmics que la zona blava i permetran estacionar durant un matí, una tarda, un dia sencer o una setmana. L'objectiu és facilitar l'aparcament als veīns i veīnes que tenen moltes dificultats per a aparcar, especialment els mesos de juliol i agost, i als clients dels establiments que puguin aparcar amb més facilitats i més barat.

S'ha modificat el conveni amb Base (l'organisme de recaptació de la Diputació de Tarragona), que permetrà fer tota la gestió pel cobrament de l'1'5% a les grans companyies de serveis i deixaran de fer el cobrament de l'ICIO que passarà a fer-lo l'ajuntament. A més, s'ha reduit el cost (el premi) que passa d'un 2% a un 1'75%, aconseguint un estalvi de prop de 60.000 euros.

En l'àmbit econòmic, s'ha tramitat una modificació del pressupost prorrogat per a poder dur a terme actuacions socials i un reconeixement extrajudicial de crèdit per a pagar proveīdors de 210.960,75 euros.

Hi ha hagut un intens debat sobre la regulació dels usos de la vía pública, on s'ha proposat una nova normativa que permetrà fer reivindicacions de manera ordenada i demanant permís, nomenant un responsable i durant un temps de terminat. Aquest text pretén cobrir un buit legal de l'ordenança vigent i s'ha aprovat per ampli consens.

També s'ha aprovat el nomenament dels membres que formen part de la mesa de contractació permanent de l'ajuntament de Calafell que serà presidida per un regidor de l'oposició per a garantir la màxima transparència en les contractacions.

S'ha atorgat un termini de 10 dies d'audiència a 5 paradistes del Mercat Municipal que no han satisfet part del cànon que han de pagar a l'ajuntament o s'haurà de revocar la parada que tenen en concessió.

A nivell urbanístic, s'han acceptat les cessions gratuītes de terrenys de més de tres mil metres quadrats al carrer Loira i un futur local en planta baixa al carrer Cossetània de l'Estany. Les dues cessions provenen de les operacions urbanístiques previstes en el POUM, aprovat el 2011, i suposen una oportunitat de tenir noves oportunitats per a crear equipaments en aquestes zones (Segur i l'Estany), on els desenvolupaments urbanístics que es van fer en el seu moment no van preveure ni un pam de terreny per a aquesta finalitat.

S'ha aprovat una modificació del POUM per a facilitar la nova ubicació d'un equipament comercial d'alimentació al centre de Segur, al costat del nou Institut de la Talaia. El vot d'ERC i del regidor no adscrit, sumats a l'equip de Govern, ha permès aconseguir la majoria absoluta necessària per a aprovar la modificació proposada.

Finalment, s'han aprovat les bases de subvencions per a les carrosses i comparses del Carnestoltes, les entitats culturals, esportives, veīnals i educatives. També s'han aprovat les tres festes locals pel 2019, la cessió de tres motos i la permuta d'un vehicle amb altres ajuntaments.

Després dels punts ordinaris, s'ha debatut la moció presentada per Ciutadans sobre l'okupació d'habitatges i els riscos per la convivència que suposen aquestes ocupacions, on es demanava fer un cens d'habitatges okupats per a tenir identificats els okupes en casos de conflicte o incivisme. La moció no ha prosperat, ja que només l'ha aprovat el propi regidor de Ciutadans. La resta de grups han argumentat que hi ha una proposta de llei que ja s'està debatint al Congrés dels Diputats i que l'ajuntament disposarà, en breu, dels mitjans informàtics per a que la Policia Local de Calafell pugui identificar, al moment, en cas d'incidents, als veīns empadronats als immobles.

Acabats els Precs i Preguntes dels regidors, s'ha donat pas als Precs i Preguntes del públic. El Manel ha demanat una bateria de contenidors al carrer Montpaó de Calafell Parc i que es senyalitzin els aparcaments del municipi. També ha manifestat que la llar d'infants de Calafell Parc està funcionant molt bé i, cada dia, hi ha més nens i nenes. La Isabel ha insistit en diferents temes al voltant de l'antic Càmping El Buen Vino. L'Aaron li ha contestat que la intenció és preservar la pineda de l'antic Càmping i fer una actuació molt respectuosa amb el Medi Ambient.

dijous, 29 de març de 2018

Lo que hay que ver

Lo que hay que ver, sí. Lo de Ciutadans en el Ayuntamiento de Calafell no tiene nombre. O, si lo prefieren, nombre y apellidos: José Manuel Tejedor González. La política local en nuestro municipio no ha sido nunca un dechado de virtudes. Pero lo de este partido y su portavoz supera todo lo conocido hasta hoy en incoherencia y en descaro.

Lo último es ver como un personaje tan “unionista” que nos acusa de tibios a quienes no siendo independentistas no comulgamos con sus ruedas de molino, no tiene reparo alguno en ir del brazo con los independentistas para fastidiar temas importantes para Calafell. Sí, para esos vecinos que dice que son su principal razón de existir... Si no puede colgarse la medalla del trabajo de los demás, tarea en la que lleva acabados varios doctorados, no duda en intentar al menos retrasar las cosas... Y triple salto mortal: si uno tiene que retratarse con unos independentistas, pues va y se retrata.

¿Qué deben pensar los votantes de Ciudadanos, viendo a su representante hombro con hombro con los independentistas? ¿Qué cara deben poner? ¿Es tal vez la misma cara que les queda cuando piensan que si Calafell está en la Asociación de Municipios por la Independencia es gracias a uno de los dos escaños que dieron a Ciudadanos en las últimas municipales? Menudo desperdicio.

¿Y qué cara les quedará a los votantes de Ciudadanos cuando se enteren de que su concejal torpedea en la medida que puede, afortunadamente escasa, que los temas se debatan en los plenos, aunque luego es el primero a votar a favor, para no quedar mal con nadie? ¿Les parece bien, o normal, esa hipocresía? Aunque no pactara con los independentistas para ello, que lo hace, no está bien ni es normal, y es hipócrita.

Dicho queda, aunque no vamos a conseguir que el señor Tejedor y su partido cambien para bien. Al menos se les ha visto el plumero.